Proizvođačima hrane stoje na raspolaganju mnogi nacionalni i evropski fondovi iz kojih mogu da povuku novac za razvoj ideja ili proširenje kapaciteta. Veoma čest je slučaj da proizvođači i potencijalni investitori nisu upoznati sa mogućnostima povlačenja sredstava iz ovih fondova. Kroz teme seminara biće prezentovani trenutno aktuelni konkursi za podsticajna sredstva. Prezentovaće se pojedinačni programi, uslovi konkurisanja i detalji pripreme konkursne dokumentacije.

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen svim preduzećima hrane koji žele da proširuju svoje kapacitete i potencijalnim investitorima u prehrambenu industriju.

Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja seminara: Novi Sad.
Vreme održavanja seminara: 23. (petak) februar 2018, od 16 do 20h.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com
Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, JMBG, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada

Seminaru može prisustvovati maksimalno 10 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara

Dostupna bespovratna i kreditna sredstva za sledeće oblasti:

  1. Investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
  2. Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda
  3. Investicije u obnovljive izvore energije
  4. Otvaranje novih radnih mesta

Uz predstavljanje trenutno dostupnih fondova, predavači sa višedecenijskim iskustvom u pisanju projekata za privredu, će prezentovati uslove, potrebnu dokumentaciju i proces konkurisanja.

Kotizacija

Kotizacija za seminar je 12.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).
Kotizacija obuhvata potvrdu o pohađanju seminara, ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.