Reklama


U cilju usaglašavanja sa propisima Evropske unije naša zemlja donela je niz propisa iz oblasti prehrambene industrije. Najoštriji zahtevi odnose se na proizvodnju proizvoda animalnog porekla.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa zahtevima koji su definisani u novim propisima u pogledu inspekcijskog nadzora subjekata, registracije i kategorizacije objekata, kvalitetu i deklarisanju proizvoda animalnog porekla. Kroz teme seminara biće objašnjeni zahtevi sa kojima se proizvođači moraju usaglasiti.

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen svim proizvođačima proizvoda animalnog porekla (mesa, mleka, proizvoda od mesa i mleka, kao i ostalih proizvoda animalnog porekla), kao i drugim subjektima u lancu hrane koji prometuju hranu animalnog porekla.

Predavač

Predavač na seminaru je dr vet. med. Sanja Čelebićanin. Poseduje više od 10 godina iskustva na poziciji načelnika odeljenja Veterinarske inspekcije Srbije. Pomoćnik je direktora Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije za poslove bezbednosti hrane i upravljanja projektima.

Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja seminara: Poslovni inkubator, Vojvođanskih brigada 28, 21000 Novi Sad.
Vreme održavanja seminara: 02. (petak) juna 2017, od 15 do 20h.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada

Seminaru može prisustvovati maksimalno 12 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara

1. Priprema proizvođača hrane za inspekcijski nadzor prema novom Zakonu o inspekcijskom nadzoru.
2. Registracija i odobravanje objekata (proizvodni pogoni, skladišta, distributivni centri, veleprodaja i maloprodaja) i uslovi koje je potrebno zadovoljiti.
3. Priprema za kategorizaciju objekata.
4. Deklarisanje proizvoda od mesa i mleka i drugih proizvoda animalnog porekla u skladu sa planiranim izmenama Pravilnika o deklarisanju.
5. Istrage koje pokreće EU vezane za sve češće prevare u proizvodnji i prometu hrane.
6. Sporedni proizvodi životinjskog porekla i životinjski otpad (regulativa, metode prerade, iskorišćenje).

Kotizacija

Kotizacija za seminar je 12.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).

Kotizacija obuhvata potvrdu o pohađanju seminara, ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.

* Na osnovu zahteva institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Content management se obavezao da će sve dobijene lične podatke kandidata držati u tajnosti, neće ih ustupati trećim licima i koristiće ih samo u svrhu jednoznačne identifikacije identiteta kandidata, održavanja dokumentacije seminara, kao i pri izdavanju potvrde nakon seminara.