Da biste se prijavili za primanje nedeljnika ili da biste se učlanili na portal Tehnologija hrane, potrebno je da imate ispravnu adresu e-pošte. Mnogi korisnici unose pogrešnu adresu, tako da zbog toga i ne završavaju proces učlanjenja/prijave.

Ukoliko niste sigurni koja je tačno vaša adresa, možete jednostavno proveriti. Dovoljno je da na način na koji uobičajeno šaljete e-poštu, pošaljete poruku na adresu za koju mislite da je vaša adresa. Ukoliko je ta adresa tačna, vi ćete odmah i primiti tu poruku koju ste poslali. Međutim, ukoliko ne primite tu poruku koju ste poslali ili primite poruku sa nekom greškom, to znači da adresa na koju ste poslali poruku nije vaša adresa e-pošte.

Zbog toga bi trebalo da pre nastavka postupka prijave/registracije, saznate koja je tačna adresa vaše e-pošte i da nakon toga ponovite postupak iz pasusa iznad, pa da se tek u slučaju uspešnog rezultata prijavite/registrujete na portalu.