Da bi postavili novu temu, odnosno pitanje, ili odgovarali na postojeća pitanja potrebno je da se registrujete. Uputstvo kako da se registrujete imate na ……….

Ako ste već registrovani logujte se da bi ste počeli sa postavljanjem teme.

Na početnoj strani foruma imate jasno naznačeno polje Tema — Dodaj novu ». Pošto uđete na novu stranicu pojaviće vam se stranica foruma na kojoj možete da postavite novu temu. Obavezno dajte ime temi i odaberite odgovarajući odeljak u skladu sa temom. Takođe opciono imate opciju da li hoćete da primate putem e-maila obaveštenja o promenama i odgovorima vezanim za vašu temu.
Ako imate kakvih pitanje slobodno postavite ovde.

forum-nova-tema

B – Podebljano

I – Iskošeno

U – Podebljano

URL – Linkovanje dela teksta koji su preuzeti sa drugih sajtova

„quote“ – Citat iz drugih tekstova

UL – Nabrajanje stavki

OL – Numerisano nabrajanje stavki

LI – Stavke liste

center – Centriranje teksta

CODE – Unos HTML koda

forum-nova-tema-odeljak

Obavezan deo pri postavci nove teme je odabir odgovarajućeg odeljka ili kategorije.

Poslednje je korak je klik na pošalji poruku.

Napomena: Ako je tekst preuzet iz nekog javnog glasila obavezno je navesti naziv glasila i autora teksta.