Broj 419

Nedeljnik

18.06.2018.
Literatura

Proizvodnja i prerada soje
Nedžad Mulalić, NIRO Zadrugar, Sarajevo, 1978.

Povrćarstvo
Stjepan Pirnat, Seljačka sloga, Zagreb, 1948.

Seminari

Seminar: Alergeni u hrani
Datum: 21. 6 2018., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Seminar: Sanitacija u prehrambenoj industriji
Datum: 30. 6 2018., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Seminar: Deklarisanje prehrambenih proizvoda
Datum: 29. 6 2018., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management