Registrujte se

Pratite vesti, literaturu, pravilnike, seminare i forum prehrambene industrije (trenutno članova: 37.965).

Broj 546

Nedeljnik

7.06.2021.
Literatura

Vinogradarstvo i vinarstvo Fruške Gore
Dr Sima P. Lazić, Matica srpska , Novi Sad, 1982.

Spremanje zimnice u domaćinstvu
Jelena Katičić, Zadružna knjiga, Beograd, 1971.

Forum

Ispitivanje namirnica
Literatura

Seminari

Kurs za ISO 22000 menadžera
Datum: 19-20.06.2021., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za HACCP administratora
Datum: 26-27.06.2021., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet