Meso, Vol. VI No. 4, 2005
Datum izdavanja: Lipanj 2004.
ISSN: 1332-0025
UDK: 6370.5, 664.91
Kontakt: Katarina Lučić, dipl.oec. (Direktorica, glavna i odgovorna urednica)
Redaktor: Lidija Kozačinski, prof.dr.sc., Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Phone/Fax: +385 1 2390 190
e-mail: klidija@vef.hr
Izdavač: Zadružna Štampa, d.d., Jakićeva 1, 10000 ZAGREB
Tel/fax: + 00385 (01)2316-050, 2316-060, 2301-347
Email: meso@meso.hr
Url: http://www.meso.hr
.

.

Sadržaj

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Uspostava sustava kontrole goveđih trupova i polovica na liniji klanja

Mirza Hadžiosmanović

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Transglutaminaze – nove mogućnosti

Miroslav Kolovrat

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Limenke kroz stoljeća

Marijan Katalenić

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Filijalist se u Poljskoj dokazao kvalitetomHrčak – MESO: veza prema tekstu

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Peradarstvo – proizvodnja jaja ili mesa

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Obrtništvo sa budućnošću

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Nova Vizija vaš partner za informatička riješenja mesne industrije

Srečko Natek

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Uzgoj pernate divljači – prepelica

Zlatko Janječić

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Mr.sc. Mirjana Lešković, direktor JZMV; 80. jesenski međunarodni Zagrebački Velesajam

Tin Prpić

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Znanstveno stručni prilozi

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Dinamika rasta nedoraslih jastoga (Palinurus elephas) u kontroliranim uvjetima

Alen Slavica, Zdravko Janicki, Dean Konjević, Krešimir Severin

Tijekom razdoblja od dvije godine (2001 – 2003.) praćena je brzina rasta i ritam presvlačenja nedoraslih jastoga držanih u kontroliranim uvjetima. Sve jedinke (n = 154) u pokusu iskazale su ritmičnost presvlačenja, tako da se većina rakova istraživane skupine (90,4 %) presvlačila dva puta godišnje – u proljeće i u jesen. Jedinke oba spola iskazale su podjednaku ritmičnost presvlačenja i brzinu rasta do pojave prve spolne zrelosti, no nakon spolnog sazrijevanja ženke su iskazale sporiji rast u odnosu na mužjake. Nedorasli jastozi su pri svakom presvlačenju narasli u prosjeku od 2,0 do 2,5 cm (mjereno od vrha glavopršnjačkog šiljka do kraja repa), što znači da je prosjek rasta iznosio od 4 do 5 cm godišnje. Kako je pojava prve spolne zrelosti u jastoga iz Jadranskog mora utvrđena pri ukupnoj dužini tijela od najmanje 21 cm, značajno je istaknuti da pri zabilježenoj brzini rasta nedoraslim jastozima treba najmanje četiri godine da dostignu dužinu tijela pri kojoj se pojavljuju znakovi prve spolne zrelosti. U istraživanih jedinki oba spola utvrdili smo postojanje dvije vrste spolne zrelosti – fiziološku i funkcionalnu, s tim da se fiziološka spolna zrelost (proljetno presvlačenje) kod većine jastoga (87,5%) javlja u prosjeku pola godine ranije od funkcionalne spolne zrelosti (jesensko presvlačenje).

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Higijena i tehnologija prerade školjaka

Mario Mašić

Razina proizvodnje u akvakulturi Hrvatske nije u skladu s tisućljetnom tradicijom i prirodnim resursima primorskog dijela. U akvakulturi umjetni uzgoj školjkaša ima neslućene mogućnosti razvitka, u prvom redu kamenica i dagnji. Međutim situacija se u posljednjih nekoliko godina počela mijenjati. Otvaraju se nova uzgajališta školjki kao i drugi uzgoji u akvakulturi. U nutrutivnom pogledu meso školjke je važan izvor sastojaka hrane prijeko potrebnih čovjeku, pogotovo bjelančevina. Njihova vrijednost je u lakšoj probavljivosti, boljem iskorištenju, pogodnijem aminokiselinskom sastavu, pogotovo kad su u pitanju esencijalne aminokiseline. Osim toga meso školjke je bogato vitaminima A, C, D, E te vitaminima iz B-kompleksa. I mineralne tvari obilato su zastupljene i to u optimalnim prirodnim omjerima. Upravo stoga se meso školjki ističe kao namirnica prijeko potrebna ljudskom organizmu. Veliki oprez potreban je, međutim, zbog činjenice da su školjke lako pokvarljive, a njihovo meso se često konzumira sirovo ili slabo toplinski slabo obrađeno, što, opet, aktualizira potrebu kontrole proizvodnje i prometa školjkaša u okvirima veterinarske struke.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Emulgatorske soli

Mr.sc. Marijan Katalenić

Moderna prehrambena industrija proizvodi hranu koja zbog tehnološke obrade, transporta, čuvanja i nuđenja na prodaju mora sadržavati prehrambene aditive. Uporaba aditiva u nekoj hrani određena je funkcionalnim djelovanjem aditiva, dodanom količinom i dopuštenosti uporabe s obzirom na vrstu hrane, a sve u skladu s točno određenim pravilima. Emulgatorske soli, fosfatni i polifosfatni aditivi su uobičajeni aditivi u mesnoj industriji čija uporaba često namjeno ili nenamjerno prelazi granicu tehnološke nužnosti.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Zbrinjavanje životinjskih leševa i konfiskata

Marija Vučemilo

Životinjski leševi i konfiskati osim što su mogući izvor zaraze, zagađivači su okoliša. Potencijalna su opasnost za zdravlje ljudi i životinja jer se preko njih mogu prenijeti zarazne i parazitarne bolesti kod kojih su mnoge zoonoze. Njihovo zbrinjavanje s ekološkog i epizootiološkog aspekta najbolje je utilizacijom u kafilerijama, uz prethodno sakupljanje po županijama u privremana sabibirališta.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Šljuka bena (Scolopax rusticola L.), od biologije do kuhinje

Dean Konjević, Emil Srebočan

Šljuka bena (Scolopax rusticola L.) je tradicionalna divljač na području Republike Hrvatske. Tijekom proljetnih i jesenskih seoba šljuke se zadržavaju kraće vrijeme i u našim lovištima. Pri tome traže vlažna tla mlađih šuma graba i hrasta, zbog svog karakterističnog načina ishrane. Zanimljiv i nadasve cijenjen lov na šljuke provodi se kroz dvije osnovne metode, doček na zemlji i buširanje. Novi propisi danas značajno mijenjaju tradicionalni postupak sa ovom divljači po odstrjelu, odnosno nalažu izravnu otpremu lovine u objekte za obradu, pregled i hlađenje. Ovime se značajno utječe na pripremu tradicionalnih specijaliteta od ove divljači, od kojih su svakako najcjenjenija crijeva. Osim ovako, šljuke se uz prethodnu pripremu spravljaju i na razne druge načine.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Prikaz iz literature

Marin Torti, Nevijo Zdolec

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">