Reklama

Meso, Vol. VII No. 4, 2005
Datum izdavanja: Srpanj 2005.
ISSN: 1332-0025
UDK: 6370.5, 664.91
Kontakt: Katarina Lučić, dipl.oec. (Direktorica, glavna i odgovorna urednica)
Redaktor: Lidija Kozačinski, prof.dr.sc., Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Phone/Fax: +385 1 2390 190
e-mail: klidija@vef.hr
Izdavač: Zadružna Štampa, d.d., Jakićeva 1, 10000 ZAGREB
Tel/fax: + 00385 (01)2316-050, 2316-060, 2301-347
Email: meso@meso.hr
Url: http://www.meso.hr
.

.

Zoonoze koje se prenose hranom

Mirza Hadžiosmanović

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Sezona mesa na žaru

Miroslav Kolovrat

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Proteinski hidrolizati

Nevijo Zdolec

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Handtmann – sustavi za inovativne proizvode

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Specijalni ERP – strukovni softver za riblju industriju

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Stručnjaci odgovaraju; Obavijesti

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

13. međunarodni stočarski, gospodarski i obrtnički sajam

Igor Štoković

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Aula Werk – nitritna sol

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Utjecaj hlađenja na mikrobiološku kvalitetu površine svinjskih polovica i post mortalne procese u mesu svinja

J. Nagy, P. Popelka, M. Pipová, L.’ Korimová

Cilj istraživanja je bilo praćenje mikroklimatskih uvjeta u prostoriji za hlađenje svinjetine i njihov utjecaj na temperaturu mesa, pH vrijednost, količinu mliječne kiseline kao i mikrobiološku kvalitetu površine svinjskih polovica. Tijekom pokusa temperature u prostoriji za hlađenje i temperature mesa bile su sukladne važećim propisima za hranu. Rezultati mjerenja relativne vlage su kod jedne trećine mjerenja pokazivali niže a kod više od polovine mjerenja više vrijednosti od propisanih. Više vrijednosti relativne vlage štetno su utjecale na smanjenje broja aerobnih bakterija. U dva je slučaja utvrđen nestandardni post mortalni proces (procijenjen na temelju pH vrijednosti i količine mliječne kiseline).

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Suggestions on the revisions of meat inspection methods

Benjamino Cenci Goga

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Zakonodavstvo Republike Slovačke vezano uz divljač i meso divljači

J. Nagy, P. Lazar, P. Popelka, J. Cehlár, J. Čurlík

Osnovni zakonski okvir za uzgoj divljači na farmama uključen je u Zakon o veterinarskoj skrbi br. 488/2002 Z.z. s izmjenama, Zakon o hrani br. 152/1995 Z.z. s izmjenama. Zakon o veterinarskoj skrbi (488/2002 Z.z.) određuje veterinarske zahtjeve za žive životinje kao i za namirnice životinjskog porijekla, uključivši životinjske proizvode, a koji se odnose na zaštitu ljudskog zdravlja. U Zakon o veterinarskoj skrbi dodani su državni propisi u procesu primjene EU propisa u nacionalno zakonodavstvo. Zakon o hrani br. 152/1995 Z.z. određuje uvjete proizvodnje hrane i drugih životinjskih proizvoda, rukovanje s istima te stavljanje namirnica životinjskog porijekla na tržište u cilju potpore i zaštite potrošača i njihovog zdravlja, kao i ulogu i organizaciju zdravstvenog nadzora namirnica, te poštivanje propisa.
Zakon o hrani Republike Slovačke određuje zahtjeve za zdravstvenu i higijensku ispravnost namirnica, njihov sastav i kakvoću, sastojke, tehnološke procese koji se primjenjuju u proizvodnji hrane, opremanje, označavanje, skladištenje, prijevoz, rukovanje i promet, kao i propise za uzorkovanje i postupke analize uzoraka.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Kada HACCP-sustav može zatajiti

Pavel Bystrický

HACCP-sustav je sustav upravljanja sigurnošću hrane. Njegova je primjena obvezna u mnogim zemljama EU. U ovom radu ukazano je na neke od mogućih razloga zatajenja HACCP sustava do kojeg može doći usprkos dobrim namjerama da se sustav ispravno razvije i postavi.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Prikaz iz literature

Nevijo Zdolec

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">