Meso, Vol. VIII No. 2, 2006
Datum izdavanja: Ožujak 2006.
ISSN: 1332-0025
UDK: 6370.5, 664.91
Kontakt: Katarina Lučić, dipl.oec. (Direktorica, glavna i odgovorna urednica)
Redaktor: Lidija Kozačinski, prof.dr.sc., Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Phone/Fax: +385 1 2390 190
e-mail: klidija@vef.hr
Izdavač: Zadružna Štampa, d.d., Jakićeva 1, 10000 ZAGREB
Tel/fax: + 00385 (01)2316-050, 2316-060, 2301-347
Email: meso@meso.hr
Url: http://www.meso.hr
.

.

Sadržaj

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Bruceloza svinja – još jedan doprinos veterinarske službe u zaštiti zdravlja ljudi i životinja

Mirza Hadžiosmanović

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

„Crvene mahune“ paprika & chilli

Miroslav Kolovrat

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Prijevoz mesa i mesnih proizvoda

Nevijo Zdolec

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Promjene u hranidbi i držanju purana u 21. stoljeću

Zlatko Janječić

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Krois & Söhne: Nove generacije industrijskih strojeva

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Iz hrvatske agencije za hranu

Danijela Petrović, Andrea Gross-Bošković, Hrvoje Knjaz

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

CSB – Uspješna poduzeća mesne industrije bet AOP-otoka

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Odabrane stranice: Kontaminacija hrane – još uvijek problem u EU

Ivana Filipović

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Znanstveno-stručni prilozi

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Optimalna količina aditiva u mesnim proizvodima

Maja Serdar, Marijan Katalenić

U ovom radu prikazani su rezultati određivanja sadržaja ukupnih fosfata i polifosfata u mesnim proizvodima kojima su dodane začinske smjese s optimalnim količinama sastojaka za stabilizaciju konzistencije. Korištene su začinske smjese koje sadrže začine, fosfate i polifosfate, stabilizator (E450) i regulator kiselosti (E451), natrijev difosfat i natrijev trifosfat, te začinske smjese kod kojih su fosfati i polifosfati zamijenjeni drugim aktivnim sastojcima. Cilj rada je dokazati mogućnost izrade mesnih proizvoda sa smjesama začina koje u sebi sadrže tehnološki potrebne količine fosfata i polifosfata i zadržati se u granicama ukupne količine fosfata koju propisuje pravilnik. Cilj rada je i ukazati na to da je moguće u začinskim smjesama zamijeniti fosfate i polifosfate s citratima, te kombinacijom biljnih vlakana, proteina i polisaharida lupine proizvesti također kvalitetan proizvod. Lupina (Lupinus sp.) je malo poznata mahunarka nastala od divljih vrsta srednjoeuropskog i američkog porijekla. Dijelovi lupine su proizvodi koji nisu skupi, a koriste se za razne namjene, te kao dodatak hrani sa sekundarnim tehnološkim učinkom.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Krvavice

Tomislav Majić, Mario Škrivanko, Mirza Hadžiosmanović

U radu je prikazana proizvodnja krvavica, tradicionalnih kobasičarskih proizvoda u Hrvatskoj te uspoređena s industrijskom proizvodnjom. Recepture za proizvodnju krvavica u domaćinstvu se razlikuju, ovisno o kraju u kojem se proizvode. Krvavice proizvedene u domaćinstvima veoma često se kao višak proizvoda stavljaju na tržište. Kako su to proizvodi najčešće proizvedeni bez nadzora postavlja se pitanje njihove sigurnosti i rizika za zdravlje potrošača.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Prosuđivanje mesa zahvaćenog krvarenjem

Marko Krznarić, Mirza Hadžiosmanović, Lidija Kozačinski

U radu su opisane promjene mesa u smislu kvarenja koje utječu na konačnu odluku veterinarskih stručnjaka, tehnologa i stručnjaka u preradi mesa o njegovoj upotrebljivosti.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

ELISA u analitici hrane

Mislav Runje, Željka Cvrtila

U radu su prikazane neke od mogućnosti korištenja “screening” testa ELISA u analitici namirnica. Utvrđivanje vrsta mesa u toplinski obrađenim ili, pak, toplinski neobrađenim proizvodima jedna je od primjena ELISA testova.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Važnost čišćenja i dezinfekcije u peradarstvu

Kristina Matković, Srećko Matković

U radu se opisuje nužnost provođenja mjera čišćenja i dezinfekcije u peradarstvu s ciljem sprječavanja izbijanja bolesti i posljedično nastanka velikih šteta te širenja uzročnika u okoliš. Također opisuju se metode čišćenja kao i najčešće vrste dezinficijensa u peradarstvu, način njihova djelovanja, fizikalne karakteristike i područja primjene.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Prikaz iz literature

Marin Torti

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">