Reklama

Kvaliteta jogurtnih kultura – maksimalna trajnost

Dimitrije Sabadoš, Branka Rajšić

Istraživanja o upotrebljivosti jogurtnih kultura izvršena su na kulturama iz zbirke autora, sabrane u tipičnim područjima autohtone proizvodnje naših kiselih mlijeka s termofilnom mikroflorom.

Stručni rad

Upotreba aditiva i zakonski propisi o kvaliteti proizvoda od mlijeka

Mirko Filajdić, Milana Ritz, Josip Pavlek

Tokom cijele ljudske povijesti u hranu su dodavane tvari koje nemaju direktne hranjive vrijednosti, ali služe za postizanje odnosno korekciju organoleptičkih karakteristika, pomažu očuvanju kvalitete ili olakšavaju tehnološku preradu. Broj kemijskih supstanci koje se koriste kao dodaci (aktivi) hrani postaje sve veći kako se povećava industrijska prerada namirnica. Tako se smatra da je trenutno u upotrebi oko 2.500 različitih supstanci. Kako se u posljednjim dekadama ovog stoljeća broj i namjena ovih dodataka naglo povećava, očito je da se pojavljuje potreba za uspostavljanjem efikasne kontrole njihovog djelovanja na zdravlje čovjeka.

Stručni rad

Prilog ispitivanju upotrebe sirutkinih bjelančevina u proizvodnji sira

Natalija Dozet, Marko Stanišić, Sonja Bijeljac

Razvojem mljekarske industrije, a naročito prerađivačke, stvaraju se veće količine pratećih proizvoda, čije iskorištavanje predstavlja važan moment u ukupnoj vrijednosti proizvodnje. Maksimalno iskorištavanje nusproizvoda u preradi mliječnih proizvoda, stvara uvjete za postizanje ekonomičnosti proizvodnje.

Pregledni rad

Kazalo 1975

Kazalo

  • Autor
    Članci
  • Komentari (1)
    Član 11.725

    Tema u svakom slučaju za pohvalu. Samo tako!

Odgovor na: Mljekarstvo 1975/12

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">