Reklama

ISSN: 0018-6872
početna godina: 1960
adresa: Savska 9/II, 11000 Beograd
urednik: Petrica Ružić
periodičnost: dvomesečno
telefon 011/2109-589
izdavač Društvo za ishranu Srbije

Časopis »Hrana i ishrana« izlazi od 1960. godine, i objavljuje originalne i stručne radove, referentne članke, teme za diskusiju, vesti i informacije, prikaze, stručne reportaže i sl. iz oblasti proizvodnje hrane i pravilne ishrane. Tematika časopisa je veoma široka i obuhvata radove počev od higijene ishrane i bolesti vezane za neadekvatnu ishranu, toksikologije, problema društvene ishrane, ispitivanja kvaliteta i biološke vrednosti hrane, higijenske ispravnosti namirnica, pa do ekonomskih i tehničkih razmatranja problema proizvodnje hrane i pravilne ishrane. Časopis je tokom ovih 50. godina menjao izdavačku politiku, strukturu, sadržaj i format (A4, B5, pa ponovo A4), ali se održao do današnjih dana. Broj po godištima je bio različit-od dvanaest do šest brojeva, a 1993. je izašao samo jedan dvobroj; 1994. i 1995. po dva dvobroja; 1996 jedan četverobroj; 1997 jedan dvobroj; 1998 tri dvobroja i nadalje uglavnom jedan ili dva dvobroja godišnje. Časopis je svojim sadržajem i kvalitetom postigao ugled ne samo u našoj zemlji nego i u inostranstvu tako da na koricama nosi međunarodnu oznaku za identifikaciju YU ISSN 0018-6872 a registrovan je i kod Chemical Abstract Service, Ohio, SAD čiju oznaku takođe nosi na koricama. Časopis se dostavljao mnogim bibliotekama evropskih i vanevropskih zemalja i referisao u apstraktima svetskih razmera kao što su Chemical, Analytical, Pesticide Abstracts i sl. pa saradnja u njemu znači izlaženje iz jugoslovenskih/srpskih okvira i pružanje mogućnosti za saopštavanje rezultata na neuporedivo širem planu. Iz ovih razloga časopis se pri objavljivanju radova i prikazivanju rezultata pridržavao određenih pravila koji se primenjuju za naučne publikacije u svetu i u našoj zemlji.

Prema kriterijumima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS, časopis je kategorizovan u M53 kategoriju časopisa.

Glavni i odgovorni urednik časopisa Hrana i ishrana je prof. Petrica Ružić, a Uredjivački odbor čini 15 vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Od 2010. godine časopis izlazi dva puta godišnje. Godišnja članarina iznosi 1000 dinara.

Odgovor na: O časopisu Hrana i ishrana

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">