Ishrana i koeficijent kondicije lipljena (Thymallus thymalus L.) iz sliva rijeke Une

Sadbera Trožić-Borovac, Rifat Škrijelj, Maja Mitrašinović-Brulić, Samir Muhamedagić, Adem Hamzić, Samir Đug, Senad Šljuka (7-18)

U sklopu hidrobioloških istraživanja u slivu Une na području općine Bihać u periodu oktobar 2001. godine i slivu rijeke Sane u periodu septembra 2001. godine, izvršena disekcija izlovljenih primjeraka lipljena, u cilje sagledavanja uvjeta ishrane. Disekcija i fiksacija u 4% želučano-crijevnog trakta formaldehidu izvršena je na terenu, a prijegled sastava dijelova digestivnog trakta realiziran je u laboratoriju na Prirodno-matematičkom fakultetu. Analizom je obuhvaćeno 55 jedinke lipljena iz sliva rijeke Une na području općine Bihać i 17 jedinki iz sliva Sane na području općine Ključ. Rezultati analize ukazuju da su jedinke lipljena u ishrani preferirale dominatnim skupinama u sastavu zoobentosa, dvokrilnim insektima (Diptera) i vodenim moljcima (Trichoptera). Prema prosječnoj vrijednosti totalne dužine lipljena i težine izračunat je Fultonov koeficijent kondicije koji je nešto veći za jedinke iz sliva Une na području općine Bihać. Naglašena je potreba detaljnije analize ishrane ove plemenite vrste ihtiofaune koja bi uvažavala dnevnu i sezonsku analizu.

Ključne riječi: ishrana, invertebrata, ugroženost, težina, dvokrilni insekti

Naučni rad – Scientific paper

Reakcija dva različita kultivara krastavca na kukumovirusnu infekciju

Anesa Jerković-Mujkić, Selma Pilić, Renata Bešta-Gajević (19-28)

Stručni rad

Istraživanje faune žičnjaka (Coleoptera: Elateridae) u usjevima krumpira na području federacije Bosne i Hercegovine

Ivan Ostojić, Mladen Zovko, Danijela Petrović, Matea Ćorić (29-38)

Stručni rad

Pomološka evaluacija autohtonih genotipova jabuke iz ex-situ kolekcije prusac – Donji Vakuf

Adis Osmić, Pakeza Drkenda (39-50)

Stručni rad

Uticaj svinjske masti i suncokretovog ulja na sastav i kvalitet masti i mesa tovnih pilića

Selma Čorbo, Aida Džaferović, HalilOmanović, Sabina Operta (51-62)

Stručni rad

Uticaj područja istraživanja i dijela trupa na senzorni kvalitet ovčije stelje

Amir Ganić, Ahmed Smajić (63-72)

Stručni rad

Energetske potrebe i analiza percentilnih vrijednosti itm učenika u elči ibrahim-pašinoj medresi u Travniku

Nisveta Softić, Ahmed Smajić (73-88)

Stručni rad

Uticaj preduvjetnih programa na definiranje kritičnih kontrolnih tačaka u procesu proizvodnje barenih kobasica

Berin Rahmanović (89-98)

Vanjske i unutrašnje osobine jaja različitih proizvođača na području grada Sarajeva

Ahmed Smajić, Nezir Omeragić, Meho Bašić (99-110)

Stručni rad

Umjetne boje u prehrambenim proizvodima i kozmetici

Enisa Bukvić, Jasna Huremović, Mustafa Memić, Sabina Gojak, Tidža Muhić-Šarac (111-118)

Stručni rad

Virus nekroze duhana izoliran iz drvenastih i zeljastih biljaka na području Sarajeva

Anesa Jerković-Mujkić, Renata Bešta-Gajević, Osman Delić, Selma Pilić (119-124)

Stručni rad

Istraživanje korelacija hemijskih i bioloških parametara na rijeci Bosni

Alma Imamović, Sadbera Trožić-Borovac (125-134)

Stručni rad

Sadržaj teških metala u duhanu cigareta sa sarajevskog tržišta

Edin Nesimović, Jasna Huremović, Tidža Muhić-Šarac, Sabina Žero (135-142)

Stručni rad

Analiza rezultata monitoringa kritičnih kontrolnih tačaka u proizvodnji barenih kobasica u odnosu na propisane limite

Zinka Hojkurić (143-154)

Stručni rad

Uputstvo za objavljivanje radova

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">