Reklama

Brojevi časopisa Radovi Poljoprivredno prehrambenog fakulteta

O časopisu

Glavni i odgovorni urednik: Prof.dr. Ahmed Smajić
Izdavač: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Sarajevo