RADOVI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
WORKSOF THE FACULTY OF AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCES UNIVERSITY OF SARAJEVO

Godina LVIII Broj 63/1
Volume No.
Sarajevo, 2013.

REDAKCIJA – Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
EDITORIAL BOARD – Works of the Faculty of Agricultural and Food Sciences University of Sarajevo:

Prof.dr. Ferdo Bašić
Prof.dr. Hamid Čustović
Prof.dr. Ante Kolega
Prof.dr. Milenko Blesić
Prof.dr. Mirsad Kurtović
Prof.dr. Tatjana Ljujić Mijatović
Prof.dr. Ševal Muminović
Prof.dr. Salko Muratović
Prof.dr. Vjekoslav Selak Prof.dr. Ahmed Smajić
Prof.dr. Johan Vollmann

Glavni i odgovorni urednik – Editor:

Prof.dr. Ahmed Smajić
Zamjenik glavnog i odgovornog urednika – Deputy Editor:
Prof.dr. Milenko Blesić

Računarska obrada – Computer processing:

Mirsad Cerić

Uredništvo i administracija – Address of the Editorial Board:

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (033) 225 727
Fax.: 667 429
e-mail: radovi@ppf.unsa.ba

Transakcijski račun br: 3389002208130126 UNICREDIT BANK
IBAN: BA393389002208130126

Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo su, od broja 52, indeksirani kod CAB Publishing – UK

Štampa:
„ŠTAMPARIJA FOJNICA“ d.o.o. Fojnica

 • Autor
  Članci
 • Komentari (1)
  Član 22.819

  Sead Redzić, diplomirani biolog

  Poštovani!

  Želi bi da u Vašem časopisu mi bude objevljen naučni rad, pod naslovom: EKOLOŠKO-MORFOLOŠKA DIFERENCIJACIJA POPULACIJA VRSTE Punica granatum L. (Punicacea)

  Pa me interesira kojim putem Vam mogu spremiti taj rad. I šta je sve potrebno da bi se zadovoljili  potrebni kriteriji  za to.

  Unaprijed hvala
   

Odgovor na: O časopisu

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">