Reklama
 • Autor
  Članci
 • Član 340

  Pozdrav svima. Ja sam tek pre par dana saznala za ovaj sajt, i zbog toga ne znam da li je vec vodjena tema na Forumu o ICP/indukovana kuplovana plazma? Znam osnovne stvari o tome, ali bih volela da se detaljnije informisem. Da li neko moze da preporuci sajt gde se moze naci veci broj podataka na tu temu….??? Da li neko radi sa tim uredjajem?? Iskustva?? Sajt mi se jako dopada, svaka cast na ideji i realizaciji!!!!!

  Član 216

  Pozdravljam kolegicu. Ja Vam mogu ponuditi ovaj tekst koji imam oko ICP-a. Ako Vam može poslužiti bit će mi drago. Pozdrav

  ATOMSKA EMISIONA SPEKTROFOTOMETRIJA (AES)

  AES se bazira na principu mjerenja intenziteta talasne dužine koju atom emitira u pobuđenom stanju (zagrijavanjem). Ukoliko koristimo plamen kao izvor toplote, njegova temperature je dovoljna da dovede u pobuđeno stanje samo alkalne i zemno alkalne elemente (Na, K, Ca, Mg) te je ova tehnika jedino prikladna za njihovo određivanje. Kako je za njihovo određivanje puno efikasnija ionska kromatografija, plamena emisiona tehnika je danas sve manje u upotrebi.

  Mnogo značajnija emisiona tehnika je Argon plazma – Indukovana kuplovana plazma (ICP). Relativno je mlada i još je u razvoju. Ova tehnika je ustanju da u jednom dijelu sistema proizvede temperature do 6000oC što je dovoljno za dovođenje u pobuđeno stanje svih metala, koji zrače sebi svojstven karakterističan spektar na osnovu čijeg se intenziteta računa koncetracija (količina) uzorka.

  Proces se odvija tako što argon spiralnom putanjom oko centralne cijevi ICP-a (TORCH) kroz koju se ušpricava uzorak dolazi to vrha gdje Radio Frekventno polje izuzetno jakog intenziteta stvara plazmu argona (ionizuje argon na Ar+ ione i struju elektrona), trenje podiže temperaturu, uvodi se uzorak i vrše se redom procesi kao u plameniku AAS s tim što na kraju usljed visoke temperature veliki broj atoma svih metala pređe u pobuđeno stanje i emituje bogat spektar.

  Optičkim sistemom vrši se disperzija spektra i odabir zraka karakterističnih za elemente koji su predmet analize. Karakteristične zrake se odvode na fotomultiplikator i pretvaraju u električni signal. Postoji mogućnost paralelne analize prisustva više elemenata u samo jednom snimanju.

  4.1. Granice detekcije za neke elemente u tehnikama AAS, HGA i ICP

  Tablica 4.1. Granica detekcije emisijske fotometrije plamena i AA

  Element Granica detekcije, ng*/cm³
  emisija apsorpcija
  Ag 20 5
  Al 5 100
  Ca 0,1 2
  Cd 2000 5
  Co 50 5
  Cu 10 5
  Mg 5 0,3
  Ni 30 5
  V 10 20
  Zn 3000 5000
  * 1 ng =10‾⁹ g

  Tablica 4.2. Granice detekcije dobivene korištenjem HGA

  Element Granica detekcije, ng*/cm³
  apsolutna pg* relativna ng/cm³ **
  Ag 0,4 0,004
  Al 3 0,03
  B 500 5,00
  Cu 2 0,02
  Cr 0,3 0,003
  Mn 0,2 0,002
  Ni 6 0,06
  Pb 2 0,02
  V 2 0,02

  * 1 pg (pikogram) =10‾¹² g
  ** u zapremini od 0,1 ml

  Tablica 4.3.Granice detekcije dobivene s plazmenim izvorima

  Element Granica detekcije, ng*/cm³
  ICP plazmeni luk stabilizirani luk
  Al 1 5 1,3
  B 0,4 5 2
  Ca 3 5 0,1
  Cr 2 10 0,6
  Mg 0,2 2 1
  Pb 20 200 15
  Ti 0,3 50 13
  Zn 0,3 5 10

  Član 340

  Hvala dragi kolega na informacijama i pomoci!! Pozdrav od Snezane…

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.