Reklama
 • Autor
  Članci
 • Član 3.738

  Moj izbor i pristup temi su verovatno malo neobični, ali pokušaću izložiti neke aspekte i fakte koji će nadam se nekoga animirati i pokrenuti. „Stvar“ je može se reći još uvek na nivou ideje mada ima globalni i verovatno strateški karakter, pa se sinergijom interesa može izroditi u nadam se nešto konkretno. Pošto je na forumu prisutna tema tehnologije voća i povrća, mislim da je osvetljenje i eko-pristup biljnoj proizvodnji u plastenicima/staklenicima kompatibilna priča, kako sa stanovišta sirovih proizvoda tako i njihovih prerađevina tehnološkim procedurama. Evo o čemu se radi:
  Pošto me dugo vremena zanima elektromagnetizam (i svetlost je između ostalog EM talas)i njegov uticaj u širem smislu (između ostalog na čoveka i biosisteme), došao sam do rešenja za dopunsko osvetljenje u biljnoj proizvodnji zaštićenog tipa sa fotosintetskog i fitopreventivnog aspekta. Nove tehnologije suštinski menjaju ovu problematiku i za razliku od ranije korišćenih lampi mogu biti osnov za INTENZIVNU proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane. To sam naročito iskoristio u specifičnoj UV sterilizaciji zaštićenog prostora i tretmanu vazdušne smese sa CO2. UV se namenski odabira (UV-A, UV-B ili UV-C)u cilju neutralisanja virusa ili bakterija i nema nikakav kontakt sa biljkom. Neutralizacija insekata se vrši impulsnim radnim režimom itd., koji se programira manuelno ili posredstvom računara, tako da je moguća programska definicija emitovanih spektara.
  Mislim da je cela stvar interesantna zbog geo položaja Srbije, potencijala, trgovinskih sporazuma i poljoprivrede kao sigurne i možda jedine značajne privredne opcije. Ono što ovim prostorima nedostaje je udruživanje, klasteri i organizovano povećanje proizvodnog obima radi obezbeđenja konstantnog izvoznog potencijala.
  Ukoliko indicije u ovom smislu postoje, rado ću ljudima od struke i preduzetnicima dati sve detaljnije informacije – lično ili putem foruma. Pomenuto osvetljenje troši 5-50 puta manje el. energije od identičnih izvora, prilagođeno je obnovljivim izvorima i može se koristiti u proizvodnji voća, povrća, lekovitog i začinskog bilja, rasada, pečuraka itd.
  Puno hvala za dobro osmišljen koncept foruma

  Član 1.790

  @ Lumen,raduje me da još neko ima sklonost i jasnu nameru da se hvata u koštac sa ovakvim vidom proizvodnje biljaka u kome se potpuno primenjuje bitan činilac: svetlost sa svim svojim svojstvima.Potrošnja el. energije jeste bitan faktor ali ne i presudan jer se može i malo prištedeti upotrebom raznih korisnih el. uređaja,ali ne treba štedeti na uređajima koji emituju kako količinu svetlosti tako i određene delove svetlosnog spektra i jakost emitovanja istih delova spektra.U ovom vidu poljop.proizvodnje odavno ima različitih iskustava i mahom su pozitivna,više ili manje .Negativnih skoro da i nema.Ako ih ima onda se grdno grešilo.Moje višedecenijsko iskustvo je pozitivno,osim kada smo u ogledima svesno pravili „izlete“.Rado bih se pobliže upoznao s tvojim inovacijama ,a isto tako i moja iskustva podelio s
  istomišljenicima.

  Član 3.738

  Iskreno „Deda Lala“ me je jako prijatno iznenadio brzinom reakcije i zainteresovanošću za tematiku, obzirom na stepen primene osvetljenja ove namene na našim prostorima. Zato ću u cilju fokusiranja široke teme za početak izložiti vlastiti motiv i iskustvo, odnosno potencijalne mogućnosti na globalnom nivou.
  – Motiv :
  istrživanje svetlosnog uticaja na biljnu produkciju, tj. spoj novih tehnologija i fotosinteze – prvobitne životne fenomenologije.
  – Iskustvo :
  prva namera mi je bila realizacija nove tehnike osvetljenja koja bi imala aktivan i za upravljanje prilagođen uticaj na kvalitet odnosno sastav ploda. To se prvenstveno odnosi na mogućnost kreacije i manipulacije svetlosnim spektrima. U tom smislu (idejno rešenje „multifunkcionalnog“ svetlosnog uređaja) sam otišao i dalje od očekivanog, i napravio prototip sa programskom emisijom sv. spektara (kombinovanjem rada instaliranih LE dioda manje ili više diskretnih spektralnih k-ka), pri čemu se pored primarne funkcije osvetljenja, UV energijama vrši i nezavisna sterilizacija prostora. To se čini kroz zatvoren cevovodni sistem (PVC i sl.) u kom su napojna i upravljačka instalacija napajanje je (60 – 70 VDC). Takođe u „cirkulišuću“ vazdušnu smešu može se eksterno dodavati CO2, koji se takođe programski prilagođenim spektrima tretira u cilju efikasnije asimilacije. To bi bio bazis za visoku autonomiju u intenzivnoj biljnoj proizvodnji sa eko atributima kako u letnjim, tako i u zimskim uslovima uz obezbeđenu toplotu.
  I pored moje želje i zainteresovanosti pojedinih subjekata za implementacijom, ista je u poslednjih par godina iz različitih razloga a najviše zbog krize nekoliko puta odlagana, i do danas ni kao pilot preojekat nije realizovana. U tom smislu sam svakako radio u vlastitoj režiji, realizovao plastenik i donekle prateću infrastrukturu, ali paralelno je bilo ne baš jeftino i servisiranje procedure patentne zaštite na nivou Srbije, EPO-a i Rusije. Od urađenog u vlastitoj režiji više nisam mogao, ali sam partnerski svakako spreman za saradnju.
  – Očekivane mogućnosti :
  nekoliko puta intenzivnija proizvodnja biljaka manjeg habitusa (domaća/divlja jagoda ili druge sezonske/celogodišnje ekonomski opravdane kulture) prilagođenim proizvodnim tehnikama, planskom komercijalizacijom iskorišćenje hidro i geotermalnih izvora (svetlost i toplota su u tesnoj korelaciji), zdravstveno bezbedni proizvodni standardi itd..
  Znači moje 3-4 godišnji angažman je najviše vezan za izučavanje, kreaciju i realizaciju tehnike/uređaja za osvetljenje ove namene, i u tom smislu nema šta ne može. Za praktičnu primenu, efekte i rezultate nisam imao priliku i mogućnosti. U tom kontekstu na internetu postoje određene informacije o rezultatima, ali one se ne mogu porediti sa višedecenijskim iskustvima iz prve ruke. Zbog toga bi Vaši zaključci i iskustvo bili od velike koristi, a ja sam u domenu razmene znanja, iskustava i funkcionalnih pojedinosti, odnosno potencijalnog partnerstva u okviru svojih mogućnosti potpuno na raspolaganju.
  Za sada toliko, srdačan pozdrav

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.