Reklama
 • Autor
  Članci
 • Član 2.038

  Molim za odgovor iz oblasti analitike vode:
  na koji nacin se vrednost za utrosak kalijum permanganata (dobijena titracijum) matematicki preracunava u brojcanu vrednost hemijske potrosnje kiseonika (sposobnosti oksidacije)?
  Nisam sigurna da sm ovako dovoljno jasna, pa evo primera:
  Ako utrosak kalijum permanganata iznosi 2 mg/L, kolika vrednost hemijske potrosnje kiseonika (sposobnosti oksidacije, izrazena u mgO2/L) odgovara tome?
  Unapred hvala!

  Član 870

  Potrosnja kalijum permanganata prestavlja mjerilo organske supstance u vodi.Za vodu za pice ova potrosnja se krece u granicama od 1-12 mg/L utrosenog KMnO4.
  Iz ovoga se ne moze preracunati hemijska potrosnja kiseonika.Metoda za potrosnju kiseonika preko dihromata ,titrimetijski,za koju znam moze se primijeniti na otpadne vode sa najnizim rezultatom 10 mg/l.Ako ti znaci nesto ovu metodu ti mogu poslati faksom.

  Član 340

  Majo, HPK odn. hemijska potrosnja kiseonika se racunskim putem dobija tako sto se prvo zapremina kalijum permanganata u ml pomnozi sa 3,16 i tako dobija u mg/l. E onda se ta vrednost pomnozi sa 0,253 i dobija HPK u mg/l izrazeno.

  Član 2.038

  Snezana, hvala puno na odgovoru.
  Da vidim da li sam dobro shvatila. Ako utrosak kalijum permanganata iznosi npr. 2 mg/L, onda HPK ima vrednost 2 x 0,253 = 0,506 mg kiseonika/L. Dobro?
  Hvala jos jednom.

  Član 340

  Tako je Majo! Pozdrav za tebe…

  Član 2.075

  Koji su to koeficijenti 3,16 i 0,253, na šta se odnose ? Potrošnja kalijum permanganata je jedno, a HPK drugo. Odnose se na istu stvar, ali im se vrednosti razlikuju kao i načini određivanja. Moj savet ti je da ipak odrediš eksperimentalno posebno potrošnju kalijum permanganata, a posebno HPK.

  Član 2.038

  Hvala Snezani i Miri! Sve je jasno sada. Pozdrav za obe, puno novih izazova i zadovoljstva na poslu vam zelim.

  Član 12.203

  Na koji nacin se vrijednost za utrosak kalijum permanganata (dobijena titracijom) matematicki preracunava u oksidabilnost (mg/L O2) ?
  Da li u standardnom postupku titracije radite retitraciju?
  Preračunavate li na način da utrošak KMnO4 u ml množite sa faktorom 3, 161 i pdijelite sa 4
  ???

  Unaprijed hvala!

  Član 159

  Preporuka proizvođača membrana:

  HPK i Permanganatni broj , oba mere količinu redukovanih sastojaka u uzorku, oksidovanih snažnim oksidantom. Takođe, neorganske substance kao Fe2+ , S2- mogu takođe biti oksidovani u većini prirodnih i industrijskih voda. Potreba za oksidacijom je u prirodi organskih substanci i stoga se te vrednosti koriste da se odredi prisustvo organskih materija u vodi.
  Prevođenjem HPK u KMnO4 mora uzeti u obzir:
  – Određivanjem HPK skoro sva organska materija je kompletno oksidovana (konverzija >90%) zahvaljujući izraženim oksidacionim uslovima (K2Cr2O7 u višku, 2 sata, 150 oC) ; za razliku od permanganatnog broja koji je mnogo blaži (KMnO4, 10 min, 120 oC) i samo naklonjene oksidaciji će biti oksidovane (konvertovane). Konverzija je tek oko 30-50% u prirodnim vodama, a u industrijskim je taj opseg širi 10-80%.
  – Permanganatni broj se predstavlja ili kao ppm KMnO4 ili kao ppm O2; HPK samo kao ppm O2.

  Fromula prevođenja je:
  A. Permanganatni broj (ppm KMnO4) = Permanganatni broj (ppm O2) X 4
  B. Permanganatni broj (ppm O2 ) = HPK (ppm O2) X 0.4
  Da bi prikazali Peremanganatni broj kao ppm KMnO4, vrednost dobijenu kao ppm O2 mora se pomnožiti sa 4 (primer A). U primeru (B) kalkuliše se da je permanganatnim testom samo 40% oksidabilnih materija konvertovano, u odnosu na HPK koj se kalkuliše kao 100%. To znači da se HPK kao ppm O2 množi sa o,4 da se dobije permanganatni broj kao ppm O2. Primeri (A) i (B) se mogu svesti na sledeću relaciju:
  C. Permanganatni broj (ppm KMnO4) = HPK (ppm O2) X 1,6

  Član 22.095

  Koji je pravilan postupak za mehanicko ciscenje i dezinfekciju rezervoara vode za pice.

  Kojom dozom se vrsi hiperkloriranje .Hvala ,Ruzica

  Član 9.910

  Postovane kolege, zna li mi neko reci koja je standardna referentna hemikalija za provjeru metode odredjivanja kiseonika sa kalijum pergmanganatom?

  Član 159

  Ruzice,

  Kasnim samo 10-ak meseci. Osnova procedure je redosled operacija i upotreba biocida koji je neskodljiv i prihvatljiv (registrovan). Licno, nisam prijatelj hlora ni hlornih preparata, a iskustveno jedino sa nehlornim formulacijom uspevamo eliminisati Pseudomonas spp biofilm. Pri tome sa puno dekontaminacija iza sebe, tvrdim, da ni CLO2 ne eliminise biofilm, jer smo cesto nakon svih oblika, formi i strategija primene hlora, pozivani da konacno eliminisemo biofilm. Ne samo sa povrsina, nego iz cevovoda, rezervoara, bunara, sa bunarskih postrojenja, opreme i mnogih neverovatnih mesta.

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.