Reklama

Alkoholometarske redukcijske tablice jesu jedan praktičan priručnik bez koga ne bi trebalo da bude ni jedno preduzeće ni radnja kao ni ustanova koja se bavi otkupom, preradom, prometom kao i sličnim poslovima sa alkoholnim pićima, bilo na veliko ili malo.

Pomoću ovog priručnika može se ustanoviti prava jačina svake rakije i špirita i to primenom Tablice I.

Isto tako pomoću Tabele lI ustanoviće se prava zapremina-volumen neke rakije ili špirita ukoliko su isti hladniji ili topliji od 12° Reomira. Nadalje pomoću Tabele III može se iz čiste težine rakije ili špirita dobiti prava zapremina.

Osim toga odštampane su i dve tablice, jedna za iznalaženje zapremine bačava pomoću vizira i druga za iznalaženje zapremine u otpražnjenom buretu-bačvi sa prilično velikom tačnošću.

Pošto su u novije vreme sve više u upotrebi i gradovi sa temperaturom po Celzijusu, to je odštampana i tabela za pretvaranje C° na R°.

Pri izradi svih tablica uzeto je u obzir sve ono što se pokazalo kao praktično i korisno, a na osnovu iskustva i dugogodišnje prakse.

Nadamo se da će ovaj priručnik biti od koristi svim praktičarima-rukovodiocima napred spomenutih objekata, a što je i svrha izrade istog.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar



<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">