Dvanaesto izdanje pojavljuje se u novom ruhu. Vrlo rado sarn pristao na prijedlog izdavača da sе prijeđe na veći format. Podjelom na dva nejednaka stupca omogućeno je da se dodatne informacije smjeste na rub stranice. Čitalac će mnoge shematske prikaze naći na rubovima stranica. U tekstu će vrlo često naći opasku »sa strane«. U užem je stupcu nešto teksta koji se može smatrati uzgrednim opaskama, a sadrži dodatne informacije. To su djelomično povijesne primjedbe, dodatni opisi analitičkih metoda, zanimljive biokemijske reakcije u nekim organizmima ili patobiokemijski problemi, prikazani u vrio skraćenom obliku. Zainteresirani čitaoci upućuju se na dopunski udžbenik patobiokemije P. Karlsona, W. Geroka i W. Grossa.

Iako je prethodno XI.izdanje bilo sasvim promijenjeno, zbog brzog napretka biokemije u mnogim su se poglavljima morale provesti izmjene i dopune. Bitno je izmijenjeno 7. poglavlje o nukleinskim kiselinama i biosintezi proteina. Tu su ргоvedene i mnoge preinake. Pri tome sam nastojao da se opseg knjige ne poveća. Nadam se da je karakter »kratkog udžbenika biokemije« sačuvan. Odredeno povećanje opsega iz naklade u nakladu neizbježno je, jer je potrebno u svako novo izdanje unijeti nova saznanja.

Pomogle su mi mnoge kolege iz struke, kritički čitajući pojedina poglavlja ili veće dijelove manuskripta. Želio bih osobito zahvaliti svojim kolegama iz Marburga: D. Doeneckeu, D. Gallvvitzu, J. Koolmanu i F. Schneideru. Vrlo korisne bile su mi i diskusije s H. G. Zachauom. Želio bih zahvaliti čitaocima XI. izdanja koji su me upozorili na štamparske greške ili na neke neispravnosti u tekstu. Za dobru suradnju zahvaljujem suradnicima izdavačke kuće Thieme.

Marburg an der Lahn
u lipnju 1984.

P. Karlson

I. poglavlje: Organska kemija i biokemija

1. Ugljikovodik kao osnovna tvorevina
2. Funkcionalne grupe
3. Biokemijski važne rcakcije
4. Veličina i oblik molekula

II. poglavlje: Aminokiseline

1. Kemijska konstrukcija i opće reakcije
2. Pojedine aminokiseline
3. Odjeljivanje aminokiselina

III. poglavlje: Peptidi

1. Princip izgradnje, nomenklatura i odredivanje konstitucije peptida
2. Prirodni peptidi..

IV. poglavlje: Proteini

1. Princip izgradnje proteina
2. Redoslijed (sekvencija) aminokiselina (primarna struktura)
3. Konformacija peptidnih lanaca (sekundarna struktura)
4. Tercijarna struktura globularnih proteina
5. Kvaterna struktura, kooperativnost i alosterija
6. Izolacija, karakterizacija i određivanje proteina

V. poglavlje: Enzimi

1. Kemijska priroda enzima
2. Kemijske ravnoteže i kemijska energetika
3. Energija aktivacije, kataiizatori i enzimi
4. Dinamičke ravnoteže i stacionarna stanja
5. Mehanizam enzimske katalize,
6. Specifičnost enzimske katalize
7. Kinetika enzimskih reakcija
8. Podjela i nomenklatura enzima

VI. poglavlje: Koenzimi

1. Koenzimi i prostetske skupine
2. Grada i podjela koenzima
3. Koenzimi i oksidoreduktaza
4. Prijenos grupa i potencijal prijenosa grupa
5. Adenozin-trifosfat kao koenzim za prijenos grupa.
6. Koenzimi C,-metabolizma
7. Koenzimi Crmetabolizma
8. Koenzimi liaza, izomeraza ijigaza

VII. povljavlje: Nukleinske kiseline i biosinteza proteina

1. Dezoksiribonukieinska kiselina kao nosilac genetičkih informacija
2. Sastojci nukleinskih kiselina
3. Primarna struktura nukleinskih kiselina
4. Prostorna struktura dezoksiribonukleinskih kiselina
5. Struktura kromosoma
6. Replikacija DNA
7. Transkripcija (biosinteza RNA)
8. Regulacija ekspresije gena
9.Translacija: biosinteza proteina
10. Mutacije
11. Biokemijska evolucija
12. Biokemija virusa

VIII. pogiavlje: Metabolizam proteina

1. Proteolitički enzimi
2. Pregled metabolizma aminokiselina
3. Dekarboksilacija aminokiselina
4. Transaminacija
5. Asimilacija dušika i sinteza aminokiselina kod biljaka
6. Dezaminacija i stvaranje mokraćevina
7. Metabolizam ugljikovog lanca aminokiselina
8. Razgradnja do aktiviranih mas’nih kiselina
9. Metabolizam aromatskih aminokiselina
10. Aminokiseline koje daju jedinice C,
11. Aminokiseline koje daju 2-oksoglutarnu kiselinu ili C4-dikarboksilne kiseline

IX. poglavlje: Oksidativna dekarboksilacija i ciklus limunske kiseline

1. Značenje ciklusa limunske kiseline
2. Oksidativna dekarboksilacija
3. Reakcije u ciklusu limunske kiseline
4. Iskorištavanje energije u ciklusu limunske kiseline
5. Ciklus limunske kiseline kao okretište metabolizma
6. Biosinteza porfirina

X. poglavlje: Jednostavni šećeri, monosaharidi

1. Konfiguracija i konformacija
2. Opće reakcije monosaharida
3. Najvažniji šećeri
4. Medusobne transformacije šećer
5. Ciklus pentoza-fosfata
6. Izgradnja šećera fotosintezom
7. Glikoliza
8. Glukoneogeneza
9. Metabolizam fruktoze
10. Vrenja

XI. poglavlje: Glikozidi, oligosaharidi i polisaharidi

1.Glikozidna veza
2.Disaharidi
3. Biosinteza glikozida i oligosaharida
4. Biljni polisaharidi
5. Glikogen i metabolizam glikogena
6. Heterogiikani
7. Glikoproteini

XII. poglavlje: Izoprenoidni Iipidi: steroidi i karotenoidi

1. Biosinteza kolesterola
2. Nomenklatura i stereokemija steroida
3. Steroli i biljni steroidi
4. Vitamin D
5. Žučne kiseline
6. Steroidni hormoni
7. Karotenoidi
8. Poliprenoli i poliprenilkmoni

XIII. pogiavije: Masti i metabolizam masti

1. Masti i lipidi
2. Kemijska grada masti
3. Masti kao rezervne tvari
4. (3-oksidacija masnih kiselina
5. Metabolizam nezasićenih i razgranatih masnih kiselina
6. Stvaranje acetoacetata (ketogeneza)
7. Biosinteza masnih kiselina

XIV. poglavlje: Fosfolipidi, glikolipidi i lipoproteini

1. Princip izgradnje
2. Biosinteza i struktura glicerofosfatida
3. Sfmgozin i sfingomijelin
4. Glikolipidi
5. Lipoproteini

XV. poglavlje: Biološke membrane

1. Izolacija organela i membrana
2. Sastav i izgradnja membrana
3. Membranski receptori
4. Permeabilnost i aktivni transport
5. Izmjena tvari između citosola i mitohondrija

XVI. poglavlje: Očuvanje energije u membranama: respiratorai lanac i fotosinteza

1. Oksidacija kao otpuštanje elektrona
2. Redoks-potencijal
3. Energetska bilanca respiratornog lanca
4. Redoks-sustavi respiratornog lanca
5. Mehanizam fosforilacije u respiratornom lancu
6. Citokrom P-450 i enzimska hidroksilacija
7. Fotosintetski transport elektrona i fotofosforiiacija

XVII. poglavlje: prehrana, metabolizam mineralnih tvari i vitamini

1. Kalorična vrednost i iskori[tavanje ATP
2. Bitni sastojci
3. Režim vode
4. Kiselinsko-bazna ravnoteža.
5. Režim mineralnih tvari
6. Elementi u tragovima
7. Vitamini
8. Vitamini topljivi u ulju
9. Vitamini topljivi u vodi

XVIII. poglavlje: Hormoni

1. Principi hormonske regulacije
2. Hormoni коге nadbubrežne žlijezde
3. Spolni hormoni
4. Kalcitriol
5. Hormoni štitnjače i paratireoidne žlijezde
6. Hormoni pankreasa
7. Hormoni hipofize i hipotalamusa
8. Hormonske regulacije ciklusa menstruacije
9. Hormoni epifize i timusa
10. Hormoni probavnog trakta želudac — crijevo i hormoni bubrega
11. Medijatori
12. Hormoni beskralješnjaka
13. Feromoni
14. Fitohormoni

XIX. poglavlje: Regulacijski mehanizmi i međusobni odnosi u intermedijarnom metabolizmu

1. Principi regulacije metabolizma
2. Hormonska regulacija metabolizma
3: Metabolizam ugljikohidrata
4. Metabolizam masti
5. Ciklus limunske kiseline i respiratorni lanac
6. Metabolizam proteina i nukleinskih kiselina
7. Zalihe intermedijarnog metabolizma

XX. poglavlje: Posebne biokemijske funkcije nekih organa

1. Probavni trakt
2. Jetra
3. Krv
4. Imunološki sustav
5. Bubrezi i mokraća
6. Vezivno i potporao tkivo
7. Biokemija mišića
8. Biokemija živčanog sustava
9. Razvoj, diferencijacija i maligna alteracija

Literatura
Predmetno kazalo

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">