Literatura za Hemiju hrane

Organska stereohemija

Suzana Samaržija-Jovanović, Vojislav Jovanović, Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica, 2008.

Bioenergetika

Dr Jožef Božo, Građevinska knjiga, Beograd, 2007.

Hemijski elementi

Vladislav Janković, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Hemijska čitanka

Živorad Čeković, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.

Prehrambena tehnologija IV

Svetomirka Cvejanov, Marijana Carić, Spasenija Milanović i Radomir Radovanović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd , 1998.

Osnovi računanja u hemiji

Dr Slavko Kevrešan, dr Julijan Kandrač i mr Judit Nikolić, Izdavačka delatnost „M&N“, Novi Sad, 1994.

Školska enciklopedija – hemija

Prof. Stanimir R. Arsenijević, prod. Dr Vojin Mikijelj, prof. dr Milenko B. Ćelap, prof. dr Vladimir Rekalić, prof. dr Slobodan Ristić i dr Biljana Mikijelj, Prosveta , Beograd, 1993.

Opšta hemija

Dr Nada Perišić Janjić, IP „Nauka“, Beograd, 1993.

Organska hemija I

Miroslav V. Piletić, Božidar Lj. Milić i Sonja M. Đilas , Prometej, Novi Sad, 1992.

Harperov pregled biohemije

Dawid W. Martin, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell, Daryl K. Granner, Savremena administracija, Beograd, 1992.

Koloidna hemija

Dr Ljubomir Dakovič, Tehnološki Fakultet, Novi Sad, 1990.

Računanje u hemiji

Dr Slobodan M. Petrović i dr Nada Perišić-Janjić, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1990.

Prehrambena tehnologija II

Svetomirka Cvejanov, Borislava Tošić i Smiljka Kaluđerski, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.

Biokemija

Peter Karlson, Školska Knjiga, Zagreb, 1988.

Zbrika zadataka iz fizike

Jevrem Janjić, Željka Popović i Branko Radivojević, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1988.

Organska hemija

Nikola Stojanović, Milorad Dimitrijević i Vladimir Andrejević, Građevinska knjiga , Beograd, 1988.

Analitička hemija

Olga Vitorović, Radomir Šaper, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1987.

Analitička hemija sa praktikumom

Branislav Stanković, Jelena Jorgović-Kremzer, Soka Drakulić-Đinđić , Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984.

Kontrola namirnica

Milenko Potparić, Marija Mijušković, Nikola Mrvoš, Boris Sancin, Privredni pregled, Beograd, 1979.

Organikum

Grupa autora, Naučna knjiga, Beograd, 1972.

Rastvarači

Dr Paula Putanov, dipl. inž., NIP „Tehnička knjiga“, Beograd, 1967.

Biohemija

Božidar Nikolić, Naučna knjiga, Beograd, 1964.