Reklama

Literatura za Hemiju hrane

Hemija hrane

Sonja M. Đilas, Jasna M. Čanadanović - Brunet, Vesna T. Tumbas, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2008.

Organska stereohemija

Suzana Samaržija-Jovanović, Vojislav Jovanović, Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica, 2008.

Bioenergetika

Jožef Božo, Građevinska knjiga, Beograd, 2007.

Hemijski elementi

Vladislav Janković, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Hemijska čitanka

Živorad Čeković, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.

Opšta hemija

Nada Perišić Janjić, IP „Nauka“, Beograd, 1993.

Organska hemija I

Miroslav V. Piletić, Božidar Lj. Milić, Sonja M. Đilas , Prometej, Novi Sad, 1992.

Harperov pregled biohemije

Dawid W. Martin, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell, Daryl K. Granner, Savremena administracija, Beograd, 1992.

Koloidna hemija

Dr Ljubomir Dakovič, Tehnološki Fakultet, Novi Sad, 1990.

Računanje u hemiji

Slobodan Lomić, Svetlana Radosavljević, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1990.

Biokemija

Peter Karlson, Školska Knjiga, Zagreb, 1988.

Zbrika zadataka iz fizike

Jevrem Janjić, Željka Popović i Branko Radivojević, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1988.

Organska hemija

Nikola Stojanović, Milorad Dimitrijević i Vladimir Andrejević, Građevinska knjiga , Beograd, 1988.

Opšta hemija

Radivoj Nikolajević, Milena Šurjanović, Nišro dnevnik, Novi Sad, 1987.

Analitička hemija

Olga Vitorović, Radomir Šaper, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1987.

Analitička hemija sa praktikumom

Branislav Stanković, Jelena Jorgović-Kremzer, Soka Drakulić-Đinđić , Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984.

Kontrola namirnica

Milenko Potparić, Marija Mijušković, Nikola Mrvoš, Boris Sancin, Privredni pregled, Beograd, 1979.

Organikum

Grupa autora, Naučna knjiga, Beograd, 1972.

Rastvarači

Dr Paula Putanov, dipl. inž., NIP „Tehnička knjiga“, Beograd, 1967.

Biohemija

Božidar Nikolić, Naučna knjiga, Beograd, 1964.