UVOD

1. KLASIFIKACIJA VOĆAKA

2. MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE PLODA VOĆAKA

2.1. Morfološke i fizičke osobine voća
2.1.1. Anatomsko-histološke osobine ploda voćaka
2.1.1.1. Botanički tipovi ploda i njihova a.-h. Struktura
2.1.1.2. Anatomija pokožice ploda
2.1.1.3. Anatomija «mesa» ploda
2.1.2. Nejestivi delovi voća

3. ODLIKE KVALITETA PLODA VOĆAKA

3.1. Spoljašnje osobine ploda
3.2. Unutrašnje osobine ploda
3.2.1. Hemijski sastav voća
3.2.1.1. Neorganske materije prisutne u voću
3.2.1.2. Organske materije prisutne u voću
3.2.1.2.1. Ugljeni hidrati
3.2.1.2.2. Lipidi
3.2.1.2.3. Proteini
3.2.1.2.4. Organske kiseline
3.2.1.2.5. Vitamini
3.2.1.2.5.1. Vitamini rastvorljivi u vodi
3.2.1.2.5.1.1. Vitamini B kompleksa
3.2.1.2.5.1.2. Vitamin C
3.2.1.2.5.1.3. Vitamin H
3.2.1.2.5.1.4. Vitamin PP
3.2.1.2.5.2. Vitamini rastvorljivi u mastima
3.2.1.2.5.2.1. Vitamin A
3.2.1.2.5.2.2. Vitamin D
3.2.1.2.5.2.3. Vitamin E
3.2.1.2.5.2.4. Vitamin K
3.2.1.2.5.2.5. Vitamin F
3.2.1.2.6. BILJNI PIGMENTI
3.2.1.2.6.1. Hlorofil
3.2.1.2.6.2. Karotenoidi
3.2.1.2.6.3. Antocijani
3.2.1.2.6.4. Flavonoidi
3.2.1.2.7. TANINI
3.2.1.2.8. AROMATIČNE (MIRISNE) MATERIJE
3.2.1.2.9. ANTIOKSIDATIVNI KAPACITET
3.2.2. KARAKTERISTIKE UKUSA VOĆA

4. BIOLOŠKI ČINIOCI KOJI UTIČU NA KVALITET I TRAJAŠNOST VOĆA

4.1. Uticaj vrste, sorte i podloge na kvalitet i trajašnost voća
4.1.1. Uticaj vrste i sorte na kvalitet i trajašnost voća
4.1.2. Uticaj podloge na kvalitet i trajašnost voća
4.2. Fiziološka uloga načina postanka ploda i njihov uticaj na kvalitet i trajašnost voća
4.2.1. Način postanka plodova u voćaka
4.2.2. Tok razvitka ploda i semena
4.2.3. Uticaj semena na osobine ploda
4.2.4. Uticaj metaksenije na kvalitet i trajašnost plodova
4.3. Fiziološka uloga mineralnih elemenata i njihov uticaj na kvalitet i trajašnost plodova
4.3.1. Fiziološka uloga azota (N)
4.3.2. Fiziološka uloga fosfora (P)
4.3.3. Fiziološka uloga kalijuma (K)
4.3.4. Fiziološka uloga sumpora (S9
4.3.5. Fiziološka uloga magnezijuma (Mg)
4.3.6. Fiziološka uloga kalcijuma (Ca)
4.3.7. Fiziološka uloga gvožđa (Fe)
4.3.8. Fiziološka uloga bora (B)
4.3.9. Fiziološka uloga cinka (Zn)
4.3.10. Fiziološka uloga mangana (Mn)
4.3.11. Fiziološka uloga bakra (Cu)
4.3.12. Fiziološka uloga molibdena (Mo)

5. UTICAJ EKOLOŠKIH USLOVA GAJENJA VOĆAKA NA KVALITET I TRAJAŠNOST PLODOVA

6. UTICAJ TEHNOLOGIJE GAJENJA VOĆAKA NA KVALITET I TRAJAŠNOST PLODOVA

6.1. UTICAJ AGROTEHNIČKIH MERA NA KVALITET I TRAJAŠNOST PLODOVA
6.1.1. Uticaj održavanja zemljišta
6.1.2. Uticaj đubrenja voćaka
6.1.3. Uticaj navodnjavanja voćaka
6.2. UTICAJ POMOTEHNIČKIH MERA NA KVALITET I TRAJAŠNOST PLODOVA
6.2.1. Uticaj rezidbe
6.2.2. Uticaj proređivanja plodova
6.2.3. Uticaj primene fitohormona na poboljšanje plodova
6.2.4. Uticaj zaštite voćaka protiv prouzrokovača bolesti i štetočina
6.3. UTICAJ BERBE NA KVALITET I TRAJAŠNOST PLODOVA VOĆAKA
6.3.1. Određivanje optimalnog vremena berbe
6.3.1.1. Metode za određivanje optimalnog roka berbe
6.3.1.1.1. Dugoročne metode
6.3.1.1.2. Kratkoročne metode
6.3.1.1.2.1. Promena boje semenki
6.3.1.1.2.2. Lakoća odvajanja ploda
6.3.1.1.2.3. Promena osnovne i dopunske boje
6.3.1.1.2.4. Skrob-jodni test
6.3.1.1.2.5. Određivanje čvrstoće mesa
6.3.1.1.2.6. Refraktometrijski index
6.3.1.1.2.7. Index zrelosti po Štrajfu
6.3.2. Način berbe
6.3.2.1. Berba jabuke i kruške
6.3.2.2. Berba breskve i kajsije
6.3.2.3. Berba šljive
6.3.2.4. Berba višnje
6.3.2.5. Berba trešnje
6.3.2.6. Berba jagode
6.3.2.7. Berba maline i kupine

7. POSTUPCI SA VOĆEM NAKON BERBE
(priprema plodova za skladištenje)

7.1. Uticaj predhlađenja voća na njihovu trajašnost
7.2. Uticaj sortiranja voća na njihovu trajašnost
7.2.1. Jabuka i kruška
7.2.2. Dunja
7.2.3. Breskva
7.2.4. Kajsija
7.2.5. Šljiva
7.2.6. Trešnja
7.2.7. Višnja i marela
7.2.8. Jagoda
7.2.9. Malina
7.3. Uticaj pakovanja voća na njihovu trajašnost
7.3.1. Ambalaža koja se koristi za berbu u pakovanje voća
7.3.2. Objekti i način pakovanja
7.4. Uticaj transporta na kvalitet i trajašnost plodova

8. ČUVANJE VOĆA

8.1. Uticaj bioloških svojstava ploda i tehnologije gajenja voćaka na kvalitet čuvanja
8.2. Način čuvanja voća
8.2.1. Tipovi hlađenih skladišta
8.2.1.1. Fizički uslovi u skladištu i njihov uticaj na dozrevanje voća
8.2.1.2. Ocena kvaliteta plodova voća pre skladištenja
8.2.1.3. Osnovni principi skladištenja voća
8.2.1.4. Dezinfekcija ambalaže pomoćnih sredstava za berbu i komora za čuvanje

9. KARAKTERISTIKE DOZREVANJA VOĆA (u toku čuvanja)

9.1. Fiziološki procesi koji se dešavaju u toku dozrevanja voća i kako ih usporiti u toku čuvanja
9.1.1. Transpiracija
9.1.2. Disanje
9.1.3. Produkcija etilena
9.2. Nepovoljne promene na plodovima tokom čuvanja

10. REŽIM ČUVANJA PLODOVA RAZLIČITIH VRSTI VOĆAKA

10.1. Jabuke
10.2. Kruške

 • Autor
  Članci
 • Komentari (3)
  Član 1.415

  Poštovani,

  Interesujeme koliko košta vaša knjiga i kako može da se nabavi. Knjiga je po sadržaju vrlo zanimljiva i sveobuhvatna.

  Hvala!

  Vesna Milovanović

  Član 15.974

  Poštovani,

  i ja sam zainteresirana za knjigu.

  Unaprijed hvala!

   

  Vedrana Velikanović

  Član 8.153

  Poštovani,

  moze li se kupiti ova knjiga? Gdje i po kojoj cijeni?

  vanja.b_91@hotmail.com

Odgovor na: Biološke osnove čuvanja voća

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">