Literatura za Tehnologiju voća i povrća

Borovnica

Prof. dr Jasminka Milivojević, Prof. dr Novica Miletić, Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu, 2021

Prerada voća

Viktor Vitolović, Poljoprivredno izdavačko preduzeće, Beograd, 1949.

Prerada voća

Vlastimir Crnčević, Poljoprivredno izdavačko preduzeće, Beograd, 1948.

Konzerviranje voća

Laslo Ljudevit, Ministarstvo industrije i rudarstva Narodne republike BiH, Sarajevo, 1947.

Sušenje voća

Dušan Stanković, Izdavačko-prosvetna zadruga „IPROZ“, Beograd, 1942.