Reklama

Literatura za Tehnologiju voća i povrća

Borovnica

Jasminka Milivojević, Novica Miletić, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2021

Prerada voća

Viktor Vitolović, Poljoprivredno izdavačko preduzeće, Beograd, 1949.

Prerada voća

Vlastimir Crnčević, Poljoprivredno izdavačko preduzeće, Beograd, 1948.

Konzerviranje voća

Laslo Ljudevit, Ministarstvo industrije i rudarstva Narodne republike BiH, Sarajevo, 1947.

Sušenje voća

Dušan Stanković, Izdavačko-prosvetna zadruga „IPROZ“, Beograd, 1942.