Knjiga Bioprocesna oprema namenjena je, pre svega, studentima Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu kao osnovni udžbenik za istoimeni obavezni predmet na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Biotehnologija, studijskog područja Biohemijsko inženjerstvo. Materijal je uobličen tako da se uklapa u obrazovni program studenata, koji kao posebne predmete slušaju Tehnološke operacije, Industrijsku mikrobiologiju, Bioprocesno inženjerstvo.

Biotehnologija predstavlja primenu naučnih i inženjerskih principa u preradi materijala pomoću biokatalizatora za ostvarivanje dobara i usluga. Ona se uveliko koristi u poljoprivredi, medicini, industriji, energetici, proizvodnji hrane, zaštiti životne sredine. Poznavanje osnovnih karakteristika bioprocesne opreme, zakonitosti rada te opreme, njenih proizvodnih i konstrukcionih karakteristika, od velikog je značaja kako za inženjere u praksi, tako i za naučno-istraživački rad u cilju razvoja nove i unapređenja postojeće opreme za biotehnološke procese.

U okolnostima potpunog odsustva udžbenika sličnog sadržaja na našem jeziku, bilo je neophodno pokriti širok spektar problema. Knjiga je zato zamišljena kao prva u nizu, dajući osnove problematike sa neprevelikim upuštanjem u detalje.

Izrazitu zahvalnost autori duguju recenzentima: akademiku prof. dr Vladi Veljkoviću i prof. dr Draganu Povrenoviću na nesebičnom trudu, energiji i vremenu koje su uložili, što prevazilazi okvire klasične recenzije. Njihove sugestije i predlozi značajno su unapredili kvalitet ove knjige.

U Novom Sadu, 2011. godine Autori

SADRŽAJ

1. UVOD

2. SUDOVI U BIOTEHNOLOGIJI
2.1. PROPISI I SPECIFIKACIJE KUPACA
2.1.1. NACIONALNI PROPISI
2.1.2. BIOTEHNOLOŠKI PROPISI
2.1.3. SPECIFIKACIJE KUPACA I OCENA SUDOVA
2.2. MATERIJALI ZA IZRADU SUDOVA
2.3. KARAKTERISTIKE POVRŠINA
2.3.1. MEHANIČKA OBRADA POVRŠINA
2.3.2. HEMIJSKA OBRADA POVRŠINA
2.3.3. INSPEKCIJA OBRADE POVRŠINA
2.3.4. SKLADIŠTENJE TRETIRANIH DELOVA
2.4. KONSTRUKCIJA SUDOVA
2.4.1. MRTVI PROSTORI I UDUBLJENJA
2.4.2. ZAPTIVENOST
2.5. OBLICI SUDOVA
2.6. KOMPONENTE SUDA
2.6.1. ROTIRAJUĆI ZAPTIVAČI
2.6.2. STATIČKE SPOJNICE
2.6.3. OTVORI
2.6.4. STAKLA ZA POSMATRANJE
2.6.5. MANIPULATIVNI OTVORI
2.6.6. ODBOJNICI
2.6.7. PLAŠTEVI ZA ZAGREVANJE
2.6.8. MEŠALICE
2.6.9. SISTEMI ZAAERACIJU
2.6.10. POGON ZA MEŠANJE

3. CEVOVODI U BIOTEHNOLOGIJI
3.1. KARAKTERISTIKE SISTEMA CEVOVODA
3.1.1. FAZA NACRTA
3.1.2. SKRIVENI CEVOVODI
3.2. MATERIJALI ZA IZRADU CEVOVODA
3.2.1. IZBOR MATERIJALA
3.2.2. SANITARNI CEVOVODI
3.2.3. POLIRANJE
3.2.4. PASIVIZACIJA
3.3. DIMENZIONISANJE CEVOVODA
3.4. SPOJEVI I MOGUĆNOSTI PRANJA CEVOVODA
3.5. PRIMENA CEVOVODA
3.5.1. USISNA STRANA PUMPI
3.5.2. PRAVILO ,,6d”
3.5.3. STERILNE BARIJERE
3.5.4. NAGIB CEVOVODA
3.5.5. DVOSTRUKI CEVOVODI
3.5.6. SPOJEVI ZA CIP SISTEM PRANJA
3.6. OSLONCI I IZOLACIJA SANITARNIH CEVOVODA
3.7. INSTRUMENTI POSTAVLJENI IN-LINE
3.8. CREVA (SAVITLJIVE CEVI)

4. VENTILI U BIOTEHNOLOGIJI
4.1. PROCESNI VENTILI
4.2. KONTROLNI VENTILI
4.3. VENTILI ZA UZORKOVANJE I ISPUST TEČNOSTI

5. PUMPE U BIOTEHNOLOGIJI
5.1. CENTRIFUGALNE PUMPE
5.1.1. OPŠTA KONSTRUKCIJA
5.1.2. PUMPE SA USISNIM DELOVANJEM
5.1.3. HORIZONTALNE PUMPE SA RAZDELJENIM KUĆIŠTEM
5.1.4. VERTIKALNE PUMPE BEZ ZAPTIVAČA
5.1.5. PUMPE NA MAGNETNI POGON
5.1.6. VIŠESTEPENE PUMPE
5.1.7. REGENERATIVNE TURBINSKE PUMPE
5.1.8. POTAPAJUĆE PUMPE
5.2. POTISNE PUMPE
5.2.1. OPŠTA KONSTRUKCIJA
5.2.2. PUMPE SA KLIZAJUĆIM KRILCIMA
5.2.3. KLIPNE PUMPE
5.2.4. PUMPE SA FLEKSIBILNIM IMPELEROM
5.2.5. PUMPE SA PROFILISANIM IMPELERIMA
5.2.6. ZUPČASTE PUMPE
5.2.7. PUMPE SAROTIRAJUĆIM KLIPOVIMA
5.2.8. PUŽNE PUMPE
5.2.9. PERISTALTIČKE PUMPE
5.2.10. MEMBRANSKE PUMPE
5.3. POREĐENJE CENTRIFUGALNIH I POTISNIH PUMPI

6. ENERGETSKI SISTEMI U BIOTEHNOLOGIJI
6.1. SISTEMI ZA TEHNOLOŠKU PARU
6.1.1. PARNI KOTLOVI
6.1.2. PRIPREMA VODE ZA PARNE KOTLOVE
6.1.3. SISTEM RASPODELE PARE
6.1.4. SISTEMI ZA KONDENZAT
6.1.5. OSNOVNA MESTA KORIŠĆENJA PARE U POGONU
6.2. SISTEMI ZA ČISTU PARU
6.2.1. GENERATORI
6.2.2. PRIPREMA NAPOJNE VODE
6.2.3. SISTEMI CEVOVODA
6.2.4. DIMENZIONISANJE
6.3. SISTEMI RASHLAĐENE VODE
6.3.1. KONFIGURACIJA SISTEMA
6.3.2. DIMENZIONISANJE UREĐAJA ZA HLAĐENJE VODE
6.3.3. SISTEMI CEVOVODA
6.3.4. RASHLADNE SOLE
6.4. TORNJEVI ZA HLAĐENJE
6.4.1. TIPOVI TORNJEVA
6.4.2. DIMENZIONISANJE TORNJEVA
6.4.3. TIPOVI ISPUNA
6.4.4. PRIPREMA VODE ZA TORNJEVE
6.5. SISTEMI ZA VAZDUH I GASOVE
6.5.1. SISTEMI ZA KOMPRIMOVANI VAZDUH
6.5.2. SISTEMI ZA KOMPRIMOVANE GASOVE

7. SISTEMI ZA PRANJE BIOPROCESNE OPREME
7.1. HIGIJENA POSTROJENJA
7.1.1. MATERIJALI
7.1.2. SUDOVI
7.1.3. SISTEM CEVOVODA
7.1.4. VENTILI
7.1.5. PUMPE
7.1.6. POMOĆNI PROCESNI UREĐAJI
7.2. REAGENSI ZA PRANJE
7.2.1. DETERDŽENTI
7.2.2. DEZINFEKCIONA SREDSTVA
7.3. POSTUPCI PRANJA
7.3.1. PRANJE CEVOVODA I VENTILA
7.3.2. PRANJE SUDOVA
7.3.3. PRANJE OPREME ZA SEPARACIJU PROIZVODA
7.3.4. PRANJE POMOĆNE OPREME
7.3.5. DEPIROGENACIJA
7.3.6. PRANJE POSTROJENJA I GRAĐEVINA
7.4. CIP SISTEMI
7.5. OCENA USPEŠNOSTI PRANJA

8. SISTEMI ZA STERILIZACIJU BIOPROCESNE OPREME
8.1. STERILIZACIJA OPREME
8.1.1. STERILIZACIJA SUDOVA
8.1.2. STERILIZACIJA FILTARA ZA VAZDUH
8.1.3. STERILIZACIJA FILTARA ZA PODLOGE
8.1.4. STERILIZACIJA VENTILA I CEVOVODA
8.1.5. UKLANJANJE KONDENZATA
8.1.6. ŠEMATSKI PRIKAZ KOMPLETNOG SUDA
8.2. UPRAVLJANJE STERILIZACIJOM
8.3. OCENA USPEŠNOSTI STERILIZACIJE
8.4. PROBLEMI TOKOM STERILIZACIJE
8.5. PROVERA STERILNOSTI
8.6. AUTOMATIZACIJA STERILIZACIJE

9. SISTEMI ZAZAGREVANJE, VENTILACIJU I KONDICIONIRANJE VAZDUHA
9.1. SPECIFIČNOSTI BIOTEHNOLOŠKIH POSTROJENJA
9.1.1. ZAKONSKE ODREDBE I KODEKSI
9.1.2. TEMPERATURA I VLAGA VAZDUHA
9.1.3. KLASIFIKACIJA PROSTORIJA
9.1.4. SUSEDNE PROSTORIJE
9.2. PROSTORIJE POD PRITISKOM
9.2.1. ZAPTIVENOST PROSTORIJA I VRATA
9.3. SISTEMI ZA MANIPULACIJU VAZDUHOM
9.3.1. UREĐAJI ZA UKLANJANJE VLAGE IZ VAZDUHA
9.3.2. UREĐAJI ZA VLAŽENJE VAZDUHA
9.3.3. IZBOR I LOCIRANJE UREĐAJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
9.3.4. POVRATNI I IZDUVNI VENTILATORI
9.3.5. PROCEDURA RADA SISTEMA
9.4. KOMPONENTE HVAC SISTEMA
9.4.1. TERMINALNI UREĐAJI ZA KONTROLU VAZDUHA
9.4.2. HEPA I VISOKOEFIKASNI FILTRI VAZDUHA
9.4.3. TERMINALNI ISPUSTI OTPADNOG VAZDUHA
9.4.4. MATERIJALI VODOVA VAZDUHA, PRITISAK I ODRŽAVANJE ČISTOĆE
9.4.5. IZOLACIJA PROSTORIJA I BUKA
9.5. KONTROLA RADA I AUTOMATIZACIJA HVAC SISTEMA
9. 6. TESTIRANJE, URAVNOTEŽAVANJE I OCENA USPEŠNOSTI HVAC SISTEMA

10 OPREMA ZA MERENJE I REGULACIJU U BIOTEHNOLOGIJI
10.1. OPREMA ZA MERENJE RASTVORENOG KISEONIKA
10.2. OPREMA ZA MERENJE POTROŠNJE KISEONIKA
10.3. OPREMA ZA MERENJE KONCENTRACIJE CO2
10.4. OPREMA ZA MERENJE NIVOA PENE
10.5. OPREMA ZA MERENJE KONCENTRACIJE MIKROORGANIZAMA

10.6. MERENJE KONCENTRACIJE SUPSTRATA I PROIZVODA
LITERATURA

 • Autor
  Članci
 • Komentari (1)
  Član 12.165

  Poštovani,

  Gde bih mogla da nabavim ovu knjigu? Hvala unapred

  Pozdrav

Odgovor na: Bioprocesna oprema

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">