Proizvodnja domaće živine je jako delikatan posao, jako nežne i osetljive na nedostatke vitamina, mineralnih materija i belančevina, a naročito na amino kiselinski sastav. Osetljive su i na promene vremena, vlage i gasova, naročito amonijaka i sumporvodonika. One su osetljive i na pojedine stresove, kao što su: buka, vakcinacija, hvatanje i pregrupisavanje i dr. Domaće živine moraju da imaju dobar i udoban smeštaj, da se dobro hrane sa dosta vitamina, mineralnih materija i belančevina.

Proizvodnja domaće živine se se vrši radi dobijanja što viš kvalitetnog mesa, jaja za nasad i za konzum, kao i dobijanje perja. One sujako živahne i ne trpe teskobu (kavezni sistem), a na podnom sistemu držanja one su jače i otpornije. Da bi se što više snabdeli pilićima potrbno je upotrebljavati inkubatore, koji moraju biti čisti, dezinfikovani i pravilno upotrebljeni, jer ako to ne postoji onda će se izleći manji broj, često slabo živahni, pa čak i bolesni pilići.

Danas se na pijaci vide veće količine kvalitetnog živinskog mesa i kvalitetnih svežih jaja. Treba nastojati da se proizvodi mesa i jaja čak i za izvoz, jer su se nakada velike količine jaja izvozile.
Danas potršači mesa i jaja koriste frižidere i zamrzivače, pa mogu duže vremena da uživaju dobru i kvalitetnu živinsku hranu. Zaklani tovljenici mogu se upotrbljavati kao sveži naiviše do 3 meseca u zamrzivaču na temperaturi od -20°C, a ako se često otvara onda se skraćuje vreme držanja živinskog mesa u zamrzivaču. Domaćim životinjama preti veiiki broj bolesti, pa se moraju zaštititi dobrim higijenskim merama, lečenjem i vakcinacijom. Dmaće živine najviše oboljevaju od virusnih bolesti, oko 32 %, kao i od parazitarnih oko 33 %, dok od bakterioloških bolesti mnogo manje, oko 13 %.

Zootehnička i veterinarska služba moraju strogo da vode računa ne samo o ishrani, već i o higijeni i zaštiti živine od raznih bolesti. Knjiga je namenjena osobito pomenutim službama, ali može dobro da dođe i pasioniranim živinarima domaćih živina. Treba naglasiti da se pilići pre prodaje vakcinišu protiv atipične kuge peradi (La sota vakcinom) i protiv Gumboro bolesti prva dva dana po ispiljanju preko vode za piće i prodavati ih uz veterinarsko uverenje o vakcinaciji.

SADRŽAJ

UVOD
PROIZVODNJA ŽIVINE
ISHRANA ŽIVINE
VITAMINI

Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B6
Vitamin H
Vitamin M
Vitamin K
Vitamin B12
Holin

NEDOSTATAK MINERALNIH MATERIJA
Kreč
Fosfor
Magnezijum
Rahitis
Osteoporoza
Natrijum, kalijum i hlor

MIKROELEMENTI
Gvožđe
Kobalt
Bakar
Mangan
Jod
Vitaminsko mineralni dodaci za kokoši
Belančevine
Lizavost
Kanibalizam
Giht
Smeše za kokoške
Dnevne orijentacione potrebe hrane za kokoške
Ishrana pataka
Tova pataka
Ishrana gusaka
Gajenje ćuraka
Ishrana ćuraka

ŽIVINARNIK
GAJENJE ŽIVINE
Podni sistem
Baterijski sistem
Gajenje kokoši

MIKRO KLIMAT ŽIVINARNIKA
Temperatura
Ventilacija
Svetlost

NOSILJE
Kvalitet dobre nosilje
Izbor jaja za nasad
Klasifikacija konzumnih jaja
LEŽANJE JAJA
Ležanje pod kvočkom
Veštačko (inkubatorsko) ležanje jaja
Premeštanje jaja u valjaonik

DEZINFEKCIJA ŽIVINARNIKA I INKUBATORA
OCENA BROJLERA
BOLESTI ŽIVINE

UZGOJNE BOLESTI
Kolibaciloza
Kolera peradi
Crveni vetar peradi
Asperoginoza peradi
Stafilo i streptokokoza peradi
Mikroplazma peradi
Zarazni sinovitis peradi
Zarazni katar nosa peradi
ZARAZNE BOLESTI ŽIVINE
Zarazni bronhitis peradi
Zarazno zapaljenje mozga, kičmene moždine i nerava
Zarazni katar grla i dušnika peradi
Marekova bolest peradi
Leukoza peradi
Atipična kuga peradi
Boginje peradi
Zarazni hepatitis peradi
Paratifus peradi
Tuberkuloza peradi
Papagajska bolest
Ptičiji grip
Influenca gusaka
Gumboro bolesti živine
TROVANJE ŽIVINE
Botulizam
Trovanje lekovima
Trovanje amonijakom

ENDOPARAZITI
Gliste živine
Kokocidoza peradi
Kapilaroza peradi
Pantljičare peradi
Koprološki pregled na parazite
EKTOPARAZITI
Favus peradi
Šuga peradi
Krpelji
Vaši

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">