Reklama

Od lisnatog povrća, pored kupusnjača, kod nas se gaje salate, spanać, a u poslednje vreme i blitva. Međutim, vrlo retko se mogu na našim pijacama i u prodavnicama prehrambenih proizvoda naći salate kao što su radič i artičoka. Nismo se ni navikli na te vrste salate. One ni u čemu ne zaostaju za salatom i endivijom, a u nekim kvalitetnim osobinama čak ih i prevazilaze.

Imajući to u vidu, nadam se da će biti korisno da se nešto više sazna o ovim povrtarskim vrstama i da se ukratko iznesu i neophodna tehnološka rešenja koja treba da pomognu proizvođačima povrća da se lakše snađu pri njihovom gajenju.

Za ostale vrste, kao što su salata, endivija, spanać i blitva, pored datih njihovih morfološko-bioloških osobina izložena su i tehnološka rešenja i date mere zaštite protiv bolesti i štetočina, što treba da pomogne povrtarima pri gajenju tih biljnih vrsta.

Pošto se proizvodnja ovih povrtarskih vrsta može zasnovati kako na otvorenom prostoru, tako i u zaštićenim uslovima gajenja, bilo je neophodno da se u kratkim crtama prikažu i proizvodni objekti kao što su staklenici, plastenici i tople leje, što je učinjeno u prvom delu ove publikacije, ali u nešto skraćenom obimu.

Razume se, svi oni koji žele detaljnije informacije -studije moraće potražiti dodatnu literaturu bilo od istog autora ili drugih i tako upotpuniti ono što u ovoj pu-blikaciji nisu mogli dobiti.

Ovom prilikom želim da zahvalim svim autorima čije sam podatke i iskustva koristio, a cenjenim recezentima na pomoći i sugestijama koje su mi pružili da bi se ova publikacija mogla pojaviti pred čitaocima.

Beograd, 18. avgusta 2004. god.                                                                                                                                                                                                                                 AUTOR

PREDGOVOR

I. OPŠTE OSNOVE PROIZVODNJE
Način proizvodnje povrća
Tipovi zaštićenih prostora
STAKLENICI
PLASTENICI
TOPLE LEJE

ZAJEDNIČKE TEHNOLOŠKE MERE

1. Plodored
2. Obrada zemljišta
3. Đubriva i đubrenje
4. Proizvodnja i sadnja rasada
5. Nega useva
6. Zemljišne štetočine i njihovo suzbijanje

II. POSEBNI DEO

SALATA – Lactuca sativa
ENDIVIJA – Cicharium enduvia L
RADIČ – Cichorium intubus L
SPANAĆ – Spinacea oleracea L
BLITVA – Beta vulgaris subsp. cicla Parke

Literatura