Reklama

Literatura za Voćarstvo i povrtarstvo

Gajena leska

Dr Nikola Mićić, redovni profesor, Dr Gordana Đurić, redovni profesor, Dr Boris Pašalić, vanredni profesor , Naučno voćarsko društvo Republike Srpske, Banjaluka, PARTENON. M. A. M. SISTEM Simina 9a, Beograd, Banjaluka, Beograd, 2022.

Leska

Grupa autora, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Novi Sad, 2020.

Kalemljenјe povrća

Zoran S. Ilić, Lidija Milenković, Ljubomir Šunić, Polјoprivredni fakultet Priština-Lešak, Kosovska Mitrovica, 2020.

Kupina

Evica Mratinić, Partenon, Beograd, 2015.

Gusta sadnje jabuke

Zoran Keserović, Nenad Magazin, Biserka Milić, Marko Dorić, Boris Bošnjak i Jovica Gošić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2013.

Tehnologija proizvodnje maline

Prof. dr Radisav Blagojević, master inž. Vladimir Božić, Kancelarija za program podrške u privatnom sektoru za podršku sektoru voćarstva i bobičastog voća u Južnoj Srbiji, Niš, 2012.

Breskva

Prof. dr Evica Martinić, Partenon, Beograd, 2012.

Kruška

Prof. dr Evica Martinić, Beograd, 2012.

Plastenici

Igor Despotović, Imperija knjiga, Kragujevac, 2012.

Kajsija

Prof. dr Evica Mratinović, Partenon, Beograd, 2012.

Jagoda

Evica Mratinić, Partenon, Beograd , 2012.

Trešnja i višnja

Dragan Milatović, Mihailo Nikolić, Novica Miletić, Naučno voćarsko društvo Srbije, Čačak, 2011.

Dunja

Evica Mratinić, PARTENON, Beograd, 2010.

Jagodaste voćke

Mihailo D. Nikolić, Jasminka M. Milivojević, Naučno voćarsko društvo Srbije, Beograd, 2010.

Gajenje kupusa

dr Janko Červenski, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2010.

Paprika

Đuro Gvozdenović , Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2010.

Abeceda rezidbe

Jean-Yves Prat, David Retournard, Stanek d.o.o., Varaždin, 2009.

Jagoda

Miladin Šoškić, Partenon, Beograd, 2009.

Kompostiranje

Vladimir Marjanović, Aleksandar Mančić i Milutin Cvejić, Demokratska stranka /Istraživačko – izdavački centar, Beograd , 2008.

Pasulj i boranija

Jovan Todorović, Mirjana Vasić, Vida Todorović, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2008.

Plastenici

Miodrag-Miša Vujović, Riznica, Beograd, 2008.

Orah i leska

Miladin M. Šoškić, Partenon, Beograd, 2007.

Moja maslina

Radiša Jančić, Službeni list SRJ, Beograd, 2007.

Šljiva

Petar D. Mišić, Partenon, Beograd, 2006.

Proizvodnja krompira

Petar S. Maksimović, Zoran Broćić, Agronomski fakultet, Čačak, Beograd, 2005.

Bukovača

Mr Dušanka Bugarski, Feljton DOO, Novi Sad, 2004.

Jabuka

Petar D. Mišić, Nolit, Beograd, 2004.

Jabuka i kruška

Dr Branislav Pavićević i dr Branislava Pavićević, Nolit , Beograd, 2004.

Ren

Vukašin Bjelić, Draganić, Beograd , 2004.

Gajenje kajsije

Bogoljub Đurić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2003.

Višnja

Evica Mratinić, Vizartis, Beograd, 2002.

Biljni karantin

Mirjana Milošević, Štamparija Feljton, Novi Sad, 2001.

Kupina

Prof. dr Evica Mratinić, Draganić, Beograd, 2000.

Kruška

Prof. dr Evica Mratinić, Draganić, Beograd, 2000.

Jagoda

Prof. dr Evica Mratinić, Draganić, Beograd, 2000.

Malina

Prof. dr Petar D. Mišić , Draganić, Beograd, 2000.

Orah

Prof. dr Milovan Korać i Jasna Korać, Draganić, Beograd, 2000.

Šljiva

Prof. dr Petar D. Mišić , Draganić, Beograd, 2000.

Jabuka

Prof. dr Petar D. Mišić, Draganić, Beograd, 2000.

Jagodasto voće

Milovan Veličković, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2000.

Amaterski voćnjaci

Dipl. inž.Bogomir Mihajlović, Mala poljoprivredna biblioteka, Beograd, 1999.

Trešnja

Ivan Ninkovski, IP „POTEZ UNO“, Beograd, 1998.

Kupina

Dr Aleksandar Šoškić, Nolit, Beograd, 1998.

Orah

Milovan Korać, Slobodan Cerović i Branislava Gološin , Prometej, Novi Sad, 1998.

Povrtarstvo

Branka Lazić, Mihal Đurovka, Vladan Marković, Žarko Ilin, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 1998.

Gajenje povrća

Dušan Stevanović (urednik), Institut za istraživanja u poljoprivredi i Centar za povrtarstvo, Beograd i Smederevska Palanka, 1997.

Malina

Aleksandar Šoškić, Nolit, Beograd, 1997.

Krompir

Miroslav Jakovljević, Nolit, Beograd, 1995.

Svet povrća

Ivo Đinović, Dečije novine, Gornji Milanovac, 1995.

Zaštita povrća

Dr Nebojša Marinković, mr. Mirjana Mijatović i dipl. inž. Aleksa Obradović, Zajednica za voće i povrće, Beograd, 1992.

Uzgoj gljiva

Zlatko Lisjak, Zadružna štampa, Zagreb, 1989.

Pasulj

Olga Vidović, Dr Jovan Todorović , NIRO „Zadrugar“, Sarajevo, 1988.

Tartufi

Josip Hrka, IKRO Mladost, Zagreb, 1988.

Povrtarstvo

Petar S. Maksimović, Nada P. Simović, Agronomski fakultet, Čačak, 1988.

Kajsija

Borivoje Pejkić, Ivan Ninkovski, Nolit, Beograd, 1987.

Opšte voćarstvo

Dušan Stanković, Mladen Jovanović, Građevinska knjiga, Beograd, 1987.

Orah

Milovan Korać, Nolit, Beograd, 1986.

Grašak

Mellor, Poslovna zajednica za preradu voća i povrća „JUGOKONZERVA“ i Novinsko-izdavačka „Zadruga“, Beograd, 1984.

Voćarstvo

Krešimir Petranović, Nakladni Zavod Znanje, Zagreb, 1984.

Kupina

Aleksandar Šoškić, NIRO Zadrugar , Sarajevo, 1984.

Breskva

Borivoje Pejkić, NOLIT, Beograd , 1982.

Nektarina

Ivan Ninkovski, Nolit, Beograd, 1982.

Povrtarstvo

Stevan Nenadov, Centar za obrazovanje kadrova poljoprivredne i prehrambene struke, Novi Sad, 1981.

Voćarstvo

Spasoje Bulatović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1980.

Kruška

Asen Stančević, Nolit, Beograd, 1980.

Šljiva

Petar D. Mišić, Nolit, Beograd, 1979.

Šljiva

Rizo Hadžiomerspahić, Dževad Jarebica, Aleksandar Šoškić, Jovan Zarić, Vladimir Vaclav, Ljubica Radman, Zadrugar, Sarajevo, 1979.

Orah, leska i badem

Dr inž. Asen Stančević i inž. Vojin Bugarčić, NIP „Mala poljoprivredna biblioteka“, Beograd, 1975.

Jagodasto voće

Staniša A. Paunović, Petar D. Mišić, Asen S. Stančević, Nolit, Beograd, 1973.

Šljiva

Rizo Hadžiomerspahić, Dževad Jarebica, Aleksandar Šoškić, Jovan Zarić, Vladimir Vaclav, Ljubica Radman, Zadrugar, Sarajevo, 1969.

Proizvodnja krompira

Miroslav Jakovljević, Aleksandar Đokić, Aleksandar Smiljanić, Zadružna knjiga, Beograd, 1967.

Jabuka

Mihajlo Krstić, Greta Turković, Oto Bohutinski, Zadružna knjiga, Beograd , 1963.

Breskva

Mihailo Tošić, Jugoslovenski savetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo i „Agroprodukt“, Beograd, 1962.

Sitno voće

Dragoljub Vasić, Zadružna knjiga, Beograd, 1960.

Kruška

Krešo Petranović, Poljoprivredni nakladni zavod , Zagreb, 1959.

Povrtarstvo

V. I. Edelštajn, Naučna knjiga, Beograd, 1950.

Krumpir

A. G. Lorh, Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb, 1949.

Povrćarstvo

Stjepan Pirnat, Seljačka sloga, Zagreb, 1948.