Reklama

Rezultati koji se danas ostvaruju u voćarskoj proizvodnji Srbije su značajni za ukupnu privredu, ali su ipak znatno ispod naših mogućnosti. Sve zemlje u svetu koje imaju povoljne uslove za razvoj voćarstva, ovoj grani posvećuju veliku pažnju. Poznato je da je naša zemlja pretežno brdsko-planinska i da takvi predeli najracionalnije mogu da se iskoriste baš za voćarsku proizvodnju.

Nauka i struka su značajno doprineli širenju površina pod savremenim plantažama jabuke. Malo je poljoprivrednih grana gde nauka i praksa ostvaruju tako tesnu povezanost, kao u proizvodnji jabuke. Tehnologija je toliko napredovala, da od Ijudi koji žele da se bave ovom proizvodnjom traži mnogo više znanja. Savremeni intenzivni zasadi jabuke zahtevaju ne samo velika investiciona ulaganja, nego i ccznavanje celokupnog tehnološkog procesa proizvodnje. U proizvodnju se uvode visokokvalitetne i produktivne sorte, koje zahtevaju odgovarajuću zaštitu i primenu agrotehničkih i pomotehničkih mera. Danas je za uspešno bavljenje proizvodnjom jabuke neophodno, kako šire teorijsko znanje, tako i praktičo iskustvo. Moraju se znati specifični zahtevi pojedinih sorti za agroekološkim uslovima, vegetativno i generativno razmnožavanje, primena biljnih regulatora rasta, formiranje oblika krune, navodnjavanje, mineralna ishrana, kalemljenje, podmlađivanje, prekalemljivanje, izbor oprašivača, zaštita voćaka od prouzrokovača bolesti i štetočina, itd.
Proizvođači moraju da imaju svestrana znanja iz fiziologije, botanike, ekologije, agrohemije, kako bi imali teoretsku osnovu za uspešnu praktičnu delatnost. To je preduslov koji mora da se ispuni kako bi se tehnologija ove voćne vrste unapredila i podigla je na viši nivo. Samo ako su svi faktori koji utiču na voćarsku proizvodnju usklađeni sa agro- i pomotehničkim merama, može se očekivati značajan prinos voća. Zato je zadatak nauke i struke, da stalno ukazuju na značaj poznavanja svih faktora u tehnologiji proizvodnje, kako bi se rizici u gajenju jabuke sveli na najmanju meru, a proizvođači bili motivisani za ovu proizvodnju. Zato je potrebna stalna edukacija proizvođača.

Čvrsta povezanost teorije i prakse u proizvodnji jabuke važna je kako bi greške u gajenju bile svedene na najmanju moguću meru. I najmanje učinjene greške teško se otklanjaju, obično uz velika materijalna ulaganja (pogrešan izbor sorti, podloga, loš izbor mesta, loše zemljište, nepravilna rezidba, neblagovremena zaštita, pogrešno đubrenje itd). Da bi se to postiglo, posebnu pažnju treba posvetiti obrazovanju stručnih kadrova, koji će biti pokretači i nosioci napretka u proizvodnji jabuke.

Ovaj priručnik je napisan radi edukacije proizvođača. Zadatak priručnika jeste da na osnovu savremenih naučnih i praktičnih dostignuća, skrene pažnju na sve važnije aspekte podizanja i održavanja savremenih intenzivnih zasada jabuke. Prvenstveno je namenjen poljoprivrednim proizvođačima, ali i kadrovima koji rade na unapređenju tehnologije proizvodnje jabuke. S obzirom na sadržinu i način izlaganja materije, poslužiće i svima onima koji čine početne korake u proizvodnji jabuke.

SADRŽAJ

Predgovor
Uvod

1. Integralna proizvodnja jabuke

2. Ekološki uslovi za podizanje gustog zasada jabuke
Klimatski uslovi
Broj dana sa snežnim pokrivačem
Broj dana sa gradom
Zemljište

3. Izbor sorti i podloga
Izbor sorti jabuke za intenzivne zasade u Srbiji
Podloge za jabuku

4. Podizanje monosortnih zasada

5. Analiza tehnološkog procesa
Priprema zemljišta za sadnju
Postavljanje ograde
Postavljanje stubova i protivgradne mreže
Razmak sadnje
Izbor oblika krune
Kvalitet sadnica za podizanje gustih zasada jabuke
Priprema sadnica za sadnju i sadnja
Vitko vreteno
Severnoholandsko vitko vreteno
Super vreteno
Sistem „V“ uzgoja vretena

6. Nega zasada
Održavanje zemljišta u voćnjaku
Đubrenje voćnjaka
Navodnjavanje voćaka
Regulisanje rodnosti
Razvođenje grana
Biološka kontrola rodnosti jabuke
Rezidba jabuke
Regulisanje rodnosti zelenom rezidbom
Proređivanje cvetova i plodića
Sprečavanje opadanja plodova u zasadu jabuke
Regulisanje rodnosti potsecanjem žila jabuke

7. Rentabilnost proizvodnje

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">