Osnovu svakog sistema zdravstvene bezbednosti čine važeći zakoni i standardizovani propisi za dati proizvod ili privrednu oblast. Aktuelni zakoni u momenta objavljivanja ovog dokumenta se ubrzano usaglašavaju sa propisima koje primenjuje Evropska Unija. Jedan od ključnih zahteva evropskih propisa u ovoj oblasti je zahtev za primenom HACCP sistema. Stoga nije čudno da se u poslednje vreme o HACCP-u i sistemima menadžmenta, osiguranje zdravstvene bezbednosti hrane mnogo govori. Veliki broj organizacija je krenuo u njihovu implementaciju, ali, na žalost, relativno mali broj stručnjaka su imali priliku da se u potpunosti sistematično upoznaju sa zahtevima dokumenta na kome se zasniva celi koncept. Bazičnu osnovu tog koncepta čine „Preporučena međunarodna pravila za. praksu – Opšti principi higijene hrane“ komisije Codex Alimentarius 1997. godine, sa amandmanima iz 1999. godine i kompletnom revizijom iz 2003. godine.

Svrha ovog izdanja je da popuni prazninu u ovoj oblasti u našoj zemlji, ali bez preteranog „teoretisanja“ ili uskih granskih specifičnosti. Knjiga koju zajednički objavljuju Consact i Adizes ima ulogu podsetnika i/’ili priručnika pri upoznavanju i primeni zahteva sistema HACCP za najširi krug potencijalnih korisnika.

Namera autora je bila da omogući čitaocima upoznavanje sa izvornim zahtevima „Codexa“. Zato se zasniva na neizmenjenom i potpunom prikazu kompletnog dokumenta „Recommended International Code of Practice – General Principles of Food Hygiene“, CAC/RCP 1-1969, rev. 4-2003, uz odgovarajuće komentare i/ili primere, kako bi se i „demistifikovali“ ponekad nedovoljno jasno formulisani zahtevi.

Komentari dokumenta se zasnivaju na bogatom iskustvu konsultanata “Consact International Consulting Group“, koji, kao međunarodna konsultantska grupa, ima svoje ogranke na teritoriji Mađarske, Rumunije, Slovačke, Srbije i Crne Gore. Od 1992. godine realizovano je više od 340 HACCP projekata u svim granama primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, među kojima su: lanac hipermarketa „Auchan“ u Mađarskoj, pogon konditorske industrije „Stoiwerk“ u Budimpešti ili „Mlekara“ u Subotici…

Ovaj dokument želi da ukaže i na činjenicu da ni principi za higijenu hrane ni HACCP nisu nepremostiva barijera za domaće firme, ali ni „čarobni štapić“ za rešavanje svih mogućih problema. Postavljeni zahtevi dozvoljavaju primenu širokog raspona mogućih rešenja „od prihvatljivog minimuma, do idealnih sistema“. Koji će se od njih primeniti u praksi, zavisi od mnogo faktora: specifičnosti organizacije i njenog okruženja, procenjenog nivoa rizika opasnosti, materijalnih mogućnosti i dr. Treba težiti primeni takve kombinacije odabranih rešenja, koja će uz optimalna ulaganja pružiti razumni nivo zaštite od potencijalnih opasnosti.

Komentari dokumenata se zasnivaju na bogatom iskustvu konsultanata, koji kao međunarodna konsultantska grupa, ima svoje ogranke na teritoriji Mađarske, Rumunije, Slovačke, Srbije i Crne Gore. Od 1992. godine realizovano je više od 340 HACCP projekata u svim granama primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, među kojima su: lanac hipermarketa „Auchan“ u Mađarskoj, pogon konditorske industrije „Stoiwerk“ u Budimpešti ili „Mlekara“ u Subotici…

Ovaj dokument želi da ukaže i na činjenicu da ni principi za higijenu hrane ni HACCP nisu nepremostiva barijera za domaće firme, ali ni „čarobni štapić“ za rešavanje svih mogućih problema. Postavljeni zahtevi dozvoljavaju primenu širokog raspona mogućih rešenja „od prihvatljivog minimuma, do idealnih sistema“. Koji će se od njih primeniti u praksi, zavisi od mnogo faktora: specifičnosti organizacije i njenog okruženja, procenjenog nivoa rizika opasnosti, materijalnih mogućnosti i dr. Treba težiti primeni takve kombinacije odabranih rešenja, koja će uz optimalna ulaganja pružiti razumni nivo zaštite od potencijalnih opasnosti.

Sadržaj

UVOD

DEO I – CILJEVI

DEO II – PODRUČJE PRIMENE, UPOTREBA I DEFINICIJE
2.1 PODRUČJE PRIMENE
2.2 PRIMENA
2.3 DEFINICIJE

DEO III – PRIMARNA PROIZVODNJA
3.1       HIGIJENA OKOLINE
3.2       HIGIJENSKA PROIZVODNJA SIROVINA
3.3       RUKOVANJE, SKLADIŠTENJE I PROMET
3.4       ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I HIGIJENA ZAPOSLENIH G PRIMARNOJ PROIZVODNJ1

DEO IV – IZGRADNJA I UREĐENJE POSTROJENJA
4.1       LOKACIJA
4.2       OBJEKTI I PROSTORIJE
4.3       OPREMA
4.4       OSTALA POSTROJENJA

DEO V – KONTROLA POSTOPAKA
5.1       KONTROLA POTENCIJALNIH OPASNOST ZA NAMIRN1CE
5.2       KLJUČNE TAČKE SISTEMA ZA KONTROLU HIGIJENE
5.3       ZAHTEVI ZA ULAZNE MATERIJALE
5.4       PAKOVANJE
5.5       VODA
5.6       UPRAVLJANJE I NADZOR
5.7       DOKUMEMTACIJA I ZAPIS
5.8       PROCEDURE POVLAČENJA PROIZVODA

DEO VI – ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE POSTROJENJA
6.1       ODRŽAVANJE I ČIŠĆEMJE
6.2       PROGRAMI ČIŠĆENJA
6.3       SISTEM KOMTROLE ŠTETOČINA
6.4       UPRAVLJANJE OTPADOM
6.5       PRAĆENJE DELOTVORNOSTI

DEO VII – LIČNA HIGIJENA U PREDGZEĆCI
7.1       ZDRAVSTVENO STAMJE
7.2       BOLESTI I POVREDE
7.3       LIČNA HIGIJENA
7.4       PONAŠANJE
7.5       POSETIOCI

DEO VIII – TRANSPORT
8.1       OPŠTE ODREDBE
8.2       ZAHTEVI
8.3       KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

DEO IX – INFORMACIJE O PROIZVODIMA I OBAVEŠTAVANJE POTROŠAĆA
9.1       IDENT1FIKAC1JA KOLIČINE ISTOVRSNE ROBE
9.2       INFORAMCIJE O PROIZVODU
9.3       DEKLARISANJE
9.4       EDUKACIJA POTROŠAČA

DEO X – OBUKA
10.1     SVEST I ODGOVORNOSTI
10.2     PROGRAMI OBUKE
10.3     UPGSTVA I NADZOR
10.4     POMOĆNA OBUKA
SISTEM ANALIZE OPASNOSTI I KRITIČME KONTROLNE TAČKE (HACCP) I SMERNICE ZA NJEGOVU PRIMENU
UVOD
DEFINICIJE
PRINCIPI HACCP SISTEMA
UPUTSTVO ZA PRIMENU HACCP SISTEMA
UVOD
PRIMENA
OBUKA
PRILOG 1
PRILOG 2
PRILOG 3

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">