U savremenoj kontroli kvaliteta hrane, prirodnih, hemijskih, farmaceutskih i ostalih industrijskih proizvoda, kao i kontroli životne sredine i tehnoloških procesa, instrumentalne metode analize imaju dominantno mesto.

Dobro obrazovani i obučeni kadrovi, pored odgovarajućeg prostora, opreme i organizacije rada, su i najvažniji uslov za ispravnu primenu instrumentalnih metoda analize.

Osnovno, poslediplomsko i permanentno stručno obrazovanje, usavršavanje i obuka kadrova u instrumentalnim metodama analize nije jednostavna ni po teorijskim osnovama ni u praktičnoj primeni. Zbog toga se ova materija na fakultetima, po pravilu, izučava u višim Godinama studija, kada studenti već ovladaju neophodnim znanjima, naravno i veštinama, iz matematike, fizike, hemije, analitičke hemije i fizičke hemije. Nažalost, literatura iz ovog područja analitičke hemije veoma je oskudna na našem jeziku. Kako je ona neophodna osnova za uspešno obrazovanje kadrova, autor se prihvatio izuzetno privlačnog ali i odgovornog posla da u skladu sa studijskim programima predmeta Instrumentalne metode analize na Tehnološkim fakultetima u Banjoj Luci i Novom Sadu napiše ovaj udžbenik. Iako se iz naslova udžbenika ne vidi, ovaj udžbenik se bavi osnovama instrumentalnih metoda analize, a autor ima nameru da pod istim naslovom, kao nadgradnju, napiše udžbenik koji će poslužiti za obrazovanje kadrova na poslediplomskim studijama, kao i za potrebe permanentnog obrazovanja za naučno-istraživački rad.

Prvi deo ovog udžbenika (1/1) bavi se pre svega metodama razdvajanja (hromatografskim metodama) bez kojih se ne može zamisliti savremena analitička praksa, a, s obzirom na to da je prvo izdanje u seriji od tri, odnosno četiri dela, sadrži dva uvodna poglavlja kojima se karakterišu veličine bitne za merenja i analitička određivanja kao i postojeće metode analize. Drugi deo udžbenika (11/1) obuhvata optičke metode analize. Treći deo (111/1) obuhvata elektroanalitičke metode. Četvrti deo (1V/1) , koji je tek u pripremi biće naknadno štampan i na predlog recenzanata, obuhvataće termijske metode analize.

Autor duguje veliku zahvalnost recenzentima prof. dr Jovanu B. Jakovljeviću i prof. dr Radoslavu D. Grujiću čije su sugestije, zasnovane na velikom iskustvu stečenom u našoj zemlji i van nje, kako u nastavi tako i u praksi, omogućile da ovaj materijal dobije konačan oblik za publikovanje.

Takođe sam zahvalan svojoj dugogodišnjoj saradnici Milici M. Zagorac koja je učinila veliki napor da načini kompjuterski slog ovog udžbenika, a takođe i mr ing. Ivanu B. Šesreru i Nikoli P. Dimiću, dipl.ing. za veliku pomoć u tehničkom opremanju ove publikacije.

Na kraju moram reći da sam udžbenik, bez žive reči i prenošenja praktičnih iskustava nema punu vrednost.

Sadržaj

1.         Greške merenja i veličine bitne za merenja i određivanja
1.1.      Greške merenja i određivanja
1.1.1.   Sistematske ili određene greške
1.1.2.   Slučajne ili neodređene greške
1.2.      Tačnost i reproduktivnost
1.3.      Osetljivost
1.4.      Selektivnost

2.         Metode analize
2.1.      Hemijske metode analize
2.2.      Senzorne metode analize
2.3.      Biohemijske metode analize
2.4.      Instrumentalne metode analize

3.         Metode razdvajanja
3.1. Principi i klasifikacija metoda razdvajanja
3.1.1. Hromatografske metode
3.1.1.1.            Podela hromatografskih metoda
3.1.1.2.            Kvalitativna hromatografska analiza
3.1.1.3.            Kvantitativna hromatografska analiza
3.1.1.4.            Osnove teorije hromatografije
3.1.1.5.            Idealna hromatografija
3.1.1.6.            Realna hromatografija
3.1.1.6.1. Teorija realne hromatografije
3.1.1.7.            Adsorpciona hromatografija
3.1.1.8.            Podeona hromatografija
3.1.1.9.            Hromatografija na izmenjivačima jona
3.1.1.10.          Hromatografija na molekulskim sitima
3.1.1.11.          Afinitetna hromatografija
3.1.1.12.          Hromatografija na hartiji
3.1.1.13.          Hromatografija na tankom sloju
3.1.1.14.          Gasna hromatografija
3.1.1.14.1.       Aparatura za gasnu hromatografiju
3.1.1.14.2.       Gasnosač
3.1.1.14.3.       Unošenje uzoraka
3.1.1.14.4.       Kolone
3.1.1.14.5.       Termostatski delovi
3.1.1.14.6.       Detektori
3.1.1.14.8.       Integrator
3.1.1.14.9.       Pisač
3.1.1.14.10.     Računar
3.1.1.15.          Visokopritisna tečna hromatografija
3.1.1.15.1. Aparatura za visokopritisnu tečnu hromatografiju

4. Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">