Brz razvitak nauke poslednjih dvadesetak godina omogućio je da se bolje i potpunije razjasni niz problema stočarske proizvodnje, a u izvesnim slučajevima doveo je i do sasvim novih shvatanja, koja iz osnova menjaju poglede na tehniku odgajivanja i ishrane domaćih životinja. Veoma brojna naučna ispitivanja omogućila su da se upotpune znanja o hranljivim materijama koje su potrebne životinjama za njihovo održavanje i raznovrsnu proizvodnju, kao i da se iznađu pogodni načini za podmirivanje potreba u tim materijama. Na osnovu ovih saznanja razrađena je tehnika ishrane pomoću koje se u znatnoj meri može povećati proizvodnost stoke.

Savremena i rentabilna stočarska proizvodnja danas se ne može zamisliti bez dobre i pravilne organizacije ishrane, a ovo opet zahteva od stručnjaka solidno poznavanje teorije i dostignuća u praktičnoj tehnici ishrane. Zbog toga je ova knjiga namenjena u prvom redu stručnjacima koji se bave stočarskom proizvodnjom kao i onima koji žele da se upoznaju s teorijom i savremenom praksom ishrane domaćih životinja. Iz veoma obimnog materijala nastojao sam da odaberem onaj koji je za našu praksu interesantan i koji može koristiti našim stručnjacima u sticanju šireg znanja, kao i u iznalaženju praktičnih rešenja za probleme koji se svakodnevno javljaju u njihovom radu. Iz tog razloga obratio sam posebnu pažnju izlaganju onih procesa u ishrani čije je poznavanje neophodno za pravilno i potpuno razumevanje normativa i drugih preporuka u organizaciji ishrane stoke.

Raspodela i obrada materije iz ishrane domaćih životinja izvršena je po uzoru na standardna dela strane literature, a pritom su korišćeni i podaci najnovije literature koja mi je stajala na raspoloženju. Najveći deo ilustracije potiče iz navedene literature.

Č. O.

SADRŽAJ

OPŠTI DEO

SASTAV ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG ORGANIZMA
Sastav životinjskog tela
Sastav biljaka

HRANLJIVE MATERIJE
Voda
Ugljeni hidrati
Promet ugljenih hidrata
Sirove masti
Proteini
Amino kiseline
Promet proteina
Neorganske ili mineralne materije
Kalcijum i fosfor
Magnezijum
Natrijum, kalijum i hlor
Gvožđe
Bakar
Kobalt
Jod
Sumpor
Mangan
Vitamini
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Vitamini B kompleksa
Tiamin — Vitamin B1
Riboflavin — Vitamin B2
Nikotinska kiselina
Vitamin B6
Pantotenska kiselina
Biotin
Holin
Folna kiselina i srodni faktori
Vitamin B12 i APF
Ostali faktori B kompleksa
Opšta važnost vitamina B kompleksa
Vitamin C
Polifenoli
SVARLJIVOST HRANIVA
Faktori koji utiču na svarljivost
BILANSI U ISHRANI
Bilans azota
Bilans ugijenika
Bilans energije

SISTEMI OCENJIVANJA HRANLJIVE VREDNOSTI STOČNE HRANE
Svarljive hranljive materije
Keinerova skrobna vrednost
Toplotne jedinice
Ječmene jedinice
Ovsene jedinice
Nedostaci postojećih sistema ocenjivanja hraniva
NORMIRANJE ISHRANE DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Uzdržne potrebe u hrani
Osnovni metabolizam
Produktivne potrebe u hrani
Porast
Reprodukcija
Laktacija
Rad i tov

DRUGI DEO
HRANIVA

POJAM HRANIVA I FAKTORI KOJI UTIČU NA NJIHOV SASTAV
PAŠA
SENO
Načini spremanja sena
Sušenje sena na zemlji
Sušenje sena na napravama
Veštačko sušenje sena
KULTURE ZA SENO I ZELENU HRANU
Leguminoze
Lucerka
Crvena đetelina
Ostale leguminoze
Kukuruz
Sirak
Sudanska trava
Muhar i proso
Žitarice
Uljana repica
Stočni kupus
Slama i pleva
Lisnik

KORENASTO KRTOLASTE BILJKE I SOČNI PLODOVl
Krompir
Čičoka ili topinambur
Stočna repa
Šećerna, polušećerna repa i ugarnjača
Stočna mrkva
Bundeve
VOĆE
SILAŽA
Osnovi siliranja
Spremanje silaže
Kulture za silažu
ZRNASTA HRANIVA
Zrnevlje žitarica
Zrnevlje i semenje ostalih biljaka

INDUSTRIJSKI PROIZVODI
Sporedni proizvodi mlinske industrije
Sporedni proizvodi industrije ulja
Sporedni proizvodi industrije skroba
Sporedni proizvodi industrije alkohola i piva
Kvasac
Sporedni proizvodi industrije šećera
HRANIVA ŽIVOTINJSKOG POREKLA
Mleko i sporedni proizvodi pri preradi mleka
Sporedni proizvodi pri preradi mesa i ribe
OTPACI LJUDSKE HRANE
MINERALNA HRANIVA
INDUSTRIJSKE SMEŠE STOČNE HRANE
PRIPREMANJE STOČNE HRANE PRED HRANJENJE
Pripremanje kabaste hrane
Pripremanje koncentrovanih hraniva

POSEBNI DEO

ISHRANA GOVEDI
Ishrana krava muzara
Potrebe u hrani za krave muzare
Hranljive materije potrebne za proizvodnju mleka
Energetske potrebe
Potrebe u proteinima
Potrebe u mastima
Potrebe u mineralnim materijama
Potrebe u vitaminima
Pripremanje hrane
Faktori koji utiču na mlečnost i kvalitet mleka
Norme za krave muzare
Ishrana zasušenih krava
Potrebe za razvitak teleta
Potrebe u hrani za sledeću laktaciju
Obroci za zasušene krave
Organizacija ishrane krava
Osnovni zahtevi pravilne ishrane
Raspored hranjenja
Zimska ishrana krava
Letnja ishrana krava
Ishrana podmlatka govedi
Potrebe u hranljivim materijama
Norme za telad
Tehnika ishrane teladi
Ishrana podmlatka govedi posle odlučivanja
Ishrana bikova
Ishrana radnih grla govedi
Tov govedi
Tovna sposobnost govečeta
Potrebe u hranljivim materijama za tov govedi
Načini tova
Tov teladi
Tov za „Baby beef“
ISHRANA OVACA
lshrana priplodnih ovaca
Ishrana jagnjadi
lshrana priplodnih ovnova
Tov jagnjadi i ovaca
Ishrana koza

ISHRANA KONJA
Iskorišćavanje hrane kod konja
Ishrana konja kada ne rade
Proizvodnja rada i potrebe u hranljivim materijama za konje koji rade
Norme za radne konje
Hraniva za konje i tehnika ishrane
Ishrana kobila
Ishrana ždrebadi
Ishrana pastuva
Ishrana mula i magaraca
ISHRANA SVINJA
Iskorišćavanje hrane
Potrebe u hranljivim materljama
Ishrana krmača
Hraniva za krmače i ostale svinje
Ishrana krmača dojara
Ishrana prasadi
Ishrana odlučene prasadi
Ishrana nerastova
Tov svinja
Tov mladih svinja mesnatih rasa
Antibiotici u tovu svinja
Polumasni tov
Masni ili ekstezivan tov
Brzi tov masnih svinja
Tov odraslih grla izlučenih iz priploda
Držanje svinja na paši

ISHRANA ŽIVINE
Potrebe u hranljivim materijama
Hraniva i tehnika ishrane
Ishrana ćuraka
lshrana plovki
Ishrana gusaka
Orijentacione norme za ishranu živine
Tov živine

TABLICE
VAŽNIJA UPOTREBLJENA LITERATURA
REGISTAR

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">