Okvir za provođenje svjetske trgovine na otvoreniji i transparentniji način postavljen je nakon urugvajskog kruga multilateralnih pregovora o trgovini. Međutim, poduzeća koja se bave izvozom još se uvjek suočavaju s rastućim brojem propisa, pogotovo za hranu i poljoprivredne proizvode. To je posljedica zabrinutosti za sigurnost hrane koja proizlazi iz rizika za zdravje povezanih, na primjer, s izbijanjem kravljeg ludila, aditivom Sudan crveno ili Escherichiom coli. Stoga su mnoge države i organizacije trgovaca na malo u nacionalnim ili privatnim normama uspostavile zahtjeve za razvoj i audite sustava sigurnosti hrane.

U svijetu postoji preko 20 različitih shema za audite dobavljača u prehrambenome sektoru, ovo obilje shema predstavlja izazov državama u razvoju, pogotovo onim najnerazvijenijim, budući da poljoprivreda igra istaknutu ulogu u njihovome gospodarstvu i izvozu. Norma ISO 22000 pruža međunarodno rješenje jer usklađuje zahtjeve za sustave upravljanja sigurnošću hrane. Sve se više prihvaća na međunarodnoj razini, s preko 35 država koje su je prihvatile kao nacionalnu normu nakon njezina objavljivanja u rujnu 2005. Godine. Mogu je upotrebljavati sve vrste organizacija unutar lanca opskrbe hranom, uključujući proizvođače hrane za životinje – primarni proizvođači, proizvođači hrane, poduzeća za prijevoz i skladištenje, maloprodaja i uslužne djelatnosti povezane s hranom – kako bi se osiguralo da u lancu nabave hranom ne postoji slaba karika.

Norma ISO 22000 uklopila je zahtjeve HACCP sustava (Hazard Analysis and Critical Control Points – Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) koji je razvilo Povjerenstvo Codex Alimentariusa. HACCP od 90-tih godina dvadesetog stoljeća sve više postaje obavezan zahtjev na tržištima različitih država, posebno u slučaju prehrambenih poduzeća u Europskoj uniji koja nisu farme, od siječnja 2006. Godine. Budući da se po normi ISO 22000 može provoditi audit, certificirane tvrtke mogu dokazati da ispunjavaju zahtjeve HACCP-a. Certifikacija prema normi ISO 22000 može olakšati prihvaćanje od strane globalnih prodavača i prerađivača hrane jer ona obuhvaća i zahtjeve ključnih norma razvijenih od strane raznih globalnih sustava za prodaju hrane.

ISO i ITC surađuju kako bi pomogli poduzećima, pogotovo onima u državama u razvoju i tranzicijskim gospodarstvima, da poboljšaju izvoz. Godine 2002. Zajedno smo objavili ISO 9001 for Small Businesses (ISO 9001 za mala poduzeća), a nedavno smo objavili našu zajedničku publikaciju o ISO 9001- A workbook for service organizations (Priručnik za uslužne organizacije). Nadamo se da će ovaj priručnik o normi ISO 22000 biti koristan malim poduzećima, pogotovo onima u državama u razvoju i tranzicijskim gospodarstvima, u njihovim nastojanjima da unaprijede svoj tržišni udio prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda na globalnome tržištu.

Patricia Francis
Alan Bryden
Izvršna direktorica
Glavni tajnik
Međunarodni trgovinski centar
Međunarodna organizacija za normizaciju
UNCTAD/WTO

SADRŽAJ

1.dio – Sigurnost hrane
2.dio – Područje primjene sustava upravljanje sigurnošću hrane
3.dio – Zahtjevi za dokumentaciju
4.dio – Odgovornost uprave i voditelj tima za sigurnost hrane
5.dio – Komunikacija
6.dio – Pripremljenost u hitnim slučajevima
7.dio – Preispitivanje sustava
8.dio – Upravljanje resursima
9.dio – Upotreba kombinacija kontrolnih mjera razvijenih izvan organizacije
10.dio – Planiranje i realizacija sigurnih proizvoda
11.dio – Kontrola nesukladnosti
12.dio – Validacija, verifikacija i poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane
13.dio – Pokazivanje sukladnosti zainteresiranim stranama
14.dio – Poveznice s normom ISO 9001:2000
15.dio – Daljnje informacije – internetske stranice

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">