Naručivanje knjige: tel. +381 11 3691 259, +381 64 857 88 20, e-mail: jasminka@nsk.co.rs

Kemijska analiza danas zadire u sve aspekte materijalnog života, razvijajući se od klasične, kemijski orijentirane discipline u problemski orijentiranu znanost koja je s jedne strane potpora svim područjima znanosti, medicine i tehnologije, a s druge strane nezavisna kemijska disciplina usko povezana s fizikom, mjernom tehnologijom i informacijskim znanostima. Njezini rezultati pomoć su u donošenju važnih zaključaka u društvcnim znanostima, poput arheologije, paleografije ili arhivistike, a temelj su tehničkih, medicinskih i zakonodavnih odluka, posebice onih vezanih za okoliš i ljudski život. Stoga kemijskoj analizi treba pristupati sustavski, što zahtijeva širinu pogleda i znanja o kojima govori ova knjiga. Uspostavljanje sustava kvalitete nužnost je za sve one koji žele sudjelovati u međunarodnoj razmjeni znanja, dobara i informacija. Njegova je filozofija zbog toga prihvatljiva i korisna. Treba, međutim, upozoriti na mogućnost nasilne globalizacije koja ne štiti temeljna etička načela poštovanja slobode svakog naroda i čovjeka. Etički odgojen stručnjak zna da nijedan sustav nije sam sebi ciljem, pa tako i sustav kvalitete kao dio globalizacijskog sustava mora služiti općem dobru.

O tome je nedavno govorio i papa Ivan Pavao II., istaknuvši dva neodvojiva načela globalizacije. Prvo je načelo neotuđiva i nedodirljiva vrijednost ljudske osobe, koja je izvor svih ljudskih prava i svakoga društvenog poretka. Ljudsko biće mora uvijek biti cilj, a ne sredstvo, subjekt, a ne objekt. Drugo načelo jest vrijednost kultura koje nikakva izvanjska strana ne smije uništiti niti im naštetiti. Globalizacija ne smije biti nova verzija kolonijalizma. Ona mora poštovati različitost kultura u sveopćem skladu ljudi. Zato čovječanstvo danas, u procesu globalizacije, treba zajednički etički kodeks koji ne će odražavati dominaciju određenog socijalno-ekonomskog sustava ili kulture, već sliku čovjeka u kojemu se raspoznaju univerzalne ljudske vrijednosti koje moraju biti vodiči i u razvoju i napretku čovječanstva.

Voljela bih da čitatelji ove knjige, budući vodeći hrvatski intelektualci, uvijek imaju na umu ove riječi najvećega moralnog autoriteta današnjice. U pisanju ovc knjige nastojala sam redovito isticati potrebu svladavanja nužnih znanja, ali i činjenicu da stručnjaci koji će uspostavljati i provoditi sustav kvalitete moraju osim stručnosti posjedovati ljudske vrednote. Udžbenik Kemijska analiza u sustavu kvalitete namijenjen je prije svega studentima dodiplomskog i poslijediplomskog studija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, ali kako obuhvaća sadržaje vezane uz osiguravanje kvalitetc i vodenje projekata koji se nisu slušali prema prethodnom nastavnom planu, vjerujem da će poslužiti i diplomiranim kemijskim inženjerima koji se u praksi susrcću s organiziranjem i provedbom sustava kvalitete.

Za razumijevanje ove knjige potrebna su znanja iz osnova analitičke kemije, instrumentalne analize i matematičke statistike, koje studenti slušaju u nižim godinama studija.

Kako je poznavanje povijesti i filozofije analitičke kemije jedna od temeljnih pretpostavki shvaćanja sustava osiguravanja kvalitete, željela bih čitateljima, a posebice današnjim i bivšim studentima svoga matičnog fakulteta, u idućim poglavljima ispričati Priču o kvaliteti. Ona govori o životu i radu najistaknutijih znanstvenika i profesora koji su desetljećima u Hrvatskoj, premda svi nisu bili Hrvati, pridonosili kvaliteti i razvoju analitičke kemije kao multidisciplinarne znanosti, upravo u onom smislu kako je danas shvaćamo.

Svi su oni bili moji učitelji, neki izravni, poput Vjere Marjanović-Krajovan, Marije Gyikctta-Ogrizek i Ivana Filipovića, a ostali su utjecali na mene svojim djelom i duhom, koji još lebdi u prostorima fakultetskih starih zgrada. Kao dugogodišnji profesor analitičke kemije na jednom od tehničkih fakulteta često sam se susretala s nerazumijevanjem onih koji nisu željeli shvatiti puninu i ulogu te znanosti. Ovom pričom htjela bih pokazati da su naši utemeljitelji i prethodnici to shvaćali i promicali multidisciplinarnost, ispreplećući u istom kolegiju znanja iz prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti. Nadam se da će čitatelji razumjeti ne samo važnost analitičke kemije, koja danas dobiva sve veću ulogu u rješavanju problema vezanih uz kvalitetu i razvoj procesa, materijala i zaštitu okoliša, što je temeljna djelatnost ovoga fakulteta, nego i zanos bez kojega naši učitelji ne bi bili postigli kvalitetu kojom se ponosimo. Ako vas redci koji slijede potaknu da neprestano širite svojc znanje, ne zatvarajući se u tijesne okvire svoje struke, sjeme koje su posijali naši predhodnici dat će obilat rod, a Fakultet će se ponositi novim generacijama uspješnih inženjera.

PREDGOVOR
UVOD

1. SUSTAVSKI PRISTUP KEMIJSKOJ ANALIZI
2. POGREŠKE ANALITIČKOG SUSTAVA
3. STATISTIČKA OBRADBA I PROCJENA
I. PRIČA O KVALITETI:
Razvoj analitičke misli u Europi i u Hrvatskoj
4. SUSTAV KVALITETE
Upravljanje kvalitetom
Elementi sustava kvalitete
Osiguravanje kvalitete u analitičkom laboratoriju
Načela osiguravanja kvalitete mjernih podataka
Kontrola kvalitete
Procjena kvalitete
Poboljšavanje kvalitete
5. PRIČA O KVALITETI:
Utemeljenje Kemičko-inženjerskog odjela Tehničke visoke škole
I. VOĐENJE PROJEKATA
6. PRIČA O KVALITETI:
Gustav Janeček, utemeljitelj moderne hrvatske kemije
7. UZORAK I UZORKOVANJE
8. PRIPRAVA UZORAKA
Voda u čvrstom uzorku
I. PRIČA O KVALITETI:
Ivan Marek, izumitelj peći za elementnu analizu
Razlaganje čvrstog uzorka
II. PRIČA O KVALITETI:
Vladimir Njegovan, utemeljitelj kemijsko-inženjerskog studija u HrvatskoJ
9. SEPARACIJA 1 IZOLACIJA ANALITA
Selektivno taloženje
Elektrogravimetrija
Ekstrakcija
10. PRIČA O KVALITETI:
Vjera Marjanović-Krajovan, prva žena doktor tehničkih znanosti u Hrvatskoj
Kromatografija
11. PRIČA O KVALITETI:
Ivan Plotnikov, vrhunski svjetski fotokemičar
I. KALIBRACIJSKI POSTUPCI
12. PRIČA O KVALITETI:
Franjo Hanaman, tvorac divnoga novog svjetla
13. IZVEDBENE ZNAČAJKE KEMIJSKOGA MJERNOG PROCESA
I. PRIČA O KVALITETI:
Ivan Filipović, uzorni profesor i znanstvenik
14. METODE ODREĐIVANJA
15. PRIČA O KVALITETI:
Marija Gyiketta-Ogrizck, modernizator nastave analitičke kemije
I. NORME I NORMIZACIJA
16. PRIČA O KVALITETI:
Zaglavak
DODATAK 1. SIGURNOST LABORATORIJSKOG RADA
DODATAK 2. TUMAČ POJMOVA I KRATICA
Kazalo pojmova
Kazalo osoba

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">