Već dugo vremena mnogo ljudi nalazi zadovoljstvo i korist u radu s kunićima, i posljednjih decenija od sportskog uzgoja kunića prelazi se sve više na privredni uzgoj, koji bi i kod nas trebalo da dobije važnije mjesto u narodnoj privredi.

Uporedo s izmjenom prehrane stanovništva u pravcu veće potražnje bjelančevina životinjskog porijekla, na tržištu dolazi i do veće potražnje raznih vrsta mesa, To opet iziskuje progresivnu industrijsku proizvodnju mesa, zasnivanu na modernom pristupu i razumnom gospodarenju, uz primjenu dosadašnjih saznanja i praktičkih rješenja, da bi se osigurali tržni viškovi kako po količini tako i po kvaliteti. Međutim, poremetnje na tržištu dovode do negativnog odraza u proizvodnji mesa čiji se viškovi javljaju samo ako su povoljne cijene, pa tako na tržištu dolazi i do pomanjkanja pojedinih vrsta mesa, što se može nadomjestiti mesom kunića, koje je po kvaliteti iznad ostalih vrsta mesa.

Sama proizvodnja kunića za meso, ako se pravilno postavi i rukovodi, ne iziskuje mnogo vremena i rada, čak ni za fizički slabije osobe, a kunići će u relativno kratkom vremenu i uz manje troškove proizvesti veću količinu kvalitetnog mesa i krzna ili vune. Dok se u pojedinim zemljama Evrope intenzivan uzgoj kunića razvija brzo i postojano, kod nas, usprkos njegovoj važnosti, uzgoj kunića nije se razvio u većem opsegu. Jedan je od razloga i pomanjkanje odgovarajuće stručne literature.

Intenzivan uzgoj kunića, kao relativno mlada grana privređivanja, traži i odgovarajuća rješenja u vezi s uzgojem, smještajem, hranidbom i rukovođenjem, a namjena je ove knjige upravo da pruži što više saznanja, podataka i obaviještenosti u tom pogledu. Na prvi pogled knjiga izgleda prilično opširna, a to je zbog toga što je na jednom mjestu izneseno sve što je važno za onog tko se želi baviti uzgojem kunića, bilo za proizvodnju mesa, krzna ili vune, bilo da se bavi uzgojem kunića iz Ijubavi, bilo da je na neki drugi način zainteresiran za uzgoj kunića. Nekim uzgajačima učinit će se da je u pojedinim dijelovima knjige izneseno više detalja nego što je potrebno, ali s druge strane, to može biti i te kako važno za drugog uzgajača, sa specifičnim problemom.

Kako pojedini zapat (stado) kunića predstavlja pojedinačan problem, može se izvršiti izbor uputa koje će biti najkorisnije u rješavanju tog problema, a uzgajač kunića mora poznavati dosadašnja saznanja da bi izbjegao skupe greške u proizvodnji.

Knjiga, osim uzgajačima kunića, može dobro poslužiti poljoprivrednom i veterinarskom osoblju i nutricionistima, koji će biti uključeni u taj posao zajedno s uzgajačima, te đacima i studentima na poljoprivrednim i veterinarskim školama i fakultetima, Ako pružene upute omoguće uzgajačima kunića da izvuku više zadovoljstva i dobiti od kunića, bit će to dokaz da je učinjen doprinos za daljnji razvoj i postojanost u uzgoju kunića.

AUTOR

SADRŽAJ
PREDGOVOR
UVOD

I. PROIZVODI I DRUGE KORISTI OD KUNIĆA
Meso
Krzno
Vuna
Gnoj
Kunići za laboratorije
Ostale koristi od kunića

II. PORIJEKLO I PASMINE KUNIĆA
PASMINE KUNIĆA NORMALNOG KRZNA
VELIKE PASMINE KUNIĆA
Belgijski orijaš
Bijeli orijaški kunić
Činčila-orijaški kunić
Ovnoliki kunić
Šareni orijaški kunić
SREDNJE VELIKE PASMINE KUNIĆA
Belgijski zec
Bečki plavi kunić
Bijeli bečki kunić
Beveren
Veliki činčila-kunić
Engleski klopan
Engleski šarac
Francuski srebrni kunić
Havana-kunić
Japanski šareni kunić
Kalifornija kunić
Kunasti kunić
Bijeli novozelandski kunić
Crveni novozelandski kunić
Žuti burgundski kunić
Njemački veliki srebrni kunić
Tirinški kunić
Vjeveričasti ili sivi kunić
Veliki sivac
Marburški sivi kunić
Diseldorfski biserasti sivac
MALE PASMINE KUNIĆA
Holandski kunić
Mali činčila-kunić
Mali havana-kunić
Mali srebrnasti kunić
Opaljeni kunić
Risasti kunić
Ruski kunić
PATULJASTI KUNIĆl
Nizozemski patuljasti kunić
Poljski kunić
DUGODLAKE PASMINE KUNIĆA
Angora-kunić
Lisičasti kunić
Oposumski kunić
KRATKODLAKE PASMINE KUNIĆA
Bijeli reks
Činčila-reks
Dabar-reks
Havana-reks
Normandijski reks
Oposum-reks
Plavi reks
Zadimljeni biserasti reks
Saten
HIBRIDI (KRIŽANCI)
Hibrid S 6
Karolina-hibrid
Hibrid Super lavan

III. UZGOJ I UZGOJNE METODE
NASLJEĐIVANJE

Kromosomi kao nosioci nasljednih svojstava
Zakonitosti u nasljeđivanju
Nasljeđivanje spola
Praktična primjena nauke o nasljeđivanju
Okolina i nasljeđivanje

UZGOJNE METODE
UZGOJ U ČISTOJ KRVI
UZGOJ U SRODSTVU
Linijski uzgoj
Zatvoreni uzgoj
UZGOJ KRIŽANJEM
Upotrebno križanje
Melioracijsko križanje
Kombinacijsko križanje
Odabiranje i nasljeđivanje
OCJENJIVANJE UZGOJNE VRIJEDNOSTI
Progeni test
Test parenje

IV. PRISTUP UZGOJU KUNIĆA
Cilj i svrha uzgoja
Izbor pasmine
Nabava rasplodnih kunića
Izbor mužjaka za rasplod
Izbor ženke za rasplod
Koliko ćemo kunića nabaviti za početak
Rad i postupak s kunićima
Hvatanje, držanje i prenošenje kunića

V. REPRODUKCIJA KUNIĆA
Upotreba mužjaka u rasplodu
Upotreba ženke u rasplodu

POSTUPAK KOD PARENJA I PARENJE
Spolni nagon
Spolni organi i oplodnja
Prirodno parenje
Prisilno parenje
Parenje u koloniji
Slanje ženke na parenje
Umjetno osjemenjivanje
Raspored parenja i broj legala

ČINIOCI KOJI UTJECU NA OPLODNJU I PLODNOST
Prividna ili lažna bređost
Privremena jalovost
Stalna jalovost

BREĐOST
Utvrđivanje bređosti
OKOTNJA
Pobačaji
Opakosti i kanibalizam
Briga o ženki i leglu nakon okotnje
Veličina i izjednačivanje legala

ODGOJ MLADIH KUNIĆA
Dojenje (sisanje)
Odgoj mladih kunića bez majke
Odbijanje mladih kunića od sise
Rano odbijanje od sise
Kritično vrijeme za mlade kuniće i uzroci gubitaka u mladim leglima
Rast i razvoj
Rast krzna i linjanje
Određivanje, utvrđivanje spola
Izlučivanje i nadomještaj kunića za rasplod
Rutinski pregledi
Redovitost rutinskih pregleda i zahvata
Kastracija muških kunića

OBILJEŽAVANJE KUNIĆA I VOĐENJE PODATAKA
Obilježavanje kunića
Vodenje podataka
Kavezne kartice
Matične kartice
Izvještaji
Izvještaj o kontroli mladih odbijenih kunića
Dnevni izvještaj o promjenama
Izvještaj o reprodukciji ženki i mužjaka
Izvještaj s izložbi
Umatičenje kunića

VI. SMJEŠTAJ KUNIĆA
NASTAMBE
Kućica-kunićnjak
Nastrešnice
Tvrdi građevinski objekti
Položaj objekta
Veličina objekta
Klima u nastambi
Temperatura
Vlaga
Toplotna izolacija
Napučenost prostorije
Veličina prozora
Provjetravanje
Zagrijavanje prostorije
Uklanjanje izmetina i urina
Rasvjeta prostorije
Čišćenje i dezinfekcija

KAVEZI I KUTIJE ZA GNIJEZDA
Kavezi
Jednoetažne baterije
Dvoetažne baterije
Troetažne baterije
Kutije za gnijezda
POMOĆNA OPREMA I ALAT
Hranilice
Pojilice
Termometri i higrometri
Vaga
Kolica s gumenim kotačima
Lako pokretan stol
Ormarić za lijekove i dezinfekcijska sredstva
Odmjerivač omjera tekućine
Ostali pribor

DRŽANJE KUNIĆA U BOKSOVIMA I KOLONIJAMA
DRŽANJE KUNIĆA U VELIKIM OGRAĐENIM PROSTORIMA
GREŠKE U DRŽANJU KUNIĆA

VII. HRANIDBA KUNIĆA
POSEBNE OSOBINE PROBAVNOG SISTEMA KUNIĆA
Probavni sistem kunića
Probava i prolaz hrane
Koprofagija

POTREBE ZA HRANJIVIM I DJELOTVORNIM TVARIMA
HRANJIVE TVARI
Voda
Ugljikohidrati
Bjelančevine
Masti i ulja
Surova vlakna
Minerali
Vitamini

DJELOTVORNE TVARI
Aminokiseline
Potrebni minerali
Neutvrđeni faktori rasta
Antibiotici
Antioksidansi
Fermenti
Emulgatori
Hormoni i sedativi
Antiparazitici i lijekovi
Ostali dodaci hrani

OSNOVNI PRINCIPI HRANIDBE
Kvaliteta hrane
Ukusnost hrane
Probavljivost hrano
Utvrđivanje hranidbeno vrijednosti hrano
Hranjivi odnos
Veličina obroka
Znaci manjkavosti u hranidbi
Raznovrsnost hrane
Redovito davanje hrane
Izmjena hrane
Promatranje za vrijeme hranjenja
Miješanje hrane
Pripremanje hrane
Kupovanje hrane

HRANIVA PRIKLADNA ZA KUNIĆE
ZELENA HRANA
Trave
Djeteline i mahunjače
Lišće povrtlarskog bilja
Kopriva
Zelene grančice

SUHA HRANA
Livadsko sijeno
Djetelinsko sijeno
Slama
Pljeva i mahune
Lisnik

GOMOLJAČE I KORJENJAČE
Krumpir
Čičoka
Mrkva
Repa

SJEMENJE ŽITARICA I MAHUNASTOG BILJA
Zob
Ječam
Kukuruz
Pšenica i raž
Očinci
Sjemenje mahunastog bilja

OSTALI PROIZVODI GOSPODARSTVA
Silaža
Mlijeko
Kuhinjski otpaci

NUSPROIZVODI I OTPACI POLJOPRIVREDNE INDUSTRIJE
Posije
Uljane pogače
Sušeni repini rezanci
Melasa

MINERALNI I BJELANČEVINASTI DODACI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
Mineralni dodaci
Bjelančevinasti dodaci životinjskog porijekla

GOTOVE SMJESE
METODE I TEHNIKA HRANJENJA
Hranidba hranivima vlastite proizvodnje
Kombinirana hranidba
Hranidba gotovim industrijskim smjesama
Tehnika hranjenja
Hranjenje kunića kompletnim smjesama

VIII. PROIZVODNJA U KUNIĆARSTVU

PROIZVODNJA KUNIĆA ZA MESO
Proizvodnja prženaca
Proizvodnja pečenaca
Rentabilnost proizvodnje kunića za meso

KLANJE, OBRADA I PRODAJA
KLANJE
Prostorije i pribor za klanje
Postupak pri klanju
Omamljivanje kunića iščašenjem vrata
Omamljivanje pomoću sprave

SKIDANJE KOŽICE
Skidanje kožice guljenjem
Skidanje kožice svlačenjem
OBRADA TRUPLA
Obrada i dotjerivanje trupla
Klaonički gubici i randman
OBRADA KOŽICA
Napinjanje kožica
Sušenje kožica
Štavljenje kožica
Obrada dlake za izradu pusta

PRODAJA I NAČINI PRODAJE KUNIĆA I NJIHOVIH PROIZVODA
Prodaja živih kunića
Prodaja zaklanih kunića
Prodaja kožica

UZGOJ ANGORA-KUNIĆA I PROIZVODNJA VUNE
Grada i rast angora-vune
Držanje i hranidba angora-kunića
ČEŠLJANJE, ČUPANJE I ŠIŠANJE ANGORA KUNIĆA
Češljanje i četkanje
Čupanje vune
Šišanje ili striženje
Sortiranje angora-vune
Prodaja angora-vune

UZGOJ KUNIĆA ZA KRZNO
UZGOJ KUNIĆA IZ LJUBAVI

IX. IZLOŽBE KUNIĆA I NJIHOVO ZNAČENJE
Održavanje izložbi i izlaganje
Pripreme kunića za izložbe
Ocjenjivanje

POZICIJE ZA OCJENJIVANJE
JUGOSLAVENSKI STANDARDI KUNIĆA

X. BOLESTI KUNIĆA

POJAVA, OTKRIVANJE I SPREČAVANJE BOLESTI
Otkrivanje i uočavanje oboljenja
Sprečavanje oboljenja

POJEDINE BOLESTI

BOLESTI ZBOG GREŠAKA U HRANIDBI I DRŽANJU
Otrovanje hranom
Nadam — Meteorizam
Enterotoksemija
Pareza probavnog trakta ženki
Lončasti trbuh
Zakrčivanje crijeva vunom — „gvala krzna“
Začep crijeva
Glodanje drvenih dijelova kaveza
Srčana kap
Kljenut – oduzet zadnji dio tijela (spastična spinalna paraliza)
Spontani lom hrptenjače
Paraliziran zadnji kraj
Toksikoza u vrijeme graviditeta
Bijeg od mladunčadi
Raskrečene noge
Slinavost – balenje
Iskrivljeni vrat
Toplinska iznurenost — omarica
Mokar podvoljak
Krastav nos i usne
Krastava mjesta na plećkama
Bolan (ranjav) skočni zglob
Kavezne (mokraćne) grizlice
Obješeno uho
Izduženi (prerasli) zubi
Prerasli nokti

ORGANSKA OBOLJENJA
Upala usne sluznice – Stomatitis
Katar crijeva – Enteritis
Mukozni enteritis
Zatvorene oči
Konjunktivitis ili plačno oko
Katar nosnih sluznica — Rhinitis
Nazeb — nahlada
Upala pluća – Pneumonia
Zapečena prsa

VIRUSNE BOLESTI
Miksomatoza kunića
Aujeszky-bolest
Zarazna upala usne sluznice — Stomatitis vesiculosa infectiosa
Slinavka i šap
Kozice (boginje)
Fibromatoza
Papilomatoza usta
Papilomatoza kože
Zarazni keratokonjunktivitis

INFEKTIVNE BAKTERIJSKE BOLESTI
Zarazna hunjavica (šmrcanje, hrkljanje, glasno disanje) – Rhinitis contagiosa
Zarazna upala pluća i plućne maramice
Upala mliječnih žlijezda (plava prsa) – Mastitis
Upala maternice ili bijeli gnoj — Endometritis
Hemoragična septikemija kunića Pastereloza
Pseudotuberkuloza (Rodentioza)
Tuberkuloza
Tularemija (zečja kuga)
Listerioza
Salmoneloza
Stafilomikoza
Streptokokoza
Kolibaciloza — Kolisepsa
Spirohetoza (bolest otvora) — Sifilis kunića
Nekrotična upala slijepog crijeva —Typhilitis infectiosa
Nekrobaciloza (streptotrihoza) kunića
Aktinomikoza
Botulizam

PARAZITARNE BOLESTI
Kokcidioza kunića
Kokcidioza crijeva
Kokcidioza jetre
Metiljavost
Trakavice
Ikričavost (bobičavost) — Cysticerkosis
Želučana glista — Graphidosis
Trihostrongiloza kunića
Strongiloidoza
Oksiuridoza
Trihuridoza
Plućni vlasci (protostrongiloza)
Toksoplazmoza
Zarazna upala mozga i kičmene moždine — Encephalomyelitis enzootica

EKTOPARAZITI
Šuga uha ili rak uha
Šuga kože
Buhe
Uši
Štrk (crvljivost)
Krpelji (klopi)

BOLESTI IZAZVANE GLJIVICAMA
Aspergilomikoza
Trihofitija (Herpes tonsurans)
Favus ili prstenasto oboljenje krzna
Mikrosporidioza
Saharomikoza
Literatura
Pogovor
Bilješka o autoru

  • Autor
    Članci
  • Komentari (1)
    Član 16.175

    gde kupiti literaturu za kunice prikazanu ovde?

     

Odgovor na: Kunićarstvo

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">