Jedna od oblasti menadžmenta koja se proteklih godina najviše razvila jeste oblast menadžmenta ljudskih resursa. U skladu s tim:

(a) ova disciplina se danas proučava na svim visokoškolskim ustanovama na kojima se proučava poslovanje, organizacija i menadžment;
(b) svake godine se pojavljuje velik broj knjiga iz ove oblasti;
(c) u organizacijama se stalno povećava broj stručnjaka koji obavljaju poslove iz ove oblasti;
(d) odbrani se velik broj diplomskih radova, magistarskih i doktorskih teza iz ove oblasti i dr.

Zahvaljujuči dinamičnom razvoju teorije i prakse iz ove oblasti stečena znanja brzo zastarevaju. Zbog toga je sticanje novih znanja, do kojih se dolazi praćenjem svih novina u zemljama koje se smatraju liderima u oblasti menadžmenta ljudskih resursa, imperativ za sve koji se bave teorijom i praksom ove oblasti.

Iz istog razloga i u Srbiji i Crnoj Gori već niz godina postoji potreba da se pojedina značajnija dela iz ove oblasti učine dostupnim širem krugu čitalaca, koji nisu u prilici da svetsku literaturu ‘izvorno prate’. Studenti osnovnih, specijalističkih i magistarskih studija na kojima se proučava menadžment ljudskih resursa, specijalisti koji obavljaju poslove iz ove oblasti u organizacijama i menadžeri svih nivoa spadaju u najuži krug čitalaca.

Proces tranzicije u kome se nalazimo, transformacija društvene svojine u drugačije svojinske oblike, uključivanje u svetske trgovinske tokove, strana ulaganja u domaće firme i dr. zahtevaju korenitu promenu u odnosu prema ljudskim resursima, kao i u načinu njihovog korišćenja. Za takvu promenu, pored pozitivnog stava prema promenama, potrebna su i odgovarajuća znanja bez kojih nema napredovanja. Iskustva uspešnih firmi iz razvijenih zemalja ne mogu se kopirati. Ona treba da posluže kao inspiracija za nalaženje sopstvenih modela, ali istovremeno i kao osnova za brzo i efikasno projektovanje i primenjivanje konkretnih rešenja.

Zbog toga je bilo neophodno da se i na našem tržištu što pre pojavi neko od vrednijih dela iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Izbor je pao na knjigu koja je u Velikoj Britaniji već doživela pet izdanja. Autori su Derek Torrington, jedan od vodećih eksperata u ovoj oblasti ne samo u Velikoj Britaniji već i šire, i njegovi saradnici Laura Hall i Stephen Taylor. Razlog zbog kojeg je izabrana knjiga jeste činjenica da se ovo delo ubraja u najbolje univerzitetske udžbenike koje stručnjacima i menadžerima svih profila istovremeno nudi i teorijska znanja i korpus neophodnih znanja iz prakse. Pored iskustava iz Velike Britanije i drugih zemalja, knjiga nudi i odgovore na najaktuelnija pitanja iz ove oblasti, tako da će u našim uslovima predstavljati dobar uvid u svet svetske teorije i prakse menadžmenta ljudskih resursa. Knjigu prati i izvanredno koncipiran web sajt, koji studentima omogućava da na najbolji mogući način pripreme ispit, a stručnjacima da dobiju odgovore na niz pitanja koja u knjizi nisu eksplicitno obrađena.

U Beogradu, februara 2004.
Prof. dr Slobodan Ćamilović

Sadržaj

Predgovor
Vodič kroz knjigu

I deo – UVOD

1 Priroda menadžmenta Ijudskih resursa
2 Savremeni trendovi u menadžmentu Ijudskih resursa
3 Strateški menadžment Ijudskih resursa

II deo – ORGANIZACIJA

4 Strateški aspekti organizacije
5 Planiranje: poslovi i Ijudi
6 Organizacioni dizajn
7 Komunikacija i informacija
8 Interaktivne sposobnosti: sastanci kojima se predsedava

III deo – OBEZBEĐIVANJE RESURSA

9 Strateški aspekti obezbeđivanja resursa
10 Ugovori, ugovorne strane i konsultanti
11 Regrutovanje
12 Metode selekcije i odluke
13 Zadržavanje osoblja
14 Raskid ugovora
15 Interaktivne sposobnosti: intervjuisanje prilikom selekcije

IV deo – RADNA EFEKTIVNOST

16 Strateški aspekti rada
17 Rad organizacije
18 Praćenje individualnih rezultata rada
19 Timski rad
20 Liderstvo i motivacija
21 Različitosti: pravni okvir
22 Ravnopravnost: jednake mogućnosti i različitosti
23 Interaktivne sposobnosti: intervju prilikom procene

V deo – RAZVOJ

24 Strateški aspekti razvoja
25 Kompetencije, kompetentnost i NVQs
26 Učenje i razvoj
27 Razvoj karijere
28 Interaktivne sposobnosti: predstavljanje i podučavanje

VI deo – ODNOS PREMA ZAPOSLENIMA

29 Strateški aspekti odnosa prema zaposlenima
30 Priznavanje i konsultacije
31 Zdravlje, bezbednost i dobrobit
32 Žalbe i disciplina
33 Interaktivne sposobnosti: žalbeno i disciplinsko intervjuisanje

VII deo – PLATA

34 Strateški aspekti plaćanja
35 Evaluacija posla
36 Podsticaji
37 Penzije i beneficije
38 Interaktivne sposobnosti: pregovori

Index

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">