Ova monografija proizašla je iz potrebe da se veliki deo podataka domaćih i stranih autora, vezanih za mikrobiologiju voća i njihovih proizvoda objedini u jednu celinu.

Dat je detaljan prikaz problematike uzroka i najčešćih oblika kvarenja svežih plodova i gotovih proizvoda. Opisani su izvori i putevi kontaminacije jagodastog, bobičastog, jabučastog, koštičavog, jezgrastog i južnog voća mikroorganizmima, pri čemu se pošlo od mikrobioloških karakteristika zemljišta, pa sve do higijensko-tehnoloških uslova prerade, uključujući i uslove skladištenja i prometa.

Uz kraći prikaz tehnoloških postupaka dobijanja pojedinih proizvoda, navedene su vrste mikroorganizama, prouzrokovača kvara, kao i faktori koji utiču na njihovo razmnožavanje.

Posebna pažnja posvećena je gljivama, kao najznačajnijim i najčešćim kontaminentima voća i njihovih proizvoda, uz obilje literaturnih podataka o toksigenim vrstama i toksičnim metabolitima koje one proizvode.

Ova monografija koristiće se kao pomoćni udžbenički materijal u toku savladavanja dela problematike mikrobiologije hrane na redovnim i poslediplomskim studijama na Tehnološkom fakultetu, kao i problematike voćarstva i mikrobiologije zemljišta na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Monografija je, nadalje, namenjena stručnjacima u pogonskim mikrobiološkim laboratorijama one prehrambene industrije, koja se bavi preradom voća i proizvodnjom različitih proizvoda od voća, kao i stručnjacima iz naučnih i drugih institucija, koji se bave mikrobiološkom kontrolom voća i proizvoda od voća.

Recenzentima ove monografije, dr Biserki Vujičić, profesoru Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i dr Stevanu Jasniću, profesoru Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, izražavamo duboku zahvalnost na korisnim savetima, koje su nam uputili u toku pripreme rukopisa, kao i pažnji, koju su posvetili predloženom tekstu.

Sadržaj

MIKROORGANIZMI I BILJKE
Literatura

OBRAZOVANJE FIZIOLOŠKI AKTIVNIH MATERIJA OD STRANE MIKROORGANIZAMA
Mehanizam dejstva toksina
Razviće gljiva na biljkama
Literatura

UTICAJ PESTICIDA NA MIKROBIOLOŠKE PROCESE U ZEMLJIŠTU
Mikrobiološka degradacija pesticida
Uticaj herbicida na brojnost mikroorganizama u zemljištu pod zasadom jabuka
Uticaj fungicida na brojnost mikroorganizama u zemljištu pod zasadom jabuka
Uticaj insekticida na brojnost mikroorganizama u zemljištu pod zasadom jabuka
Literatura

ULOGA MIKROORGANIZAMA U ZEMLJIŠTU I PROIZVODNJI VOĆA
Rasprostranjenost i značaj bakterija u zemljištu
Rasprostranjenost i značaj aktinomiceta u zemljištu
Rasprostranjenost i značaj gljiva u zemljištu
Rasprostranjenost i značaj algi u zemljištu
Rasprostranjenost i značaj protozoa u zemljištu
Rasprostranjenost i značaj virusa u zemljištu
Rasprostranjenost i značaj lišajeva u zemljištu
Određivanje brojnosti i enzimatske aktivnosti mikroorganizama u zemljištu
Mikrobiološke karakteristike zemljišta pod zasadom višnje gajene u proizvodnji bez korišćenja pesticida
Mikrobiološke karakteristike zemljišta pod različitim voćnim vrstama
Ukupan broj bakterija
Brojnost amonifikatora
Brojnost gljiva
Brojnost aktinomiceta
Brojnost slobodnih azotofiksatora
Brojnost azotobaktera
Enzimatska aktivnost kao indikator biogenosti zemljišta
Dehidrogenazna aktivnost
Literatura

MIKROBIOLOGIJA VOĆA
Izvori mikrobiološke kontaminacije
Najčešći oblici kvarenja voća
Jagodasto i bobičasto voće
Jabučasto i koštičavo voće
Jezgrasto voće
Južno voće
Literatura

MIKROBIOLOGIJA SMRZNUTOG VOĆA
Literatura

MIKROBIOLOGIJA SUŠENOG VOĆA
Literatura

MIKROBIOLOGIJA VOĆNOG SOKA I DRUGIH GOTOVIH PROIZVODA OD VOĆA
Literatura

MIKROBIOLOGIJA MASLINA I PROIZVODA OD MASLINA
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">