Reklama

Osnovna namena knjige je upoznavanje učesnika u ovim poslovima sa mašinama i uređajima iz celog lanca prehrambene industrije na bazi prerade zrna. Nivo razrade ove knjige je u vrlo širokim razmerama za kadrove i profile u ovim granama privrede:za mlade radnike, početnike, KV i VKV u ovim delatnostima za inženjere i tehnnicare tehnologije, mašinstva, elektro i poljoprivredne struke, posebno za početnike u ovoj oblasti za vlasnike, direktore i rukovodioce koji rade u ovoj oblasti ali im to nije uža obrazovna kvalifikacija za montažere i graditelje ovih objekata za radnike koji su direktno zaduženi da rukuju, poslužuju i održavaju mašine i uređaje ili delove ovih instalacija za polaznike i slušaoce svih škola i kurseva navedenih struka i oblasti“

U knjizi su (do momenta završetka pisanja) opisane mašine i uređaji, od najnovijih konstrukcija do starijih mašina i uređaja koje vise nisu u programima proizvodnje savremene mlinogradnje, ali su još uvek zastupljene u starijim, ali i u savremeno rekonstruisanim pogonima. Na kraju knige kao posebno poglavlje dati su tabelarni tehnički podaci potrebni za svakodnevni rad praktičara kao sto su merne skice pojedinih mašina, podaci o bušenim limovima, zičanim tkanjima, mlinskim presvlakama, sistema mernih jedinica itd.)

dipl. inž. Milenko Martinov

Sadržaj

A PRIJEM I SKLADIŠTENJE ŽITA

A. 1 Ubiranje letine
A. 2 Skladišta zrnastih poljoprivrednih proizvoda
A. 2.1 Prijem žita u skladištima
A. 2.1.1 Prijem žita u vrećama
A. 2.1.2 Prijem žita iz drumskog saobraćaja
A. 2.1.3 Prijem žita iz šinskih vozila
A. 2.1.4 Pneumatski istovar brodova
A. 3 Elementi za protok, usmeravanje i regulisanje tokova materijala u silosima i podnim skladištima
A. 3.1 Protočni cevovodi u skladištima
A. 3.2 Skretni elementi – preklopke
A. 3.3 Elementi za zaustavljanje protoka – zasuni
A. 3.4 Ublaživači pada materijala
A. 3.5 Oblici izlaza za isticanje materijala iz siloskih ćelija i komora
A. 3.6 Otvori na pločama i zidovima siloskih ćelija
A. 3.7 Silovitlo
A. 3.8 Uređaji i aparati za uzimanje uzoraka žita

B TRANSPORTNI UREĐAJI

B. 1 Uvodna razmatranja
B. 2 Uređaji za vertikalni transport
B. 2.1 Elevator sa koficama
B. 2.2 Delovi elevatora
B. 2.2.1 Glava elevatora
B. 2.2.2 Podnožje elevatora
B. 2.2.3 Elevatorske cevi
B. 2.2.4 Elevatorska traka
B. 2.2.5 Kofice elevatora
B. 2.2.6 Pogon elevatora
B. 2.2.7 Tehnički podaci i proračuni elevatora
B. 3 Uređaji za horizontalni transport materijala
B. 3.1 Pužni transporter
B. 3.1.1 Tehnički podaci i proračun pužnih transportera
B. 3.2 Koritasti lančani transporter (Redler)
B. 3.2.1 Korito lančanog transportera
B. 3.2.2 Lanci za koritaste lančane transportere
B. 3.2.3 Pogonska glava koritastog lančanog transportera
B. 3.2.4 Zatezna glava koritastog lančanog transportera
B. 3.2.5 Tehnički podaci i proračun lančanih transportera
B. 3.3 Koritasti – SUPER-FLO – transporter
B.3.4 Trakasti transporter – transportna traka
B.3.4.1 Pogonski doboš
B.3.4.2 Zatezni doboš odnosno zatezni mehanizam
B.3.4.3 Beskonačna traka transportera
B.3.4.4 Uređaji za skidanje materijala sa transportne trake
B.3.4.5 Tehnički podaci i proračun transportne trake
B.3.5 Vibracioni cevni transporter
B.4 Pneumatski transport
B.4.1 Uvodna razmatranja
B.4.2 Podela sistema pneumatskog transporta
B.4.3 Usisni pneumatski transport
B.4.3.1 Pneumatski istovar žita iz brodova
B.4.3.2 Pneumatski transport u mlinovima
B.4.4 Potisni pneumatski transport
B. 4.5 Protočni cevovod

C MAŠINEI UREĐAJIZA ČIŠĆENJE I PRIPREMU ŽITA

C. 1 Uvodna razmatranja
C.2 Elementi sistema za čišćenje
C.2.1 Tkanja od žice za sita
C.2.2 Probijani (perforirani) limovi za sita
C.2.2.1 Probijeni limovi sa okruglim otvorima
C.2.2.2 Probijeni limovi sa duguljastim otvorima
C.2.3 Vazduh kao radni elemenat u čišćenju zrna
C.3 Mašine za čišćenje žita
C.3.1 Predsiloski aspirater
C.3.1.1 Dobošasto sito
C.3.1.2 Cilindrični siloski predčistač
C.3.2 Separatori – aspirateri za žito
C.3.2.1 Aspirater kiasične konstrukcije
C.3.2.1.1 Tehnički podaci za siloske i mlinske aspiratere
C.3.2.2 Novi separator za žito „GRANOSTAR“
C.3.2.2.1 Tehnički podaci separatora za žito
C.3.2.3 Separator za žito „CLASSIFIER“
C.3.3 Aspiracioni kanal
C.3.3.1 Aspiracioni kanal sa ekspanzionom komorom
C.3.3.2 Aspiracioni kanal sa opticajnim vazduhom (recirkulacija vazduha)
C.3.4 Aspirater za predsilosko i mlinsko čišćenje sa sistemom opticajnog vazduha – sistem Schmidt AG
C.3.5 Magnet aparati za odstranjivanje gvožđa iz žita
C.3.5.1 Ravni magnet aparati
C.3.5.2 Dobošasti magnet aparati
C.3.5.3 Cevni magnet aparat
C.3.6 Gravitacioni separatori
C.3.6.1 Suvi odvajač kamena
C.3.6.2 Suvi odvajač kamena sa sistemom opticaja vazduha
C.3.6.3 Odvajač lakih zrna
C.3.6.4 Koncentrator
C.3.6.5 Kombinator
C.3.6.6 Stoni odvajač ili PADDY – sto
C.3.7 Kombinovana mašina za čišćenje žita
C.3.8 Mlinski trijer
C.3.8.1 Cilindrični trijer
C.3.8.1.1 Normalni (sporohodni) trijer
C.3.8.1.2 Miinski trijer visokog učinka
C.3.8.1.3 „ULTRA“ trijer
C.3.8.2 Disktrijer(CarterDay)
C.3.8.3 Spiralni trijer
C.3.9 Ravna i cilindrična sita
C.3.9.1 Ravna (planska) njihajuća sita
C.3.9.2 Cilindrična sita za razvrstavanje
C.4 Mašine za stvarno -„belo“ čišćenje žita
C.4.1 Ribalice
C.4.1.1 Ljuštilica sa brusnim (šmirgl) kamenom
C.4.1.2 Ribalica sa metalnim omotačem
C.4.1.3 Ljuštilice – ribalice za specijalne namene
C.4.1.3.1 Vertikalna ribalica sa brusnim diskovima
C.4.1.3.2 Centrifugalna Ijuštilica sa šupljim vratilom i rotirajućim odbojnim prstenom
C.4.1.3.3 Vertikalna ribalica – razbijač zrna
C.4.1.4 Horizontaina suva ribalica
C.4.1.5 Entgraner – mašina za skidanje osja i plevice sa zrna
C.5 Hidrotermička dorada žita
C.5.1 Kombinovana mašina za pranje žita
C.5.2 Vertikalna mokra ribalica
C.5.3 Aparati za kvašenje žita
C.5.3.1 Aparat za kvašenje sa lulicama
C.5.3.2 Aparat za raspršivanje i doziranje vode
C.5.3.3 Aparat za kvašenje pšenice sa mernim cilindrom
C.5.4 Kontinualno merenje i regulisanje vlage pšenice
C.5.4.1 Uređaj za kontinualno merenje i regulisanje krajnje vlage za pšenicu „AGROGRAN N“ (Agromatic AG, Švajcarska)
C.5.4.2 Uređaj za kontinualno merenje i regulisanje vlage pšenice -sistem ,,AQUATRON“ (Buhler, Uzwil)
C.5.5 Homogena raspodela vode kod kvašenja žita
C.5.5.1 Homogenizatorza intenzivno ovlaživanje
C.5.5.2 Vrtložna kvasilica
C.5.6 Uređaji za hlađenje i sušenje žita
C.5.6.1 Konzerviranje žita hlađenjem „GRANIFRIGOR“-om
C.5.6.2 Sušenje žita
C.5.6.2.1 Stubna ili šahtsušara
C. 5.6.2.2 Vakuum sušare (sušare u podpritisku)

D MAŠINE I UREĐAJI U PROCESIMA MLEVENJA I PRERADE ZRNA

D. 1 Mašine za mlevenje
D.1.1 Mlinski kamen
D.1.1.1 Horizontalni mlinski kamen
D.1.1.2 Vertikalni mlinski kamen
D.1.2 Mlinski valjak
D.1.2.1 Faze razvoja do savremenih konstrukcija mlinskih valjaka
D.1.2.2 Konstrukcija i materijali za mlinske valjke
D.1.2.3 Mlinskivaljaksa8valjaka
D.1.3 Valjci za flokiranje (izrada žitnih pahuljica)
D.2 Mašine za prosejavanje i razvrstavanje mliva u industriji prerade žita
D.2.1 Presvlake za prosejavanje mliva
D.2.2 Ravna – planska sita
D.2.2.1 Slobodno njihajuća planska sita kroz razvoj
D.2.2.2 Kratka planska sita visokog učinka
D.2.2.2.1 Pogonski mehanizam kratkih planskih sita visokog učinka
D.2.2.3 Kvadratna planska sita
D.2.2.4 Malo jednodelno kvadratno plansko sito
D.2.3 Cilindrična rotaciona sita
D.2.3.1 Turborotaciono sito sa vibrirajućom presvlakom i sa dva rotora
D.2.3.2 Centrifugalno cilindrično sito
D.2.3.3 Kontrolno sito za brašno
D.2.3.4 Vertikalna vibraciona sita
D.3 Čistilice griza i osevaka
D.4 Pomoćne mašine u mlinu
D.4.1 Vrgač mekinja (otresivač mekinja)
D.4.1.1 Horizontalni vrgači mekinja
D.4.1.2 Horizontalni vibracioni vrgač mekinja
D.4.2 Rastresivači/detašeri
D.4.2.1 Tanjirasti detašeri
D.4.2.2 Dobošasti detašer / rastvarač
D.4.2.3 Vertikalni udarni detašeri – rastvarači
D.4.3 Sterilizator brašna – ENTOLETER
D.4.4 Udarni mlinovi
D.4.5 Dodavači / dozatori
D.4.6 Prese za peletiranje mekinja i stočne hrane
D.4.7 Hladnjaci i sušare za pelete
D.4.7.1 Stubne ili šahtsušare-hladnjaci
F.4.1.3 Mašine za zatvaranje napunjenih vreća
F.4.1.4 Uvrećavanje zatvorenih („ventilskih“) vreća
F.4.1.5 Paletiranje punih vreća
F. 4.2 Isporuka finalnih produkata u rasutom stanju

G MERENJE I REGULISANJE PROTOKA RASUTIH MATERIJALA

G. 1 Cilj i zadaci merenja i regulisanja protoka materijala
G.2 Merenje u industriji rasutih materijala
G.2.1 Automatske mehaničke protočne vage
G.2.2 Elektronske protočne vage
G.2.2.1 Protočna cevna automatska vaga „TUBEX“
G.3 Primeri primene upravljanja pomoću automatskih vaga
G.3.1 Upravljanje, kontrola i registrovanje rezultata meljave
G.3.2 Upravljanje automatskih vaga kod prijema ili isporuke rasutih materijala
G.3.3 Regulisanje protoka materijala i merenje struje materijala
G.4 Automatsko regulisanje protoka rasutih materijala
G.4.1 Pneumatski regulator protoka
G.4.2 Elektronski regulator protoka rasutih zrnastih materijala
G.5 Uređaji za zapreminsko regulisanje protoka žita
G.5.1 Aparati za doziranje sa obrtnim diskovima različite zapremine
G. 5.2 Aparati za doziranje i mešanje sa promenljivom zapreminom

H UPRAVLJANJE, REGULISANJEI KONTROLA POGONA

H. 1 Uvodna razmatranja
H.2 Uključivanje i isključivanje elektromotora u sprezi
H.3 Senzori-javljači
H.3.1 Vrste senzora u primeni u prehrambenoj industriji
H.3.2 Induktivni javljači-senzori
H.3.3 Kapacitivni senzori
H.3.4 Senzori sa vibracionim štapom
H.3.5 Senzori – prekidači – sa obrtnim krilcima
H.3.6 Ultrazvučni senzori
H.3.7 Mikrotalasni i zvučni senzori
H.3.8 Optički ili optomagnetni senzor
H.4 Primena elektronike u skladištima i industriji prerade žita
H.4.1 Merenje i registrovanje temperature žita u skladištima
H.4.1.1 Merenje temperature žita u ravnim (podnim) skladištima
H.4.1.2 Merenje temperature žita u ćelijama ili komorama
H.4.1.3 Kontrola rada elevatora
H.4.1.4 Kontrola rada sušare za žito
H.5 Ostala važna područja primenjene elektronike u prehrambenoj industriji skladištenja i prerade žita

I DODACI (TABELE, MERNE SKICE, DIJAGRAMI)

Predgovor

Već više decenija ubiranje zrnastih poljoprivrednih proizvoda je potpuno mehanizovano. Žita se danas žanju kombajnima i dopremaju u skladišta uglavnom u rasutom stanju traktorima sa prikolicama i kamionima. Ona pristižu u skladišta u sezoni – udarno i u velikim količinama, sa različitim primesama i nečistoćama (slama, pleva, delići biljaka, urodice, kamen, grudvice zemlje, metali i drugo). Istovremeno, zrna sadrže najčešće povećanu vlagu, različitog su kvaliteta i sortimenta. Često kao takva, nisu sposobna ni za najkraće skladištenje. Za racionalno dugo skladištenje žito mora da se pripremi i doradi. Ove poslove nazivamo zajedničkim imenom »posležetvena dorada žita«. Prijem i posležetvena dorada spadaju u jednu od najvažnijih obaveza savremene prerađivačke industrije ovoga smera.

Osnovna namena knjige je upoznavanje učesnika u ovim poslovima sa mašinama i uređajima iz celog lanca prehrambene industrije na bazi prerade zrna. Nivo razrade ove knjige je u vrlo širokim razmerama za sledeće kadrove i profile:

  • za mlade radnike, početnike, KV i VKV u ovim delatnostima
  • za inženjere i tehničare tehnologije, mašinstva, elektro i poljoprivredne struke, posebno za početnike u ovoj oblasti
  • za vlasnike, direktore i rukovodioce koji rade u ovoj oblasti ali im to nije uža obrazovna kvalifikacija
  • za montažere i graditelje ovih objekata
  • za radnike koji su direktno zaduženi da rukuju, poslužuju i održavaju mašine i uređaje ili delove ovih instalacija
  • za polaznike i slušaoce svih škola i kurseva navedenih struka i oblasti.

U knjizi su opisane mašine i uređaji (do momenta završetka pisanja) od najnovijih konstrukcija do starijih mašina i uređaja koji više nisu u programima proizvodnje savremene mlinogradnje, ali su još uvek zastupljeni u starijim, ali i u savremeno rekonstruisanim pogonima.

Na kraju knjige kao posebno poglavlje dati su tabelarni tehnički podaci potrebni za svakodnevni rad praktičara, kao što su merne skice pojedinih mašina, podaci o bušenim limovima, žičanim tkanjima, mlinskim presvlakama, sistemi mernih jedinica itd.).

Mlinske mašine i uređaji, Milenko M. Martinov

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">