Reklama

Mljekarstvo se u FNRJ razvilo u važnu privrednu granu. Podignute su i uređene brojne nove, savremeno uređene mljekare, tako da njihov ukupni kapacitet znatno premašuje predratni. Paralelno s tim povećava se i proizvodnja mlijeka. Mjere, koje se poduzimaju oko unapređenja poljoprivrede obećavaju, da se proizvodnja mlijeka u budućnosti još brže rasti.

Daljnje unapređenje naše mljekarske privrede znatno će ovisiti o stručnim kadrovima. Znatnu pomoć oko izobrazbe mljekarskih kadrova mogu pružiti stručni mljekarski časopisi i knjige.

Naša mljekarska literatura dosta je oskudna domaćim djelima iz mljekarstva, tako da se osećala potreba za jednim mljekarskim priručnikom.

Ovaj priručnik napisan je sa svrhom da posluži svima omima koji rade na polju mljekarstva, proizvođačima mlijeka, onima koji rade u mljekarskim pogonima i na području organizacije mljekarstva, kontrolnim asistentima i ostalima.

Smatrali smo, da je u ovom času za naše mlekarstvo korisna takva knjiga, u kojoj su obrađene sve važnije grane mlekarstva, kako bi u jednom djelu čitalac našao ono što mu treba u svakodnevnoj praksi.

Time, međutim, nisu ispunjene naše potrebe za stručnom literaturom. I dalje ostaje potreba da se obrade posebno pojedine grane mljekarstva, u zasebnim radovima.

Bit ćemo zadovoljni, ako smo ovim priručnikom postigli cilj koji smo si postavili, i pružili pomoć našoj mljekarskoj praksi.

SADRŽAJ

I. STANJE MLJEKARSTVA U SVIJETU

Razvoj mljekarstva u našoj zemlji

II. IZ FOVIJESTI MLJEKARSTVA

III. PROIZVODNJA, SASTAV I SVOJSTVA MLIJEKA

Rasprostranjenost pojedinih pasmina goveda u FNRJ
Krave rekorderke muznosti
Rasprostranjenost pajedinih pasmAna ovaca u FNRJ
Važnije pasmine koza
Vime
Mlijeko
Glavni sastojci mlijeka
Laktacija
Sto utječe na proizvodnju i sastav mlijeka
Mužnja
Mužnja strojem
Čišćenje posuda na gospodarstvu
Proizvodnja higijenskog mlijeka

IV. STAJSKA KONTROLA MUZNOSTI

V. POSTUPAK S MLIJEKOM NAKON MUŽNJE

VI. OPSKRBA VELIKIH SREDIŠTA MLIJEKOM

Pojedini uređaji gradske mljekare
Pasterizacija mlijeka
Opskrba mljekara toplinskom energijom
Opskrba mljekara mehaničkom energijom
Opskrba mljekara vodom
Opskrba mljekara hladnoćom

VII. MIKROORGANIZMI U MLIJEKU I MLIJECMM PROIZVODIMA

Bolesti koje se prenose mlijekom
Mikrobiološko ispitivanje

VIII. PROIZVODNJA SIRA

Glavni poslovi kod sirenja
Podjela (klasifikacija) sireva
Sirišni sirevi
Kiseli sirevi
Pogreške sira
Topljeni sir

IX PROIZVODNJA MASLACA

Kontinuirana proizvodnja maslaca
Pogreške maslaca

X. OSTALI MLIJECNI PROIZVODI

Kazein
Kajmak
Sirutka
Skuta
Jogurt
Acidofilno mlijeko
Kefir
Kondenzirano mlijeko
Mliječni prah
Ponovno rastvoreno mlijeko

XI. ISPITIVANJE MLIJEKA I MLIJECNIH PROIZVODA

Ispitivanje mlijeka
Ispitivanje vrhnja
Ispitivanje maslaca
Ispitivanje sira
XII. OCJENJIVANJE MLIJECNIH PROIZVODA

XIII PODIZANJE I UREDENJE MLJEKARA

XIV. STANDARDI ZA MLIJEKO I MLIJECNE PROIZVODE

Pomoćne tablice

Literatura