Reklama

Knjiga „NAŠE GLJIVE“ predstavlja dopunjeno izdanje ili nastavak prethodne knjige pod nazivom „GLJIVE“ branje i spremanje.

Rezultat je višegodišnjeg traganja za novim vrstama, fotografisanja i istraživanja staništa.

U ovoj knjizi je obrađeno 182 vrste gljiva i većina njih uspeva na padinama, proplancima, livadama i šumama centralne Srbije.

Namera mi je da gljivarima amaterima ukažem na najčešće vrste gljiva koje uspevaju na našim terenima, da kod njih razvijem Ijubav prema gljivarstvu, a samim tim i Ijubav prema prirodi.

Knjiga omogućava da čitaoci, na bazi vernih fotografija, tekstualnih opisa i naznaka o jestivosti, uoče bitnu razliku između jestivih, nejestivih i otrovnih gljiva, da shvate na kojim terenima najčešće uspevaju pojedine vrste gljiva, kao i doba godine kada se one u najvećem broju slučajeva mogu pronaći.

Naznake o jestivosti, nejestivosti i otrovnosti su veoma važne, pa se preporužuje čitaocima da, ukoliko postoji bilo koja dilema u tom smislu, odustanu od branja tih vrsta gljiva. N a sreću ima ih toliko mnogo da im privremeno odustajanje od branja pojedinih vrsta neće uskratiti, ni umanjiti, zadovoljstvo pri branju.

Namera mi je da svoju veliku Ijubav prema gljivarstvu prenesem na potencijalne gljivare, u čemu su mi pomogla dugogodišnja lična zapažanja i istraživanja, kao i kontakti sa drugim gljivarima sa ovog područja.

Za visok nivo kvaliteta i vernosti fotografija zaslužan je Ignjatović Miloš iz Kragujevca.

Imajući u vidu da je na našim prostorima evidentan nedostatak kvalitetne literature o gljivama, nadam se da će ova knjiga bar poboljšati stanje u toj oblasti.

Autor

Sadržaj

Uvod

Agaricus abruptibulbus
Gomoljasta sumarica
Agaricus arvensis
Lipka
Agaricus augustus
velika pecurka
Agaricus bisporus
Plemenita pečurka
Agaricus campester
Rudnjača
Agaricus nivescens
Snežnobela pečurka
Agaricus silvaticus
Sumarica
Agaricus xanthoderma
Otrovna pečurka
Agrocybe aegerita
Jablanovača
Amanita caesarea
Blagva
Mnanita citrina
Žućkasta pupavka
Amanita echinocephala Naježena muhara
Amanita fulva
Smeđa preslica
Amanita gemmata
Svetložuta muhara
Amanita muscarina
Muhara
Amanita muscarina var. aureola
Ogolela muhara
Amanita pantherina
Panterova muhara
Amanita phalloides
Zelena pupavka
Amanita rubescens
Biserka
Amanita spissa
Prava tigrica
Amanita spissa var. ekcelsa
Visoka siva muhara
Amanita umbrinolutea
Siva preslica
Amanita vaginata
Bela preslica
Amanita verna
Bela pupavka
Amanita virosa
Smrdljiva pupavka
Armillariella mellea
Puza
Armillariella tabescens
Grmača
Bpletinus cavipes
Supljikavac
Boletus aereus
Crni vrganj
Boletus appendiculatus
Smeđa kraljevka
Boletus calopus
Kravlja balega
Boletus edulis
Letnji vrganj
Boletus erythropus
Zelenjača
Boletus gestivalis
Mrežasti vrganj
Boletus lupinus
Vatreni vrganj
Boletus luridus
Kovara
Boletus pinicola
Borov vrganj
Boletus queleti
Glatkonoša
Boletus reglus
Kraljevka
Boletus satanas
Ludara
Boletus fechtneri
Fechtnerov vrganj
Boletus speciosus.
Ljupki vrganj
Calocvbe gambosa
Đurđevka
Canthaerellus cibarius
Lisičarka
Canthaerellus cinereus
Pepeljasta lisičarka
Canthaerellus tubaeformis
Levkasta lisičarka
Chroogomphus ratilus
Borov klirrčić
Clavariadelphus pistillaris
Veliki buzdovan
Clitocybe candicans
Belkasta martinčica
Clitocybe geotropola
Velika martinčica
Clitocuye gibba
Mala martinčica
Clitocybe maxima
Velika grlašica
Clitocybe odora
Mirisna martinčica anisovka
Clitocvbe brumalis
Zimska grlašica
Clitocvbe clavipes
Grlasica kišobranka
Clitocybe vibecina
Valovita grlašica
Clitopilus prunulus
Brasnjača
Collybia fusipes
Hrastovača
Coprinus atamentarius Jajasta gnojištarka
Coprlnus comatus Velika gnojištarka
Cortinarius armillatus Opasna koprenka
Cortinarius bolaris Ljuskasta koprenka
Cortinarius glaucopus Zelenkasta koprenka
Cortinarius orellanus Crvenjača
Cortinarius preaesrtans Debelonoška
Cortinarius speciocissimus Otrovna koprenka
Cortinarius traganus Lilasta debelonoška
Cortinarius trivialis Obična koprenka
Cortinarius varius Promenljiva koprenka
Craterellus corncopiciodles Mrka trubača
Cvstoderma granulosum Zrnasta hrapavica
Entoloma clupeatum Šljivovača
Entoloma lividoalbum
Bleda rudoliska
Entoloma sinuatum
Olovna rudoliska
Fomes fomentarius
Bukova guba
Geastrum fimbriatum
Resasta zvezdača
Gloeophvmmum saepiarium
Smeda lisnatica
Gomphidius glutinosus
Velild slinar
Yrodon lividus
Ljuti johovac
Gyromitra excu!enta
Ranihrčak
Gvroporus castaneus
Kestenov vrganj
Gvroporus cyanescens
Moari vrganj
Hydnum repandum
Prosenjak gorki
Hygrophoropsis auratiaca
Lazna lisičarka
Hygrophorus eburneus
Bela puževica
Hygrophorus hypotheius
Jesenja puževica
Hvgrophorus marzuolus
Martovka
Hygrophorus poetarum
Pesnička puzevica
Hvgrophorus russula
Vostana puževica
Hypholoma capnoides
Sivolisnata panjevka
Hypholoma fasciculare
Sumporača
Kuehneromycec mutabilis
Panjevčica
Laccaria amethystina
Ljubičasta gljiva
Lactarius camphoratus
Kamforova mlečnica
Lactarius deliciosus
Rujnica
Lactarius fuliginosos
Cađava mlečnica
Lactarius piperatus
Bela mlečna pečurka
Lactarius sanguifluus
Krvotočna rujnica
Lactarius theiogalus
Zučna mlečnica
Lactarius torminosus
Brezovka
Lactarius volemus
Presnac
Lactiporus sulphureus
Sumporasti zbun
Langermannia gigantea
Vellka puhara
Leccinum aurantiacum
Turčin
Leccinum griseum
Crabov djed
Leccinum quericinum
Hrastov djed
Leccinum scabrum
Brezov djed
Leccinum testaceum scabrum
Opekasti djed
fentinellus cochleatus
Žilava aniska
Lepiota cristata
Haringača
Lepista inversa
Uvijena grlašica
Lepista nuda
Modrikača
Lvcoperdon caelata
Puhara
Lvcoperdon perlatum
Tikvasta puhara
Lyophyllum fumosum
Kostanjevčica
Lyophyllum loricatum
Hrskavica
Macrolepiota procera
Sunčanica
Macrolepiota rhacodeus
Sunčanica sa Ijušturom
Macropetiota gracilenta
Sisata sunčanica
Malanoleuca cognata
Rana gustoliska
Marasmius oreades
Vilin klinčić
Marchella conica
Stožasti smrčak
Melanoleuca stricitipes
Tankonoga gustoliska
Melanoleuca subalpina
Gustoliska
Morchella costata
Rebrasti smrčak
Morchella e lata
Visoki smrčak
Morchella esculenta
Svetli smrčak
Morchella rimosipes
Šiljati smrčak smrčkovica
Omphalotus olearius
Zavodnica
Oudemansiella longipes
Vitka korenjača
Oudemansiella mucida
Ledenjača
Oudemansiella radicata
Korenjača
Paxillus atrotomentosus
Crnonoga uvijača
Peziza vesiculosa
Zdeličarka
Phaeolus schweinitzii
Rupičar
Phallus inpudicus
Stršak
Pholiota squarosa Hrapava Ijuskavica
Pleurotus ostreatus
Bukovača
Pluteus atricapillus
Krovnjača
Pplyporus sguamorus
Škripac Ijuskavi rupičar
Poyporus mori
Korasti rupičar
Ramaria botrytis
Crvena griva fcimaria flava
Žuta griva
Ramaria formosa
Trobojna griva
Rozites caperata
Ciganin
Russula aeruginea
Zelena krasnica
Russula aurata
Zlatna krasnica
Russula cyanoxantha
Ljubičastozelena krasnica
Russula decolorans
Bleda krasnica
Russula delica
Modrolisna krasnica
Russula emetica var. silvestris
Šumska bljuvara
Idissula fellea
Žučna krasnica
Russula foetens
Smrdača
Russula lutea
Žuta krasnica
Russula mustelina
Glinasta krasnica
Russula nigricans
Crnkasta krasnica
Russula paludosa
Močvarna krasnica
Russula sardonia
Trpka krasnica
Russula vesca
Jestiva krasnica
Russula virescens
Golubača
Sarcodon imbricatus
Srnjača
Sarcoscyha coccinea
Babino uvo
Scleroderma aurantium
Krompirača
Scutiger pes-caprea
Maglen
Sparassis crispa
Kokičarka
Suillus bovinus
Kravara
Suillus granulatus
Slinavka
Suillus luteus
Osinac
Suillus variegatus
Peščana gljtva
Trametes querona
Hrastova višecevka
Tricholoma ferreum
Zemljasta vitezovka
Tricholoma orirubens
Crvenkasta vitezovka
Tricholoma portentosum
Sivka listopadna vitezovka
jricholoma scalpturatum
Žućkasta vitezovka
Tricholomopsis rutilans
Žutocrvena vitezovka
Tylopilus felleus
Žučara
Verpa digitaliformis
Prstasta smrčkovica
Xerocomus badius
Kostanjevka
Xerocomus chrvsenteron
Zlatača
Xerocomus rubellus
Crveni baršunovac
Xerocomus spadiceus
Baršunovac
Xerocomus subtomentosus
Podstavka
Spremanje gljiva
Gljive u inostranim kuhinjama
Literatura

Lisičarka (Cantharellus cibarius)

Šešir narandžasto-žut, sa podvijenim rubom, glatke površine prečnika do 10 cm.

Listići rebrasti, retki, debeli, okeržute boje, spajaju se niz dršku. Drška kratka, boje šešira.

Meso belo, miris na kajsije.

Raste u svim listopadnim šumama, od proleća do jeseni, veoma je česta.

Jestiva je, svestrana.

Zamena moguća sa jestivim lisičarkama i sa zavodnicom, koja je otrovna.

Pepeljasta lisičarka (Cantharellus cinereus)

Šešir do 5cm, levkastog oblika, tanak, tamnosiv, bez oštre granice, prelazi u dršku.

Listići pepeljaste boje, zupčasto spojeni sa drškom.

Drška tanka, vlaknasta, šuplja sa malo mesa, tamnosive boje. Meso tanko, vlaknasto, sive boje, prijatnog ukusa, na šljive.

Raste najčešće u bukovim šumama.

Jestiva je.

Zamena moguća sa mrkom trubačom.

Levkasta lisičarka (Canthaerellus tubaeformis)

Šešir sivo-smeđe boje, sa žutim nijansama, u sredini šupalj, tankog mesa.

Listići sivo-smeđi, razmaknuti niz dršku.

Drška žuto-smeđa, valjkasta, šuplja.

Meso tanko, belo, bez posebnog ukusa i mirisa.

Raste u mešovitim šumama, veoma je česta.

Jestiva je, pogodna za sušenje, kao mrka trubača.

O autoru

Knjiga „Naše Gljive“ autora Milenka Martića, sadrži poglavlja u okviru kojih obuhvata:

  • Gljive naših krajeva koje najčešće susrećemo, verno fotografisane, popraćene kvalitetnim tekstom opisa, periodom rasta i ocenom kvaliteta gljiva u ishrani:
  • Gljive u domaćoj ishrani i
  • Gljive u inostranoj kuhinji.

U prvom delu „Naše gljive“ dat je pregled 182 vrste gljiva: jestivih, nejestivih, otrovnih i smrtno otrovnih.

Pregled sadrži najčešće upotrebljavan naziv gljive sa kratkim, preciznim karakteristikama koje čine opis raspoznavanja.

Autor je vernom i kvalitetnom fotografijom prikazao svoja dugogodišnja istraživanja u ovoj oblasti i kao ogroman doprinos o brojnim vrstama gljiva, koje se mogu evidentirati u našem okruženju.

Drugi deo „spremanje gljiva“ sadrži poglavlja obrade gljiva u domaćoj i inostranoj kuhinji sa proverenim kulinarskim iskustvima prema vrstama gljiva. Recepti u kratkim crtama opisima, daju mogućnost izbora čitaocu da od najjednostavnijih do pravih specijaliteta napravi adekvatan izbor.

Nakon detaljnog pregleda ove knjige smatram da je od izuzetnog značaja i koristi jer na jednostavan način prikazuje pregled mnogobrojnih vrsta gljiva od kojih većina mogu se naći na našim područjima.

Knjiga „Naše gljive“ biće od velike koristi sve brojnijim istraživačima iz ove oblati kao i onima koji prvi put požele da se posvete ovoj problematici.

Prof. dr Aleksandar Marković

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">