Proveo sam skoro 17 godina života proučavajući vlastito zdravlje i način ishrane. Tih godina, moja ishrana se zasnivala, uglavnom, na bazi vegetarijastva, koristeći najviše domaće voće, orašaste plodove, sjemenke, razne žitarice, te mahunarke i manje količine životinjskih proteina. Kad sam naučio kako da koristim moć namirnica, počeo sam da uviđam poboljšanje mog raspoloženja, povećanje nivoa energije i sveukupnog zdravstvenog stanja.

Kao vječitom optimisti, za 60-ti rođendan, pripremit ću novu knjigu o zdravlju i alternativnoj medicini.

Dugujem zahvalnost prijateljima koji su me stalno podsticali na ovu knjigu, ispravno tvrdeći, da je pisano djelo dugotrajnije od biografije.

Također dugujem zahvalnost mojoj saputnici Meli, koja je 2002. godine bila uz mene u Ljubljani, gdje sam imao dvije operacije na mozgu. Imao sam 2004. godine operaciju pluća u Sarajevu, zatim 2006. i 2007. godine u Zagrebu četiri zahvata na mozgu, gama nožem, i 2009. godine poslednju operaciju mozga u Sarajevu, a tumor na malom mozgu, koji od 2007. godine, uvijek još pratim.

Kada su došle društvene veze, krajem 2009. godine, na tri računala u našem stanu (Facebook, You Tube, Internet itd.), a posebno u vrijeme turskih serija, mnoge kuće su gluhe.

DIJAGNOZA od 2000. godine:

Meta cerebri

Hemiparesis cerebralis lateris dextri et dysphasio motoria in sanationem. Statis post craniotomiam (extirpatio nodi metastatici) et radiotherapia.
Status post resectionem pulmonis dexter propter adenocarcinoma pulmonis. Phlebotrombosis femoropoplitealis dexer in sanationem.

 • U 2005. godine MR jetre ukuzuje na sekundarni depozit.
 • U 2006. godine nalaz ukuzuje sekundarni depozit prostate
 • Od 2006. godine, nalazi ukuzuju na tumor na malom mozgu.
 • Od 2007. godine, otkriven mi je tumor na malom mozgu, koji još uvijek pratim.
 • Od 2009. godine, nalazi ukuzuju na tromb desne noge.
 1. „Blagodat rahatluka i duševnog zadovoljstva je jedna od najvećih blagodati (A.Smajić)
 2. „Dobro znam. u grudima, glavi i u duši. zbog onoga što ljekari
  govore!!“ (A.Smajić)
 3. „Ne razmišljaj o PROŠLOSTI“ (A.Smajić)
 4. „Nastoj da negativne stvari pretvoriš u pozitivne – budi optimista“(A.Smajić)
 5. „Kako utiče BRIGA na moje ZDRAVLJE“ (A.Smajić)

U humanoj ishrani sam proveo oko 30 godina u izvođenju nastave održavanjem predavanja i vježbi na predmetima Fiziologija ishrane, Ishrana I i Ishrana II na Pedagoškoj akademiji (fakultetu) od 1987. i na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu od 2001. godine. Knjigu sam podijelio sam je u 24 zasebna poglavlja na 429 strana.
U antropometriji, energetskim potrebama i ulogama pojedinih hranjivih materija u ishrani, izračunavanje energetske vrijednosti hranjivih materija, raspoređivanje potrebnih kJ (MJ) na hranjive materije, izračunavanje cijene koštanja hranjivih materija u namirnicama i ispitivanje stanja ishranjenosti ljudi prikazano je 16 primjera i 52 zadatka za vježbu.
U narednih osam poglavlja prikazano je 18 objavljenih radova iz predmeta ISHRANA STANOVNIŠTVA. Iz Dječije hrane – kvalitet proizvodnje, objavljena su četiri rada, zatim iz Ishrane učenika od I-IV razreda osnovne škole, prikazan je u jednom radu, a od V-VIII razreda prikazana su četiri rada. Od I-IV razreda srednjih škola, koje su sa različitih općina, prikazana su tri rada. Takođe je prikazana jednim radom ishrana učenika različitog spola u ustanovi internatskog tipa. Jednim radom prikazana je učestalost ishrane brzom hranom studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta. Sa dva rada opisano je utvrđivanje učestalosti prekomjerne tjelesne težine, hipertenzije i dijabetesa kod pripadnika treće životne dobi, komparacija stepena uhranjenosti i starosti štićenika ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo. U dva rada prikazano je istraživanje sadržaja masti „light“ proizvoda biljnog i animalnog porijekla na sarajevskom kantonu i ponašanje potrošača i motivi pri kupovini „light“ proizvoda na sarajevskom tržištu.
U dvadesetom poglavlju prikazana su dva rada, gdje je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ispitivan kvalitet i kontrola dnevnih obroka u dijetalnoj ishrani i higijena u pripremi, raspodjeli, distribuciji i usluživanju hrane oko 6.000 obroka, bolesnicima i osoblju.

Svim onim koji su posvećeni porodici
Autor

Sadržaj

A) RECENZIJE
B) KRATKI PREGLED RADA U RATNOM I POSLIJERATNOM PERIODU
C) KRATKA BIOGRAFIJA
D) VLASTITO ZDRAVLJE I NAČIN ISHRANE
E) SKRAĆENICE
F) PREDGOVOR

1. UVOD

2. RATNI I POSLIJERATNI PERIOD

3. OPĆI PRINCIPI ISHRANE

3.1. Antropometrija
3.1.1. Antropometrijska mjerenja
3.1.1.1. Mjerenje tjelesne mase
3.1.1.2. Mjerenje tjelesne visine
3.1.1.3. Izračunavanje idealne tjelesne mase
3.1.1.4. Izračunavanje procentnog odstupanja stvarne tjelesne mase od idealne
3.2. Energetske potrebe
3.2.1. Bazalni metabolizam
3.2.1.1. Izračunavanje bazalnog metabolizma
3.2.2. Standardna osoba
3.2.3. Izračunavanje energetskih potreba
3.2.3.1. Uticaj klime i temperature okoline na energetske potrebe
3.2.3.2. Uticaj godina starosti na energetske potrebe
3.2.3.3. Uticaj fiziološkog i zdravstvenog stanjana energetske potrebe
3.2.4. Normiranje energetskih potreba
3.3. Uloga pojedinih hranjivih materija u ishrani
3.3.1. Proteini
3.3.1.1. Uloga u organizmu
3.3.1.2. Prirodni izvori proteina
3.3.1.3. Dnevne potrebe
3.3.1.4. Deficit proteina
3.3.1.4.1. Test za potrebe u proteinima
3.3.1.4.2. Procjena proteina u hrani
3.3.2. Ugljeni hidrati
3.3.2.1. Uloga u organizmu
3.3.2.2. Prirodni izvori ugljenih hidrata
3.3.2.3. Dnevne potrebe
3.3.3. Masti
3.3.3.1. Holesterol
3.3.3.2. Dnevne potrebe
3.3.4. Vitamini
3.3.4.1. Klasifikacija vitamina
3.3.4.2. Izvori vitamina
3.3.4.3. Dnevne potrebe
3.3.4.4. Uzroci deficita
3.3.4.5. Stabilnost/labilnost vitamina
3.3.5. Mineralne materije
3.3.5.1. Podjela
3.3.5.2. Uloga u organizmu
3.3.5.3. Uzroci deficita
3.3.5.4. Kalcijum
3.3.5.4.1. Osteoporoza
3.3.5.4.2. Faktori rizika
3.3.5.5. Fosfor
3.3.5.6. Magnezijum
3.3.5.7. Natrijum
3.3.5.8. Kalijum
3.3.5.9. Željezo
3.3.5.10. Bakar
3.3.5.11. Kobalt
3.3.5.12. Cink
3.3.5.13. Jod
3.3.5.14. Fluor
3.3.6. Voda

4. VARENJE HRANE

5. IZRAČUNAVANJE ENERGETSKE VRIJEDNOSTI HRANJIVIH MATERIJA

6. RASPOREĐIVANJE POTREBNIH kJ (MJ) NA HRANJIVE MATERIJE

7. IZRAČUNAVANJE CIJENE KOŠTANJA HRANJIVIH MATERIJA U NAMIRNICAMA

8. ISPITIVANJE STANJA ISHRANJENOSTI LJUDI

8.1. Socijalno-ekonomski faktor ishrane
8.2. Mjerenje debljine kožnog nabora
8.3. Queteletov indeks
8.4. Pignetov indeks
8.5. Rohrerov indeks
8.6. Body Mass Index (BMI)
8.7. Relativna zapreminska masa tijela (specifična težina tijela)

9. POSTDIPLOMSKI STUDIJ „KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA“

9.1. Nastavnici i saradnici koji će učestvoati u izvođenju nastave

10. PROMJENE NAZIVA FAKULTETA U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI

11. BOLONJSKI PROCES „KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA“

11.1. Opšte informacije ostudijskom programu
11.2. Uvod
11.3. Dosadašnja iskustva u realizaciji sličnih studijskih programa
11.4. Diplomski studijski program Kontrola kvaliteta hrane i pića
11.4.1. Opšti podaci o diplomskom studijskom programu
11.4.2. Obrazovni ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomanta
11.5. Opis studijskog programa
11.5.1. Kratak prikaz programa
11.5.2. Opterećenje studenta
11.5.3. Uslovi upisa diplomskog studija

12. DJEČIJA HRANA – KVALITET PROIZVODNJE

12.1. Uticaj sadržaja slobodnih aminokiselina i ukupnih voćnih kiselina na pH vrijednost uzoraka dječije hrane na bazi voća
12.2. Određivanje sadržaja mikotoksina zearalenona u dječijoj hrani na bazi mlijeka i žita primjenom elisa metode
12.3. Apsorpcija vlage u uzorcima dječje hrane pri različitim uslovima čuvanja
12.4. Uticaj granulacije čestica na nasipnu gustinu i apsorpciona svojstva dehidrisane dječije hrane u obliku pahuljica

13. ISHRANA UČENIKA OD I-IV RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

13.1. Ispitivanje prehrambenih navika i stanja uhranjenosti učenika od I do IV razreda na području Općine Sapna

14. ISHRANA UČENIKA OD V-VIII RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

14.1. Korelacija između stepena uhranjenosti i ispitivanih prehrambenih parametara učenika VIII razreda na području Općine Novi Grad
14.2. Prehrambene navike učenika završnih razreda osnovnih škola na području grada Sarajeva
14.3. Učestalost prekommjerne tjelesne težine iprehrambenih navike učenika na području Opšine Vogošća
14.4. Komparacija prehrambenih navika i nutritivnog statusa adolescenata iz urbanog i ruralnog dijela Kantona Sarajevo

15. ISHRANA UČENIKA OD I-IV RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA

15.1. Stanje uhranjenosti učenika srednjoškolskog centra u Kiseljaku
15.2. Energetske potrebe i analiza percentilnih vrijednosti ITM učenika u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku
15.3. Stanje uhranjenosti učenika srednjoškolskog uzrasta na području Ilijaša

16. ISHRANA UČENIKA OD I-IV RAZREDA U USTANOVI INTERNATSKOG TIPA

16.1. Vrste namirnica i nutritivni sastav te energetska vrijednost sedmodnevnih obroka u vaspitno-obrazovnoj ustanovi internatskog tipa

17. ISHRANA STUDENATA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

17.1. Učestalost ishrane brzom hranom studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta

18. ISHRANA STARIH LICA – LICA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

18.1. Utvrđivanje učestalosti prekomjerne tjelesne težine, hipertenzije i dijabetesa kod pripadnika treće životne dobi u ustanovi „Gerontološki centar“ Sarajevo
18.2. Komparacija stepena uhranjenosti i starosti štićenika ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo

19. PONAŠANJE POTROŠAČA PRI KUPOVINI „LIGHT“ HRANE

19.1. Analiza sadržaja masti „light“ proizvoda biljnog i animalnog porijekla na sarajevskom kantonu
19.2. Ponašanje potrošača i motivi pri kupovini „light“ proizvoda na sarajevskom tržištu

20. DNEVNI OBROCI BOLESNIKA U DIJETALNOJ ISHRANI KLINIČKOG CENTRA

20.1. Kvalitet i kontrola dnevnih obroka u dijetalnoj ishrani Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
20.2. Higijena u pripremi, raspodjeli, distribuciji i usluživanju hrane u UKC-a u Sarajevu

21. FUNKCIONALNE HRANE U SAVREMENOJ ISHRANI

21.1. Primjena margarina i biljnih masti kao funkcionalne hrane u savremenoj ishrani
21.2. Utvrđivanje prisustva masnoća svinjskog porijekla u prehrambenim proizvodima

22. INICIJATIVA ZA FORMIRANJE ODSJEKA ZA NUTRICIONIZAM

23. LITERATURA

24. PRILOZI

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">