Proveo sam skoro 17 godina života proučavajući vlastito zdravlje i način ishrane. Tih godina, moja ishrana se zasnivala, uglavnom, na bazi vegetarijastva, koristeći najviše domaće voće, orašaste plodove, sjemenke, razne žitarice, te mahunarke i manje količine životinjskih proteina. Kad sam naučio kako da koristim moć namirnica, počeo sam da uviđam poboljšanje mog raspoloženja, povećanje nivoa energije i sveukupnog zdravstvenog stanja.

Kao vječitom optimisti, za 60-ti rođendan, pripremit ću novu knjigu o zdravlju i alternativnoj medicini.

Dugujem zahvalnost prijateljima koji su me stalno podsticali na ovu knjigu, ispravno tvrdeći, da je pisano djelo dugotrajnije od biografije.

Također dugujem zahvalnost mojoj saputnici Meli, koja je 2002. godine bila uz mene u Ljubljani, gdje sam imao dvije operacije na mozgu. Imao sam 2004. godine operaciju pluća u Sarajevu, zatim 2006. i 2007. godine u Zagrebu četiri zahvata na mozgu, gama nožem, i 2009. godine poslednju operaciju mozga u Sarajevu, a tumor na malom mozgu, koji od 2007. godine, uvijek još pratim.

Kada su došle društvene veze, krajem 2009. godine, na tri računala u našem stanu (Facebook, You Tube, Internet itd.), a posebno u vrijeme turskih serija, mnoge kuće su gluhe.

DIJAGNOZA od 2000. godine:

Meta cerebri

Hemiparesis cerebralis lateris dextri et dysphasio motoria in sanationem. Statis post craniotomiam (extirpatio nodi metastatici) et radiotherapia.
Status post resectionem pulmonis dexter propter adenocarcinoma pulmonis. Phlebotrombosis femoropoplitealis dexer in sanationem.

U 2005. godine MR jetre ukuzuje na sekundarni depozit.
U 2006. godine nalaz ukuzuje sekundarni depozit prostate
Od 2006. godine, nalazi ukuzuju na tumor na malom mozgu.
Od 2007. godine, otkriven mi je tumor na malom mozgu, koji još uvijek pratim.
Od 2009. godine, nalazi ukuzuju na tromb desne noge.

1. „Blagodat rahatluka i duševnog zadovoljstva je jedna od najvećih blagodati (A.Smajić)
2. „Dobro znam. u grudima, glavi i u duši. zbog onoga što ljekari
govore!!“ (A.Smajić)
3. „Ne razmišljaj o PROŠLOSTI“ (A.Smajić)
4. „Nastoj da negativne stvari pretvoriš u pozitivne – budi optimista“(A.Smajić)
5. „Kako utiče BRIGA na moje ZDRAVLJE“ (A.Smajić)

U humanoj ishrani sam proveo oko 30 godina u izvođenju nastave održavanjem predavanja i vježbi na predmetima Fiziologija ishrane, Ishrana I i Ishrana II na Pedagoškoj akademiji (fakultetu) od 1987. i na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu od 2001. godine. Knjigu sam podijelio sam je u 24 zasebna poglavlja na 429 strana.
U antropometriji, energetskim potrebama i ulogama pojedinih hranjivih materija u ishrani, izračunavanje energetske vrijednosti hranjivih materija, raspoređivanje potrebnih kJ (MJ) na hranjive materije, izračunavanje cijene koštanja hranjivih materija u namirnicama i ispitivanje stanja ishranjenosti ljudi prikazano je 16 primjera i 52 zadatka za vježbu.
U narednih osam poglavlja prikazano je 18 objavljenih radova iz predmeta ISHRANA STANOVNIŠTVA. Iz Dječije hrane – kvalitet proizvodnje, objavljena su četiri rada, zatim iz Ishrane učenika od I-IV razreda osnovne škole, prikazan je u jednom radu, a od V-VIII razreda prikazana su četiri rada. Od I-IV razreda srednjih škola, koje su sa različitih općina, prikazana su tri rada. Takođe je prikazana jednim radom ishrana učenika različitog spola u ustanovi internatskog tipa. Jednim radom prikazana je učestalost ishrane brzom hranom studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta. Sa dva rada opisano je utvrđivanje učestalosti prekomjerne tjelesne težine, hipertenzije i dijabetesa kod pripadnika treće životne dobi, komparacija stepena uhranjenosti i starosti štićenika ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo. U dva rada prikazano je istraživanje sadržaja masti „light“ proizvoda biljnog i animalnog porijekla na sarajevskom kantonu i ponašanje potrošača i motivi pri kupovini „light“ proizvoda na sarajevskom tržištu.
U dvadesetom poglavlju prikazana su dva rada, gdje je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ispitivan kvalitet i kontrola dnevnih obroka u dijetalnoj ishrani i higijena u pripremi, raspodjeli, distribuciji i usluživanju hrane oko 6.000 obroka, bolesnicima i osoblju.

Svim onim koji su posvećeni porodici
Autor

SADRŽAJ

A) RECENZIJE
B) KRATKI PREGLED RADA U RATNOM I POSLIJERATNOM PERIODU
C) KRATKA BIOGRAFIJA
D) VLASTITO ZDRAVLJE I NAČIN ISHRANE
E) SKRAĆENICE
F) PREDGOVOR

1. UVOD

2. RATNI I POSLIJERATNI PERIOD

3. OPĆI PRINCIPI ISHRANE
3.1. Antropometrija
3.1.1. Antropometrijska mjerenja
3.1.1.1. Mjerenje tjelesne mase
3.1.1.2. Mjerenje tjelesne visine
3.1.1.3. Izračunavanje idealne tjelesne mase
3.1.1.4. Izračunavanje procentnog odstupanja stvarne tjelesne mase od idealne
3.2. Energetske potrebe
3.2.1. Bazalni metabolizam
3.2.1.1. Izračunavanje bazalnog metabolizma
3.2.2. Standardna osoba
3.2.3. Izračunavanje energetskih potreba
3.2.3.1. Uticaj klime i temperature okoline na energetske potrebe
3.2.3.2. Uticaj godina starosti na energetske potrebe
3.2.3.3. Uticaj fiziološkog i zdravstvenog stanjana energetske potrebe
3.2.4. Normiranje energetskih potreba
3.3. Uloga pojedinih hranjivih materija u ishrani
3.3.1. Proteini
3.3.1.1. Uloga u organizmu
3.3.1.2. Prirodni izvori proteina
3.3.1.3. Dnevne potrebe
3.3.1.4. Deficit proteina
3.3.1.4.1. Test za potrebe u proteinima
3.3.1.4.2. Procjena proteina u hrani
3.3.2. Ugljeni hidrati
3.3.2.1. Uloga u organizmu
3.3.2.2. Prirodni izvori ugljenih hidrata
3.3.2.3. Dnevne potrebe
3.3.3. Masti
3.3.3.1. Holesterol
3.3.3.2. Dnevne potrebe
3.3.4. Vitamini
3.3.4.1. Klasifikacija vitamina
3.3.4.2. Izvori vitamina
3.3.4.3. Dnevne potrebe
3.3.4.4. Uzroci deficita
3.3.4.5. Stabilnost/labilnost vitamina
3.3.5. Mineralne materije
3.3.5.1. Podjela
3.3.5.2. Uloga u organizmu
3.3.5.3. Uzroci deficita
3.3.5.4. Kalcijum
3.3.5.4.1. Osteoporoza
3.3.5.4.2. Faktori rizika
3.3.5.5. Fosfor
3.3.5.6. Magnezijum
3.3.5.7. Natrijum
3.3.5.8. Kalijum
3.3.5.9. Željezo
3.3.5.10. Bakar
3.3.5.11. Kobalt
3.3.5.12. Cink
3.3.5.13. Jod
3.3.5.14. Fluor
3.3.6. Voda

4. VARENJE HRANE

5. IZRAČUNAVANJE ENERGETSKE VRIJEDNOSTI HRANJIVIH MATERIJA

6. RASPOREĐIVANJE POTREBNIH kJ (MJ) NA HRANJIVE MATERIJE

7. IZRAČUNAVANJE CIJENE KOŠTANJA HRANJIVIH MATERIJA U NAMIRNICAMA

8. ISPITIVANJE STANJA ISHRANJENOSTI LJUDI
8.1. Socijalno-ekonomski faktor ishrane
8.2. Mjerenje debljine kožnog nabora
8.3. Queteletov indeks
8.4. Pignetov indeks
8.5. Rohrerov indeks
8.6. Body Mass Index (BMI)
8.7. Relativna zapreminska masa tijela (specifična težina tijela)

9. POSTDIPLOMSKI STUDIJ „KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA“
9.1. Nastavnici i saradnici koji će učestvoati u izvođenju nastave

10. PROMJENE NAZIVA FAKULTETA U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI

11. BOLONJSKI PROCES „KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA“
11.1. Opšte informacije ostudijskom programu
11.2. Uvod
11.3. Dosadašnja iskustva u realizaciji sličnih studijskih programa
11.4. Diplomski studijski program Kontrola kvaliteta hrane i pića
11.4.1. Opšti podaci o diplomskom studijskom programu
11.4.2. Obrazovni ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomanta
11.5. Opis studijskog programa
11.5.1. Kratak prikaz programa
11.5.2. Opterećenje studenta
11.5.3. Uslovi upisa diplomskog studija

12. DJEČIJA HRANA – KVALITET PROIZVODNJE
12.1. Uticaj sadržaja slobodnih aminokiselina i ukupnih voćnih kiselina na pH vrijednost uzoraka dječije hrane na bazi voća
12.2. Određivanje sadržaja mikotoksina zearalenona u dječijoj hrani na bazi mlijeka i žita primjenom elisa metode
12.3. Apsorpcija vlage u uzorcima dječje hrane pri različitim uslovima čuvanja
12.4. Uticaj granulacije čestica na nasipnu gustinu i apsorpciona svojstva dehidrisane dječije hrane u obliku pahuljica

13. ISHRANA UČENIKA OD I-IV RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
13.1. Ispitivanje prehrambenih navika i stanja uhranjenosti učenika od I do IV razreda na području Općine Sapna

14. ISHRANA UČENIKA OD V-VIII RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
14.1. Korelacija između stepena uhranjenosti i ispitivanih prehrambenih parametara učenika VIII razreda na području Općine Novi Grad
14.2. Prehrambene navike učenika završnih razreda osnovnih škola na području grada Sarajeva
14.3. Učestalost prekommjerne tjelesne težine iprehrambenih navike učenika na području Opšine Vogošća
14.4. Komparacija prehrambenih navika i nutritivnog statusa adolescenata iz urbanog i ruralnog dijela Kantona Sarajevo

15. ISHRANA UČENIKA OD I-IV RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA
15.1. Stanje uhranjenosti učenika srednjoškolskog centra u Kiseljaku
15.2. Energetske potrebe i analiza percentilnih vrijednosti ITM učenika u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku
15.3. Stanje uhranjenosti učenika srednjoškolskog uzrasta na području Ilijaša

16. ISHRANA UČENIKA OD I-IV RAZREDA U USTANOVI INTERNATSKOG TIPA
16.1. Vrste namirnica i nutritivni sastav te energetska vrijednost sedmodnevnih obroka u vaspitno-obrazovnoj ustanovi internatskog tipa

17. ISHRANA STUDENATA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
17.1. Učestalost ishrane brzom hranom studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta

18. ISHRANA STARIH LICA – LICA TREĆE ŽIVOTNE DOBI
18.1. Utvrđivanje učestalosti prekomjerne tjelesne težine, hipertenzije i dijabetesa kod pripadnika treće životne dobi u ustanovi „Gerontološki centar“ Sarajevo
18.2. Komparacija stepena uhranjenosti i starosti štićenika ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo

19. PONAŠANJE POTROŠAČA PRI KUPOVINI „LIGHT“ HRANE
19.1. Analiza sadržaja masti „light“ proizvoda biljnog i animalnog porijekla na sarajevskom kantonu
19.2. Ponašanje potrošača i motivi pri kupovini „light“ proizvoda na sarajevskom tržištu

20. DNEVNI OBROCI BOLESNIKA U DIJETALNOJ ISHRANI KLINIČKOG CENTRA
20.1. Kvalitet i kontrola dnevnih obroka u dijetalnoj ishrani Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
20.2. Higijena u pripremi, raspodjeli, distribuciji i usluživanju hrane u UKC-a u Sarajevu

21. FUNKCIONALNE HRANE U SAVREMENOJ ISHRANI
21.1. Primjena margarina i biljnih masti kao funkcionalne hrane u savremenoj ishrani
21.2. Utvrđivanje prisustva masnoća svinjskog porijekla u prehrambenim proizvodima

22. INICIJATIVA ZA FORMIRANJE ODSJEKA ZA NUTRICIONIZAM

23. LITERATURA

24. PRILOZI

 • Autor
  Članci
 • Komentari (6)
  Član 34.143

  Poštovani, kako mogu da naručim knjigu?

  s poštovanjem Ivana iz Kraljeva

  Član 7.431

  Poštovani,da li se može kupiti knjiga negde u Srbiji,kako naručiti i koja je cena?   Slavica iz Vranja

  Član 11.355

  Kao i prethodni komentari,kako do knjige? Boba

  Član 35.011

  Koliko je knjiga i kako da porucim?

  Član 451

  „…kako naruciti knjigu…, kako kupiti knjigu…, kako doci do knjige…, kako poruciti knjigu….. Jeli to svrha ovoga sajta… ili to treba da bude razmena strucnih iskustava. Knjiga…, kakva su to iskustva? Jeli mislite da cete imati uspeha u poslu samo ako citate knjige. To je ono citam knjige o ljubavi, a ne jurim zenske. Jako iskustvo. Ne vredi to nista ako se ne pocne da radi. Knjige citaju samo oni koji se plase… i oni ne uspevaju. Najlakse je sedeti kuci. citati knjige i … (nesmem da kazem, jer to podseca na desnu saku). Nema nista od citanja ako se ne radi. Iz mojih ranijih komentara moglo se videti da sam ja jak prakticar. Treba odmah probati i nesto uraditi, pa tek onda pisati po forumu. Pogledajte uspesne; oni to svakako nisu postali citajuci knjige drzeci ih u levoj ruci.

  Milivoje Jovic, tehnolog-konsultant (ali prakticni)

  Član 36.785

  Draga gospodo u potrazi za najboljom literaturom za ishranu naleteo sam i na ovaj clanak i veoma sam prijatno iznenadjen temama koje obradjujem ali to nije razlog zbog koga ostavljam ovaj komentar, nije mi bilo tesko da napravim nalog kako bih izjavio svoje cudjenje i nevericu ljudima toliko niske inteligencije ciji se IQ moze meriti sa IQ-om kisne gliste kao i puza golaca al ometenog u razvoju. Covek po imenu Milivoje odnosno clan 451 izjavljuje kako ne moze da razume kakvo u knjizi mogu da se steknu nova iskustva, neznajuci da je knjiga zapravo srž iskustava, isto tako pise da knjige citaju ljudi koji se plase, sad sam veoma zbunjen jel ne shvatam kako je moguce da neko ko je toliko glup moze da shvati kako se otkljucava telefon a ne jos i da nadje forum a bogami i ostavi ovoliko glup komentar. Milivoje ako ovo  citas nece ti biti prijatno ali nemoj ostavljati svoja debilna razmisljanja pojavice se neko ne toliko siguran kao ja da je ZNANJE U KNJIGAMA, A ZNANJE JE MOC, i prestce da se obrazuje i informise, a glupana ovde kod nas ima dovoljno pa bih vas molio da ne budete zarazni po ljude cija je inteligencija sa 4 ipo skoro 5  godine prerasla vasu u potpunom razvoju. Hvala !

Odgovor na: Nutricionizam – ishrana stanovništva

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">