Reklama

Cilj ovog udžbenika je da studentima približi materiju vezanu za akreditaciju i rad laboratorija za ispitivanje hrane. Posebna pažnja je posvećena praktičnom pristupu, koji oslanjajući se na teorijska izlaganja, omogućuje sticanje primenjivih znanja i stvaranje osnove kompetentnosti u ovom domenu.

Udžbenik je koncipiran tako da uvodni deo pozicionira problematiku akreditacije laboratorija unutar društva, privređivanja i proizvodnje hrane. Kroz naredna poglavlja u tekstu su predstavljeni najbitniji elementi upravljanja kvalitetom u laboratoriji, proces akreditacije laboratorija, uključujući i zakone i standarde vezane za rad laboratorija. Detaljno je prikazan značaj akreditacije laboratorija za slobodno tržište, rad Akreditacionog Tela Srbije i međunarodnih akreditacionih tela. Dalji tekst obrađuje potrebe za laboratorijskim ispitivanjem, metode ispitivanja, detalje vezane za sam proces ispitivanja, procenu mernu nesigurnost, kontrolu kvaliteta ispitivanja i dokumentaciju laboratorije. Poslednji deo posvećen je ocenjivanju rada laboratorije. Svako poglavlje prate primeri iz prakse na osnovu kojih se teorijsko znanje povezuje sa realnim problemima na koje se nailazi tokom rada u laboratoriji.

U Beogradu,
Februar, 2012. god. Autori

Sadržaj

PREDGOVOR
UVOD

Poglavlje 1

Upravljanje kvalitetom u laboratoriji
1 Upravljanje kvalitetom u laboratoriji
1.1 Opšte napomene
1.2 Opšte napomene o nacionalnim sistemima za upravljanje kontrolom hrane
1.3 Zakoni bitni za rad laboratorije
1.3.1 Zakoni i pravilnici koji regulišu bezbednost hrane
1.3.2 Zakon o metrologiji i akreditaciji
1.3.3 Pravilnici o kvalitetu prehrambenih proizvoda
1.3.4 Pravilnici kao izvor metoda ispitivanja
1.4 Standardi bitni za rad laboratorije
1.4.1 Nastanak i razvoj standarda za upravljanje kvalitetom u laboratoriji
1.4.2 ISO 9001
1.4.3 ISO/IEC 17025
1.4.4 ISO 15189
1.4.5 Dobra laboratorijska praksa (DLP)
1.4.6 Pogodnost standarda za rad laboratorije
1.5 Sažetak poglavlja
1.6 Studija slučaja
1.7 Pitanja i zadaci

Poglavlje 2

Akreditacija laboratorija
2 Akreditacija laboratorija
2.1 Opšte napomene
2.2 Zahtevi korisnika usluga i važnost akreditacije laboratorija
2.3 Značaj akreditacije laboratorija za slobodno tržište u zemljama članicama Evropske Unije
2.4 Akreditaciono Telo Srbije (ATS)
2.5 Međunarodna akreditaciona tela
2.6 Sažetak poglavlja
2.7 Studija slučaja
2.8 Pitanja i zadaci

Poglavlje 3

Potreba za laboratorijskim ispitivanjem
3 Potreba za laboratorijskim ispitivanjem
3.1 Laboratorije za ispitivanje – definicije
3.2 Potreba za ispitivanjem namirnica
3.2.1 Zakonska regulativa
3.2.2 Bezbednost namirnica
3.2.3 Kvalitet namirnica
3.2.4 Istraživanje i razvoj
3.3 Karakteristike hrane koje se ispituju
3.3.1 Sastav hrane
3.3.2 Struktura hrane
3.3.3 Fizičko-hemijska svojstva hrane
3.3.4 Senzorna svojstva hrane
3.3.5 Mikrobiološka svojstva hrane
3.4 Sažetak poglavlja
3.5 Primer
3.6 Pitanja i zadaci

Poglavlje 4

Metoda ispitivanja
4 Metoda ispitivanja
4.1 Izbor metode ispitivanja
4.2 Izvori metoda ispitivanja
4.3 Verifikacija metode ispitivanja
4.4 Validacija metode ispitivanja
4.5 Parametri metode
4.5.1 Tačnost metode
4.5.2 Preciznost metode
4.5.3 Selektivnost/specifičnost metode
4.5.4 Granica detekcije (limit detekcije)
4.5.5 Granica kvantifikacije (limit kvantifikacije)
4.5.6 Linearnost metode
4.5.7 Radno područje
4.5.8 Robusnost metode
4.6 Sažetak poglavlja
4.7 Studija slučaja
4.8 Pitanja i zadaci

Poglavlje 5

Proces ispitivanja
5 Proces ispitivanja
5.1 Etaloniranje
5.1.1 Učestalost etaloniranja
5.1.2 Etaloniranje vaga
5.1.3 Etaloniranje termometara
5.1.4 Etaloniranje pipeta
5.2 Sledivost
5.2.1 Ostvarivanje sledivosti u laboratoriji
5.3 Infrastruktura laboratorije
5.3.1 Radni prostor laboratorije
5.3.2 Instalacije
5.3.3 Oprema
5.4 Sažetak poglavlja
5.5 Studija slučaja
5.6 Pitanja i zadaci

Poglavlje 6

Merna nesigurnost
6 Merna nesigurnost
6.1 Greška merenja
6.2 Definicija merne nesigurnosti
6.3 Određivanje merne nesigurnosti – pristup sa modelovanjem
6.3.1 Specifikacija nesigurnosti
6.3.2 Identifikacija izvora nesigurnosti
6.3.3 Kvantifikacija komponenti merne nesigurnosti
6.3.4 Izračunavanje kombinovane merne nesigurnosti
6.3.5 Izračunavanje proširene merne nesigurnosti
6.3.6 Određivanje merne nesigurnosti – alternativni pristupi
6.4 Upotreba merne nesigurnosti
6.4.1 Prikazivanje rezultata ispitivanja zajedno sa mernom nesigurnošću
6.4.2 Merna nesigurnost i tumačenje rezultata ispitivanja
6.5 Merna nesigurnost kvalitativnih metoda
6.6 Merna nesigurnost mikrobioloških metoda ispitivanja
6.7 Sažetak poglavlja
6.8 Studija slučaja
6.9 Pitanja i zadaci

Poglavlje 7

Kvalitet ispitivanja
7 Kvalitet ispitivanja
7.1 Interna kontrola kvaliteta
7.1.1 Blanko uzorci
7.1.2 Kontrolni uzorci
7.1.3 Ponovljeni uzorci
7.1.4 Slepe probe
7.1.5 Standardni rastvori i matriks materijali
7.1.6 Kontrolne karte
7.2 Eksterna kontrola kvaliteta ispitivanja
7.2.1 Obrada podataka dobijenih u ispitivanjima osposobljenosti
7.2.2 Izbor šeme ispitivanja osposobljenosti
7.2.3 Kolaborativna ispitivanja
7.3 Osnovni statistički proračuni
7.3.1 Srednja vrednost
7.3.2 Varijansa
7.3.3 Standardna devijacija
7.3.4 Standardna devijacija srednje vrednosti
7.3.5 Relativna standardna devijacija i koeficijent varijacije
7.4 Sažetak poglavlja
7.5 Studija slučaja
7.6 Pitanja i zadaci

Poglavlje 8

Dokumentacija u laboratoriji
8 Dokumentacija u laboratoriji
8.1 Poslovnik kvaliteta
8.2 Procedure i opisi metoda
8.3 Dokumenata tipa opisa metoda i radnih uputstva
8.3.1 Formiranje dokumenata
8.3.2 Odobravanje dokumenata
8.3.3 Distribucija dokumenata
8.3.4 Primena
8.3.5 Izmene i dopune
8.3.6 Format dokumenta
8.4 Dokumentacija koja sadrži promenljive informacije
8.5 Sažetak poglavlja
8.6 Studija slučaja

Poglavlje 9

Provera
9 Provera
9.1.1 Parametri provere
9.2 Proveru sistema kvaliteta u laboratoriji
9.2.1 Sistem kvaliteta
9.2.2 Dokumentacija
9.2.3 Organizaciona struktura
9.2.4 Objekat, prostorije i radno okruženje
9.2.5 Kontrola uzorka
9.2.6 Merna oprema
9.2.7 Automatizacija analitičkih procesa
9.2.8 Dobijanje i obrada podataka
9.2.9 Merna nesigurnost
9.2.10 Dobavljači
9.2.11 Zadovoljstvo korisnika
9.2.12 Bezbednost i zaštita na radu u laboratoriji
9.3 Izveštavanje o rezultatima provere
9.3.1 Završni sastanak, konačni izveštaj i nadzor
9.3.2 Analiza rezultata provere
9.3.3 Učestalost provere
9.4 Sažetak poglavlja
9.5 Studija slučaja
9.6 Pitanja i zadaci

10 Literatura

11 Indeks pojmova

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">