Ovu knjigu sam napisao iz više razloga. Najglavniji je taj što ovčarstvu pripisujem veliku važnost u životu naših malih posjednika stočara, kojih život i rad treba da najprije proučimo kako bismo ga mogli što bolje unaprediti. Ovca zaprema u pet južnih banovina između ostale stoke prvo mjesto. Ovcu s punim pravom naš narod drži blagoslovljenom životinjom, jer ga ona hrani i odijeva, pa ju je prigrlio svom dušom dobro poznavajući njenu mnogostruku upotrebu. I danas, kad stočarstvo nipošto ne cvate, ovca je važan faktor u životu našeg malog stočara. On bi od nje imao više koristi kad bi s njom razumnije postupao i kad bi bio upućen u novije tekovine razumnog ovčarenja. Dovoljno je da spomenem kolike bi koristi imao naš stočar kad bi ispravno postupao s vunom, jednoličnije kroz godinu hranio ovce, napustio slobodno parenje ovaca i dr. Kako u našoj literaturi još nemamo većeg djela u kojem bi bila iznesena dragocjena iskustva i upute u razumno ovčarenje, svrha je ove knjige da popuni tu prazninu te da našim ovčarima bude priručnikom i savjetnikom kod nastojanja da unaprede ovčarstvo i povise njegove mnogostruke koristi.

Unapređivanje pojedinih stočarskih grana ne da se zamisliti bez stručne suradnje agronoma i veterinara. Knjiga je iz razumljivih razloga namijenjena i njima, jer želim da im bude pri ruci kod davanja savjeta našim ovčarima. Ona je namijenjena i našim slušačima za vrijeme studija na fakultetu. Time sam udovoljio davnoj želji svojih učenika i iskupio obećanje, dano prvim posjetiocima ovčarskih tečajeva koje sam na poticaj ministarstva poljoprivrede održao u Novom Sadu i Sarajevu. Knjiga je namijenjena svakom rodoljubu koji vodi ozbiljnu brigu o vrlo aktuelnom pitanju unapređivanja seljačkog života.

Kako ovčarstvo zahtijeva specijalno poznavanje nekih radova, na pr. prigodom selekcije ovaca radi oplemenjivanja vune, morao je ući u knjigu prikaz nauke o vuni nešto opširnije, a tako i neke upute koje će u prvom redu poslužiti teoretski spremnim stočarima kod vođenja poslova oko unapređenja zemaljskog ovčarstva. Stoga je veći dio tih uputa složen sitnim tiskom. Iz područja nauke o vuni izneseni su samo osnovi. Nekoja poglavlja opet nisu mogla biti opširnije obrađena, a mnoga teoretska razmatranja morala su biti skraćena da opseg i cijena knjizi, koja je u prvom redu namijenjena praksi, ne bi bili preveliki.

Razumije se da su u knjigu ušla i mnoga saopćenja i opažanja kao plod vlastitih spoznaja i višegodišnjih istraživanja koja sam poduzeo u želji da što potpunije prikažem naše vlastite domaće prilike. Naročito sam težište položio na ono što se odnosi na naše domaće ovčje pasmine, uvjeren u ogromnu važnost koju one posjeduju u životu naših srednjih i malih posjednika.

Stranu literaturu upotrijebio sam tamo gdje je bilo potrebno da se prikaže iskustvo, rad i istraživanja naprednijih naroda koji mnogo više žrtvuju za svoje ovčarstvo negoli mi, pa uslijed toga raspolažu i brojnim podacima o svojim pasminama.

Pretežni dio slika su moje originalne fotografije, snimljene posljednjih 15 godina u raznim dijelovima države u želji da moje slušače i našu javnost upoznam s domaćim pasminama. I veći dio crteža izrađen je od pisca.

Prošavši posljednji decenij našu prekrasnu zemlju imao sam prilike da upoznam seljačka ovčarstva svih banovina. Ovaj pokušaj, da bar dio tih prilika prikažem, predajem javnosti s molbom da objektivna kritika pri ocjeni uzme u obzir teške okolnosti pod kojima danas, kod pomanjkanja sredstava za studij na terenu, radi svaki nastavnik, ako želi da njegove riječi budu i odraz naših vlastitih prilika. Svijestan sam toga da nije lako u isti mah pisati za seljaka i obrazovanog stočara.

Ugodna mi je dužnost da svim cijenjenim saradnicima koji su svojim prinosima obogatili sadržaj knjige, mnogo zahvalim za dragocjenu pomoć, a napose gosp. profesoru senatoru Dr. S. Ulmansky-u za mnoge savjete pri sastavu ove knjige. Ujedno dugujem veliku hvalu i Ministarstvu poljoprivrede koje je odobrenjem troškova za štampanje knjige omogućilo izdanje ovog „Ovčarstva“. Naročito se zahvaljujem za ukazanu pomoć gospodinu ministru poljoprivrede, Sv. Stankoviću, gosp. pomoćniku ministra M. Novakoviću i gosp. načelniku stočarskog odjeljenja B. Cvijanoviću. Konačno dugujem hvalu i gg. inž. I. Šmalcelju i J. Erpiću za saradnju kod čitanja korekture.

U Zagrebu, na Malu Gospu 1935.
Albert Ogrizek.

Sadržaj

I. NACIONALNO EKONOMSKA VAŽNOST OVČARSTVA

II. NEŠTO IZ POVIJESTI OVČARSTVA I PODRIJETLU OVACA

III. PASMINE OVACA

Pramenke
Cigaja
Solčavskojezerska
Karakulska ovca
Merino
Shire i down ovce
Leicester, lincoln, cotswold i druge

IV. PRODUKTIVNE SPOSOBNOSTI OVACA

Proizvodnja mlijeka
Proizvodnja mesa, plodnost, ranozrelost, živa i mrtva vaga
Ovčja vuna, ovčji gnoj

V. UZGOJ OVACA

Koštani ustroj ovčjeg tijela i prosuđivanje starosti ovaca
Izbor rasplodnih grla. Prosuđivanje vanjštine, mliječne i tovne sposobnosti ovaca
Kako treba mjeriti
Klasifikacija (razredba ovaca)
Označivanje ovaca: Tetoviranje, rovašenje
Sistemi ocjenjivanja (bonitiranja) ovaca
Punktiranje, tablica za ocjenjivanje
Parenje (mrkanje), ovaca. Kastracija, umjetna oplodnja
Jagnjenje. Postupak s janjetom, odbijanje, škopljenje
O uzgojnim metodama. Uzgoj u srodstvu, čisti uzgoj
Osvježivanje krvi, križanje Mendelizam i stočarska praksa

VI. HRANIDBA OVACA

Paša, listinac, ostala krmiva, hranidbene norme, ishrana janjadi, odraslih grla, tovljenje Načela razumnog pašnjarstva

VII. OVČARNICI, OVČARI I NJEGA OVACA

VIII. UPRAVNI SISTEMI OVČARENJA

Oblici ovčarenja, pokretna ovčarstva, zakupljivanje, udruživanje
Sastav stada, prirast i gubitak u stadu
IX. MJERE ZA UNAPREĐENJE OVČARSTVA
Općenito, ovčarske selekcijske stanice, ovčarske udruge
Matično knjigovodstvo. Matične i prigojne knjige, stajska knjižica, registri skokova, pripusna karta
Ispitivanje produktivnih sposobnosti ovaca. Mliječnost, proizvodnja mesa, vuna
X. RENTABILNOST OVČARSTVA

XI. BOLESTI OVACA

Zarazne: Bedrenica, hemoragična septikemija, bradzot, slinavka i šap, tuberkuloza, Parazitarne: Šuga, metilj, plućni crvi vitičnjaci, trakavica, ikričavost
Štetnici, ovčja muha, uš, krpelji, piroplazmoza
Raskuživanje

XII. NAUKA O VUNI

Građa i svojstva vunske niti
Sortimenti
Faktori koji uplivišu na finoću vune
Ovčje runo i prosuđivanje runa Sastav runa, savitak, pramenčić, pramen
Svojstva runa, oblici pramena, prosuđivanje elemenata i čitavog runa

XIII. O POSTUPKU S VUNOM PRIJE I NAKON STRIŽNJE

Njega, pranje, strižnja, sortiranje vune
Vunski masni znoj
Rendement, kondicioniranje vune
Vrsti vune

XIV. IZBOR OVACA RADI OPLEMENJIVANJA VUNE

Analiza vune, mikroskop, Hartmanovo, Kohlerovo i dr. mjerila, lanametar
Mikroskopiranje i biometričko iskorišćavanje dobivenih podataka
Nasljeđivanje finoće

XV. TEHNIČKA PRERADBA VUNE

Preradba vune u okolici Travnika i na otoku Pagu
Stupa valjalica
Zaključna riječ
Prilozi: Pravila ovčar. udruga
Tabela br. 5 o mjerama raznih sojeva pramenki
Tabela br. 6 o finoći vune domaćih pasmina ovaca
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">