Reklama

Veliki broj povrtarskih kultura razmnožava se rasadom. Time se postižu vrlo korisni ciljevi, koji se mogu ovako rezimirati:

1. Ostvaruje se ranije prispevanje povrća za 6-8 nedelja, u poređenju sa bezrasadnom kulturom.
2. Period vegetacije biljaka u polju znatno se skraćuje i time omogućuje racionalnije iskorišćavanje zemljišta i ubiranje više žetvi sa iste površine.
3. Mlade biljke u leji mogu se mnogo efikasnije zaštititi od štetnih insekata i bolesti, kao i od drugih nepovoljnih uticaja.
4. Utroši se manje semena, što je naročito značajno kada se koristi skupoceno seme (hibridno i dr.).

Proizvodnja rasada, međutim, iziskuje znatan utrošak rada i materijala, potrebna su investiciona ulaganja za izgradnju toplih leja i staklenika, i, najzad, na semo rasađivanje utroši se dosta rada. Pri svemu tome, metod gajenja povrtarskog bilja preko rasada, zbog svojih nesumnjivih preimućstava, zadržava puni značaj i u savremenoj tehnici gajenja povrća.

Pravilno odnegovane mlade biljke, snažne i zdrave, prispele za rasađivanje u pravo vreme jesu osnovni uslov za postizanje ranih i visokih prinosa. Uvek treba imati na umu da loša rasadnica ne može izrasti u dobru visokorodnu biljku i to je najčešći uzrok neuspeha u ranoj proizvodnji povrća.

SADRŽAJ

PROIZVODNJA RASADA PARADAJZA, PAPRIKE I KUPUSA
Tople leje

SETVA I NEGA RASADA
Suzbijanje bolesti i štetočina
Pikiranje rasada
Kaljenje rasada
Rasađivanje

PROIZVODNJA RASADA U PLASTENICIMA
PARADAJZ
Sorte
Gajenje paradajza

GAJENJE PARADAJZA ZA INDUSTRIJSKU PRERADU
BOLESTI I ŠTETOČINE
PAPRIKA
Tehnika gajenja
Sorte

BOLESTI I ŠTETOČINE
KUPUS
Sorte
Tehnika gajenja
BOLESTI I ŠTETOČINE

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">