Reklama

Proizvodnja povrća značajna je gos-podarska djelatnost hrvatske poljoprivrede u kojoj kao i u drugim djelatnostima tijekom priprema za europske integracije treba poduzeti značajne aktivnosti kako bi njen stupanj razvijenosti bio što bliži stupnju razvijenosti u ostalim članicama zajednice.

Unatoč povoljnosti agroekoloških uvjeta za uspješnu proizvodnju većine povrtnih kultura, hrvatsko je povrćarstvo nažalost još uvijek nekonkurentno onom u razvijenim europskim državama. Posljedica nekonkurentnosti je neopravdano visok uvoz svih vrsta povrća koji posljed-njih nekoliko godina prelazi vrijednost od 100 mil. $. Istovremeno izvoz svježeg i prerađenog povrća stagnira i godišnje ne prelazi vrijednost od 20 mil. $, tako da Hrvatska godišnje samo u sektoru povrćarstva nepovratno gubi preko 80 mil. $.

Nekonkurentnost hrvatskog sektora povrća uzrokovana je neorganiziranošću tržišta svježeg povrća, niskom tehničkom opremljenošću proizvođača kao i relativno niskim stupnjem njihove educiranosti.

Upravo s ciljem bolje educiranosti postojećih i budućih proizvođača povrća kako bi njihova proizvodnja bila ekonomski što isplativija, a ekološki što prihvatljivija te time i značajno konkurentnija započeto je izdavanje edicije stručnih knjižica iz područja povrćarstva. U seriji od šest knjižica nastojat će se obraditi suvremena tehnologija i sortiment ekonomski najznačajnijih vrsta povrća koje se uzgaja u Hrvatskoj.
Kao stručna literatura knjižice su prvenstveno namijenjene komercijalnim proizvođačima povrća kao pomoć u razvoju njihove proizvodnje, ali od koristi mogu biti i za svakog onog koji povrće uzgaja samo za osobne potrebe. Pisane su na osnovu iskustava stečenog višegodišnjim stručnim i znanstveno istraživačkim radom na razvoju povrćarske proizvodnje te su bogato ilustrirane slikovnim materijalom prikupljenom u tom razdoblju.
Nadam se da će ova edicija upotpuniti nedostatak ovakve stručne literature kod nas i barem jednim dijelom pripomoći daljnjem razvoju hrvatskog povrćarstva.

Koprivnica, siječanj 2008.
Autor

Predgovor

Plodovito povrće – uvod

Paprika
Porijeklo paprike
Gospodarski značaj

Proizvodnja paprike u Hrvatskoj
Hranidbena vrijednost paprike 14 Morfološke karakteristike
Zahtjevi paprike prema vanjskim uvjetima
Tlo i plodored
Obrada tla
Popravak kiselosti tla u proizvodnji paprike
Gnojidba paprike
Sorte paprike
Sorte i hibridi tipa babura

Sorte paradajz paprike
Sorte paprike tipa kapije 36 Sorte paprike tipa feferona

Sorte začinske paprike
Proizvodnja presadnica paprike
Uzgoj presadnica paprike u
niskim tunelima
Kontejnerski uzgoj presadnica
Proizvodnja presadnica
paprike na hranjivoj otopini
Uzgoj paprike na otvorenom
Natapanje paprike
Zaštita paprike od korova
Zaštita paprike od bolesti
Zaštita paprike od štetnika
Uzgoj paprike u zaštićenim prostorima

Hidroponski način uzgoja paprike u zaštićenim prostorima
Fiziološki poremećaji u razvoju paprike
Berba, prinosi, kvaliteta i čuvanje paprike

Patlidžan
Gospodarski značaj
Morfološke karakteristike
Prehrambena vrijednost

Tlo i plodored
Obrada tla i gnojidba
Sorte padidžana
Proizvodnja presadnica patlidžana
Uzgoj u polju
Berba patlidžana i prirodi

Rajčica

Porijeklo rajčice
Gospodarski značaj
Proizvodnja rajčice u svijetu
Proizvodnja rajčice u Hrvatskoj
Prehrambena i zdravstvena vrijednost rajčice
Botanička obilježja
Zahtjevi rajčice prema vanjskim uvjetima
Tlo i plodored
Obrada tla i gnojidba

Sorte rajčice
Niske determinantne sorte za preradu
Niske determinantne sorte rajčice za svježu potrošnju
Poludeterminantne sorte rajčice za svježu potrošnju
Visoke indeterminantne vrlo rane i rane sorte
Visoke indeterminantne srednje rane i srednje kasne sorte
Proizvodnja presadnica rajčice
Proizvodnja rajčice za svježu potrošnju na otvorenom
Proizvodnja rajčice za preradu
Proizvodnja rajčice u
zaštićenim prostorima
Fiziološki poremećaji na
plodovima rajčice
Bolesti rajčice
Stetnici rajčice

Literatura

Bilješke o autoru

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">