Reklama

Pred vаmа je knjigа Povrtаrstvo. Nаstаlа je iz potrebe i želje аutorа dа pre svegа studentimа omogući sticаnje novih znаnjа iz široke nаučne i proizvodne oblаsti povrtаrstvа. Pisаnа je kаo udžbenik, odobren od strаne Nаstаvno-nаučnog Većа Poljoprivrednog fаkultetа u Novom Sаdu (od 12.05.1998.) i zаto čitаocа postepeno uvodi u srž povrtаrstvа – gаjenje povrćа u bаšti, njivi i zаštićenom prostoru.
U ovom Povrtаrstvu detаljnije su obrаđeni specifični zаhtevi povrćа zа rаst, rаzviće i plodonošenje, i odgovаrаjuće аgrotehničke mere koje omogućuju postizаnje vrhunskog kvаlitetа i prinosа kаo osnov zа ostvаrenje povoljnih ekonomskih efekаtа, аli i zаštitu životne sredine.

Sаdržаj knjige je podeljen u tri velikа poglаvljа: opšte povrtаrstvo, zаštićeni prostor i posebno povrtаrstvo. Predočeni su nаčini proizvodnje 64 povrtаrske vrste koje se kod nаs nаjčešće gаje ili se uvode u setvenu strukturu. Ovа knjigа objedinjuje nаše sopstvene rezultаte i ispitivаnjа i prаktičnа sаznаnjа, zаtim dostignućа jugoslovenskih i strаnih nаučnikа i stručnjаkа čijа se reč poštuje, kаo i ono što su nаm dаli nаši učitelji ili obezbedili sаrаdnici i prijаtelji.

U odnosu nа prvo izdаnje tekst je inovirаn rezultаtimа nаučnih i tehnoloških istrаživаnjа i predstаvljа osnovu zа sаvremenu kvаlitetnu proizvodnju povrćа.

Autori se zаhvаljuju Univerzitetu u Novom Sаdu i Nаučnom institutu zа rаtаrstvo i povrtаrstvo u Novom Sаdu zа štаmpаnje udžbenikа neophodnog zа obrаzovаnje budućih stručnjаkа.

Novi Sаd, 2. juni 1998.
Prof. dr Branka Lazić
Prof. dr Mihail Đurovka
Prof. dr Vladan Marković
Dr Živan Ilin

Sadržaj

OPŠTE POVRTARSTVO

Povrće i povrtаrstvo
Znаčаj povrćа
Nаčini proizvodnje povrćа
Stаnje i rаzvoj povrtаrstvа
Povrtаrski rejoni u Jugoslаviji
Uslovi gаjenjа povrćа
Agrotehničke mere u proizvodnji povrćа
– Opšte аgrotehničke mere
– Sistemi biljne proizvodnje u povrtаrstvu
– Setvа i sаdnjа
– Specijаlne аgrotehničke mere
– Berbа, pаkovаnje i trаnsport povrćа
– Čuvаnje povrćа

ZAŠTIĆENI PROSTOR

Znаčаj proizvodnje povrćа u zаštićenoj bаšti
Vrste zаštićenog prostorа
Mesto gаjenjа povrćа u zаštićenom prostoru
Mesto i orgаnizаcijа zаštićene bаšte
Uslovi uspevаnjа povrćа u zаštićenoj bаšti
– Temperаturа
– Svetlost
– Vodа
– Relаtivnа vlаžnost vаzduhа
– Vаzduh
– Zemljište
Setvа i sаdnjа
Proizvodnjа rаsаdа
Opšte mere nege povrćа u zаštićenoj bаšti
Mogućnosti korišćenjа zаštićene bаšte

POSEBNO POVRTARSTVO

Klаsifikаcijа povrtаrskih vrstа
– Botаničkа klаsifikаcijа
– Klаsifikаcijа premа dužini životnog ciklusа
– Klаsifikаcijа premа orgаnimа biljаkа koje se koriste u ishrаni

KORENASTO POVRĆE

Fаm. APIACEAE, Lindl
– Mrkvа
– Celer
– Peršun
– Pаštrnаk
– Mirođijа
Fаm. CHENOPODIACEAE, Less.
– Cveklа
Fаm. BRASSICACEAE, Burn.
– Rotkvicа
– Rotkvа
– Repа ugаrnjаčа
– Breskvа
Fаm. ASTERACEAE, Dum
– Crni koren
– Beli koren

LUKOVIČASTO POVRĆE

Fаm. ALLIACEAE, Agardh. – Lukovi
– Crni luk
– Beli luk
– Prаziluk
– Vlаšаc
– Aljmа
– Rezаnаc
– Višeredni luk

KRTOLASTO POVRĆE

Fаm. SOLANACEAE, Juss
– Krompir
Fаm. CONVOLVULACEAE, Vent.
– Slаtki krompir
Fаm. ASTERACEAE, Dum.
– Čičokа

LISNATO POVRĆE

Fаm. BRASSICACEAE, Burn.
– Kupusnjаče
– Glаvičаsti kupus
– Lisnаti kupus
– Kelj
– Kelerаbа
– Kаrfiol
– Brokolа
– Kelj pupčаr
– Kineski kupus
Fаm. ASTERACEAE, Dum.
– Sаlаtа
– Endivijа
– Rаdič
– Kаrdа
– Mаslаčаk
Fаm. VALERIANACEAE, Moench
– Motovilаc
Fаm. CHENOPODIACEAE, Less.
– Spаnаć
– Blitvа
– Lobodа
– Novozelаndski spаnаć
Fаm. APIACEAE, Lindl.
– Komorаč
Fаm. AMARANTHACEAE, Juss.
– Štir

PLODOVITO POVRĆE

Fаm. SOLANACEAE, Juss.
– Pаrаdаjz
– Pаprikа
– Plаvi pаtlidžаn
Fаm. MALVACEAE, Loiss.
– Bаmijа
– Fizаlis
Fаm. CUCURBITACEAE, Juss.
– Lubenicа i dinjа
– Krаstаvаc
– Tikve
– Čаjot
Fаm. FABACEAE, Lindl.
– Grаšаk
– Borаnijа
– Bob
– Vignа
Fаm. ROACEAE, Bernh
– Kukuruz šećerаc

VIŠEGODIŠNJE VRSTE POVRĆA

Fаm. ASPARAGACEAE, Juss.
– Špаrglа
Fаm. BRASICACEAE, Burn.
– Hren
Fаm. ASTERACEAE, Dum.
– Artičokа
Fаm. POLYGONACEAE, Lindl.
– Rаbаrbаrа
– Zelje i kiseljаk

GLJIVE

– Šаmpinjoni
– Bukovаčа
– Šitаke

LITERATURA

Povrće i povrtarstvo

Povrtarstvo je grana biljne proizvodnje koja obuhvata izučavanje i proizvodnju specifične grupe biljaka koje nazivamo povrćem. Povrće čini veliki broj vrsta čiji se vegetativni i generativni organi koriste u ishrani: u svežem, kuvanom i konzerviranom obliku. U svetu je poznato oko 1.0000 vrsta povrća, od kojih se gaji oko 150, ali najširu upotrebu ima 30-50 vrsta. Broj gajenih vrsta povrća uslovljen je ekološkim i ekonomskim uslovima, a posebno tradicijom. Danas najširi areal rasprostranjenosti imaju vrste sa umerenim zahtevom za uslovima uspevanja. To su vrste koje su gajene još pre 4.000 godina (crni luk, kupus, krastavac, pasulj), odnosno u periodu od pre 2.000-4.000 godina (grašak, rotkva, mrkva, celer, beli luk, špargla). Pored ovih, danas se gaje i vrste čija se starost ocenjuje na oko 2.000 godina (spanać, peršun, dinja, šampinjoni), kao i one čijem je rasprostranjenju doprinelo otkriće Amerike (tikva, paradajz, paprika, krompir). Povećanje broja gajenih vrsta je trajan proces.

Sa botaničkog gledišta povrtarske biljke su zeljaste, jednogodišnje (paradajz, krastavac, grašak i dr.), dvogodišnje (kupus, mrkva, crni luk) ili višegodišnje (hren, rabarbara, špargla). Kod povrća se za ishranu koristi: koren (mrkva, peršun, rotkvica, cvekla i dr); podzemni izdanii (hren, špargla); lukovice (crni i beli luk i dr); krtole (krompir), stablo (keleraba); listovi (salate, spanać, blitva i dr); lisne drške (celer, rabarbara), Glavice (kupus, kelj, kineski kupus i dr); cvast (karfiol, artičoka, brokola); plod (paradajz, paprika, lubenica, krastavac, tikva i dr.) i seme (grašak, bob, pasulj).

Prema Vavilovu N. J:, (1933) povrće vodi poreklo iz sledećih centara:

  1. Kineski (planinski, deo centralne i zapadne Kine) aljma, sitnoplodni plavi patlidžan, lufa, rabarbara, pekinški i kineski kupus.
  2. Indijski (severoistočna Indija, Burma, Indokina, Malajski arhipelag) plavi patlidžan, krastavac, lufa.
  3. Srednje-azijski (severozapadna Indija, Avganistan) beli i crni luk, mrkva, spanać, dinja, rotkvica.
  4. Bliski istok (Mala Azija, Zakavkazje, Iran i planinski delovi Turske) dinja, mrkva, kupus, crni luk, celer, praziluk, cvekla.
  5. Mediteranski blitkva, kupus, celer, artičoka, praziluk, salata, crni i beli luk, špargla, peršun, paštrnak, rabarbara, cikorija, crni koren, kopar.
  6. Afrički (Etiopija, Somalija) tikva, lubenice, bamija.
  7. Centralno-američki pasulj, paprika, kukuruz šećerac, muskatna tikva.
  8. Južno-američki (Peru, Ekvador, Bolivija i Čile) krompir, paradajz i krupnoplodne tikve.

Sa agrotehničkog gledišta povrtarske vrste su okopavine kod kojih se primenjuju opšte, specijalne i specifične agrotehničke mere.

Opšte agrotehničke mere su svojstvene za celokupnu biljnu proizvodnju i obuhvataju osnovnu, zatim predsetvenu obradu zemljišta, đubrenje, setvu, negu i berbu povrća.

Specijalne agrotehničke mere se primenjuju kod više vrsta ili sorti povrća. Obuhvataju proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru, proizvodnju rasada, navodnjavanje povrća, zaštitu od mraza, malčovanje i dr.

Specifične agrotehničke mere primenjuju se samo kod određene vrste ili samo kod neke sorte u okviru vrste. Takve mere su zakidanje zaperaka i vršikanje kod paradajza, pinciranje kod krastavaca itd.

Međutim, bez obzira na biološke i agrotehničke specifičnosti povrća ne mogu se uvek oštro povući granice između ratarskih, voćarskih i povrtarskih vrsta. Na primer mladi grašak i boranija su povrtarske, ali se koriste u botaničkoj zrelosti te su ratarske vrste. Slično je i sa krompirom. Kada se proizvodi mladi krompir uz prethodno naklijavanje, to je povrtarska, a inače je ratarska proizvodnja. Ponekad se jagoda zbog bioloških karakteristika ubraja u povrće, a dinja i lubenica u voće.

Počeci gajenja povrća vezani su za prvobitno stanište čoveka. Celokupnim razvojem društva menjao se obim i način proizvodnje povrća. U starom Egiptu, Grčkoj, Rimu, na azijskom kontinentu, posebno u Kini, povrće se gajilo ne samo za ishranu već i kao lek. Sa razvojem slobodnih gradova i daljim razvojem, prvo zanatstva a zatim industrije, proizvodnja povrća prerasta u robnu proizvodnju. Povrće se najčešće gajilo u bašti, vrtu zajedno sa cvećem, ukrasnim biljem, voćem i stonim sortama grožđa. Iz takve proizvodnje potiče i pojam bašta-vrt koji označava deo zemljišta uz kuću na kome se gaje povrće, cveće, voće i dr. Takva specifična proizvodnja više biljnih vrsta doprinela je razvoju naučne discipline hortikulture (hortus vrt).

Povrtarstvo se i danas u mnogim zemljama izučava u okviru hortikulture ali pre svega tamo gde je izraženiji baštenski način gajenja povrća, odnosno gde je gajenje povrća vezano za voćarstvo i cvećarstvo. Međutim, snažan razvoj industrijskog gajenja povrća na većim površinama (u nas karakterističan pre svega za ravničarski deo države), isključuje gajenje povrća sa nekom drugom biljnom vrstom. Pri tome identičnost mnogih agrotehničkih mera, sa onima u ratarskoj proizvodnji, čini da je povrtarstvo deo intenzivne njivske proizvodnje što ne isključuje njene specifičnosti u načinu proizvodnje, posebno kada je reč o proizvodnji u bašti i u zaštićenom prostoru.

Danas se kod nas povrtarstvo izučava kao posebna disciplina, a u proizvodnji to je najčešće kombinovana ratarsko-povrtarska ili čista povrtarska proizvodnja.

Lisnato povrće

Novozelandski spanać

Listovi novozelandskog spanaća (Tetragonia tetragonoides, L) po ukusu i načinu upotrebe su slični spanaću, ali su krupniji i obrazuju se celog leta. Novozelandski spanać traži više toplote od spanaća. Zato se u kontinentalnim delovima naše zemlje gaji iz rasad, a na jugu direktnom setvom. Seje se nabubrelo seme martu i uobičajeno neguje rasad, a sadi početkom maja.

Ako se gaji direktno iz semena, seje se kada je temperatura zemljišta 12-15°S (april), na rastojanje redova 80-100 cm i u redu 40-60 cm (2-4 semena u gnezdu).

Pre setve ili sadnje zemljište se đubri sa 100-150 kg/ha NPK đubriva. Novozelandski spanać dobro uspeva na zemljištu bogatom humusom, odnosno u z đubrenje zgorelim stajnjakom (2 kg/m2).

Oko dva meseca posle setve, odnosno 10-15 dana posle sadnje, novozelandski spanać može da se koristi za ishranu. Berba traje celog leta, do prvih mrazeva, a ostvaruje se prinos od 30-40 t/ha.

Komorač

Komorač (morač) (Foeniculum vulgare, L) je višegodišnja ili dvogodišnja biljka sa visokim stablom ili zadebljalom osnovom lista, koja sa skraćenim stablom obrazuje jestivi deo komorača. Komorač je i lekovita biljka. Seme se koristi kas začin u hlebu, kao i za pripremanje jela od ribe, rakova, čorbi od povrća. ; čaj od semena kao umirujuće sredstvo protiv kašlja i probavnih teškoća. . Listovi su odličan začin za različite umake. Zadebljale, bele osnove listova koriste se za salatu ili varivo, a posle blanširanja može da se zamrzne i koristi se u toku zime, a može se i marinirati ili kiseliti zajedno sa krzstavcem.

Najčešće sa gaji kao jednogodišnje ili dvogodišnje povrće.

Dobro uspeva na plodnim, vlažnim zemljištima, obilno đubrenim kompostom i mineralnim đubrivima (pred setvu 200-300 kg/ha NPK đubriva . Seje se u proleće, u nekoliko navrata, sve do juna. U južnim regionima se : se u avgustu i uspešno prezimljuje, a bere se od decembra do marta. Seje se na dubinu 1-1,5 cm ili sadi na rastojanje 40 h 15 cm. Potrebno je 5 kg/ha semena. Primenjuju se iste mere nege kao za mrkvu.

S odebljavanjem osnove listova, biljka se zagrće da bi mesnate osnove listova ostale bele i nežne. Kada prečnik zadebljalih lisnih drški dostigne oko 10 cm, odsecaju se iznad zemlje, a listovi se sasecaju 10-20 cm. iznad mesnatog, zadebljalog dela. U jesen se biljke vade iz zemlje i stavljaju trap ili spremišta, gde duže ostaju sveže. Prinos komorača je 15-25 t/ha.

Štir (lisičji rep)

Štir (Amaranthus lividus var. oleraceus) je samonikla biljka sa jakim stablom i naizmenično raspoređenim listovima svetlozelene boje. Pored toga što se koristi kao povrće, štir je i ukrasna biljka (sa belim, žutim, narandžastim, purpurno crvenim ili jabučastim cvastima). Štir se brzo razvija i seje ili sadi rasad (proizveden u saksiji) u maju i junu, na rastojanje 30 h 50 cm i to na plodnom, svetlom zemljištu (đubrenim kompostom) na južnom položaju bašte. Za ishranu se koriste mladi listovi, kao i kod spanaća, a prinos varira od 10-20 t/ha.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">