Neorganska hemija ima fundamentalni značaj ne samo kao jedna od osnovnih naučnih disciplina već predstavlja neophodan izvor znanja za razvoj modernih tehnologija.

Svrha laboratorijskih vežbi je da omogući studentima da efikasno ovladaju procesima, principima, metodama i veštinama potrebnim za sticanje praktičnih znanja, što podrazumeva posmatranje, merenje, utvrđivanje svojstava supstanci, analizu i beleženje dobijenih rezultata i donošenje odgovarajućih zaključaka. Priprema i ispitivanje svojstava neorganskih supstanci, korišćenje opreme i bezbedno rukovanje hemikalijama predstavljaju osnovni zadatak vežbi koje se izvode u laboratoriji za neorgansku hemiju. Sticanje dobrih veština je važno jer omogućava studentima da postanu kompetentni u oblasti analize neorganskih jedinjenja kao budući farmaceuti.

Praktikum iz predmeta Neorganska hemija je namenjen studentima farmaceutskog odseka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Vrsta i broj laboratorijskih vežbi odabrani su sa željom da se studentima farmacije omogući što širi uvid u svojstva neorganskih supstanci i da se kod njih razvije interesovanje za bavljenje sintezom neorganskih jedinjenja.

Program laboratorijskih vežbi je u skladu sa nastavnim planom Katedre za farmaciju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Autori ovog udžbenika sa velikim poštovanjem duguju zahvalnost recenzentima, prof. Evi Lončar, redovnom profesoru Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, prof. Goranu Nikoliću, redovnom profesoru Medicinkog fakulteta u Nišu i prof. Gordani Popović, redovnom profesoru Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, koji su svojim dragocenim sugestijama i primedbama doprineli da Praktikum bude kvalitetan i koristan za izvođenje nastave u laboratoriji.

Autori

Sadržaj

Predgovor

Osnovno o laboratorijskim vežbama
Rukovanje hemikalijama i njihovo čuvanje

Vežba 1. Oksido-redukcione reakcije

Periodni sistem elemenata (PSE)

Vežba 2. Vodonik

Vežba 3. Elementi 1. (IA) grupe PSE (Alkalni metali)

Vežba 4. Elementi 2. (IIA) grupe PSE (Zemnoalkalni metali)

Vežba 5. Elementi 13. (IIIA) grupe PSE (Grupa bora)

Vežba 6. Elementi 14. (IVA) grupe PSE (Grupa ugljenika)

Vežba 7. Elementi 15. (VA) grupe PSE (Grupa azota)

Vežba 8. Elementi 16. (VIA) grupe PSE (Halkogeni elementi)

Vežba 9. Elementi 17. (VIIA) grupe PSE (Halogeni elementi) Elementi 18. (VIIIA) grupe PSE (Plemeniti gasovi)
Prelazni metali

Vežba 10. Elementi 11. (IB) grupe PSE (Grupa bakra)

Vežba 11. Elementi 12. (IIB) grupe PSE (Grupa cinka)

Vežba 12. Elementi 6. (VIB) grupe PSE (Grupa hroma)

Vežba 13. Elementi 7. (VIIB) grupe PSE (Grupa mangana)

Vežba 14. Elementi 8, 9. i 10. (VIIIB) grupe PSE (Trijada gvožđa)

Vežba 15. Neorganski preparati

I. Dvojne soli
II. Koloidni talozi
III. Kompleksi nikla
Rečnik pojmova

Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">