Reklama

Nauka i tehnika razvijaju se u poslednje vreme u celom svetu burnim tempom. I u našoj zemlji, posle oslobođenja, taj razvitak je dinamičan i plodotvoran. Nauka i tehnika stavljene su u službu socijalističke zajednice. Naša socijalistička zajednica pojačala je interesovanje i podstakla mnoge inicijative u nauci i tehnici, a čitav naš novi poredak daje sitan zamak svakoj aktivnosti u ovoj oblasti.

U nizu naših aktivnosti na naučnom i tehničkom polju naročito se ističe ona koja se odnosi na nuklearne nauke i tehniku. Stvorene su naučne ustanove koje se već ističu svojim radom. One su dobro organizovane, opremljene savremenom laboratorijskom opremom i snabdevene sposobnim kadrovima. Nedavno završeni nuklearni reaktor u Institutu za nuklearne nauke „Boris Kidrič“ u Vinči (kod Beograda) predstavlja značajni uspeh u naporu za stvaranje potrebnih tehničkih preduslova za uspešan rad u svima oblastima mirnodopske primene nuklearne energije.

Po mogućnostima korisne primene radioaktivnih izotopa, kao uzgrednik proizvoda nuklearne energije, ističu se poljoprivredne i šumarske nauke. Pre par godina započelo se i u nas sa sistematskom pripremom s ciljem da se i u ovim granama radioaktivni izotopi što korisnije primene.

Zbog toga je potrebno da se i naša šira javnost upozna s tim mogućnostima, kako bi se iz toga mogle sagledati perspektive koje se otvaraju u bliskoj i daljoj budućnosti.

Tome cilju namenjena je i ova knjižica.

Marta 1960 Beograd
Dr Dušan Stanković

SADRŽAJ

PREDGOVOR
UVOD
Radioaktivni izotopi kao oruđe nauka

RADIOAKTIVNI IZOTOPI KAO ORUĐA U POLJOPRIVREDNIM I ŠUMARSKIM NAUKAMA
Opšte napomene
Izučavanje zemljišta
Izučavanje ishrane biljaka
Izučavanje uticaja svetlosti na prinose biljaka
Izučavanje delovanja biljnih hormona na biljke
Izučavanje delovanja herbicida i antibiotika na biljke
Izučavanje zaštite biljaka insekticidima i fungicidima
Izučavanje gotovanskih gljivica i štetnih insekata
Izučavanje života i ishrane pčela
Izučavanje nasleđa kod biljaka

RADIOAKTIVNI IZOTOPI KAO IZVORI JONIZUJUĆIH ZRAČENJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU
Opšte napomene
Jonizujuća zračenja kao sredstvo povećanja prinosa biljaka
Jonizujuća zračenja u oplemenjavanju biljaka
Jonizujuća zračenja kao sredstvo čuvanja poljoprivrednih proizvoda
Jonizujuća zračenja kao sredstvo protiv nekih štetnih insekata
Osvrt na značaj radioaktivnih izotopa u poljoprivredi i šumarstvu

PRIMENA RADIOAKTIVNIH IZOTOPA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U JUGOSLAVIJI

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">