Reklama

Savremeni razvoj industrije piva Jugoslavije imperativno postavlja sve veće zahteve pred fabričke laboratorije. One treba da postanu u pravom smislu „kontrolori“ proizvodnje. Laboratorija treba da zadovolji zahteve za analitičkom kontrolom proizvodnog procesa kako sa stanovišta moderne tehnologije, tako i sa stanovišta propisa o kontroli životnih namirnica. Prema tome, s obzirom na široke zahteve i namenu ovog rada, sistematizacija i obrada fizičko hemijskih metoda prilikom izrade ovog Priručnika predstavljaju vrlo složen i odgovoran zadatak. Rukovodeći se, u prvom redu, potrebama prakse, a i zbog nedostataka stručnog priručnika ove vrste , pristupio sam pisanju istog u želji da pružim skroman doprinos stručnom osposobljavanju kadrova koji rade u laboratorijama industrije piva.

Ovaj Priručnik sadrži savremene metode fizičke i hemijske analize ječma, slada i piva. Za sada to je kod nas jedinstven priručnik ove vrste, koji može korisno da posluži ne samo u analitičkoj praksi već i za obrazovanje srednje stručnih kadrova hemijsko analitičkog smera. Osim ovoga priručnik može da koristi tehničkom rukovodiocu i šefu laboratorije u fabrici piva prilikom izbora potrebne opreme, bilo da se radi o osnivanju nove ili pak kompletiranju postojeće laboratorije.

U ovom priručniku nisu obrađene metode mikrobiološke analize, jer to predstavlja posebnu naučnu oblast koja je, zahvaljujući prof. dr. Veri Johanides, ukratko obrađena u „Priručniku za mikrobiološke analize u pivarstvu“ izdanom 1948. godine za potrebe srednje Pivarske škole u Zagrebu.

Posebno se zahvaljujem Biro-u, stručnom Savetu za sirovinsko-tehnološka pitanja i članicama Poslovnog udruženja industrije piva, koji su pokazali puno razumevanja za značaj ove problematike i obezbedili potrebna sredstva za štampanje priručnika.

Beograd, juna 1967. godine.
Autor

Sadržaj

Predgovor izdavača
Predgovor autora
Merni instrumenti
Rastvori
Voda
Hmelj
Ječam i surogati
Slad
Pivo
Sredstva za pranje i dezinfekcfju
Tabele
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">