„JUGOINSPEKT-NOVI SAD“ je najstarija kontrolna organizacija u našoi zemlji, osnovana 1949. godine. Na svom razvojnom putu „JUGOINSPEKT NOVI SAD“ je prošao sve oblike transformacije, a danas je akcionarsko društvo sa preko 200 zароslenih radnika, podeljenih u četiri sektora: Poljoprivreda, Industriia, Pan Cert i Pan Cert Organic.

Za vreme svog postojanja, uprkos mnogobrojnim teškoćama i problemima naše preduzeće je sačuvalo imidž stručne, pouzdane, objektivne i neutralne kontrolne kuće. Tome u prilog govori podatak da smo 1998. godine uveli standard za upravljanje kvalitetom JUS ISO 9001, a krajem 2001. godine akreditovani smo od strane JUAT-a standardom za priznavanje kontrolne organizacije JUS ISO IEC 17020 i 2003. godine Laboratoriju za ispitivanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda prema standardu JUS ISO / IEC 17025.

„JUGOINSPEKT-NOVI SAD“ je preduzeće čija je isključiva delatnost ogovorna kontrola kvaliteta i kvantiteta roba i usluga u domaćem i spoljnotrgovinskom prometu, a cilj ovog priručnika je da obradi jedan segment kontrole poljoprivrednih proizvoda. Naime, osnovni motiv za pisanje i štampanje ovakvog priručnika je želja da se olakša rad kontrolnog osoblja na terenu, te da se uvede izvesna jedno-obraznost prilikom kontrolisanja kvaliteta i kvantiteta najvažnijih žitarica i industrijskog bilja. U priručniku su data uputstva za kontrolisanje onih biljnih vrsta, koje su najvažnije i najčešće u prometu: pšenice, ječma, kukuruza, soje, suncokreta i šećerne repe.

Priručnik je namenjen prvenstveno mlađim stručnjacima-pripravnicima, a nadam se da će u izvesnim situacijama pomoći, ili bar poslužiti kao podsetnik i iskusnijim kontrolorima/inspektorima. Nadam se da će u nekim slučajevima biti od koristi i široj stručnoj javnosti.

Doslednom primenom uputstava o kontrolisanju, od strane našeg kontrolnog osoblja, želimo da izbegnemo sve eventualne primedbe komintenata koje bi našem preduzeću donele, pored materijalnih, i znatnu moralnu štetu.

Na kraju, pozivam kontrolno osoblje a.d. „Jugoinspekt-Novi Sad“ i sve čitaoce priručnika, da sve uočene nedostatke i mane rukopisa predoče autoru u vidu sugestija.

Lazar Čobanović
Saradnik na semenarstvu strnih žita, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

Sadržaj

Zahvalnica
Uvod
Sektro poljoprivrede u a.d. „JUGOINSPEKT-NOVI SAD“
Kodeks ponašanja kontrolnog osoblja
Politika kvaliteta

1. UGOVORNA KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA ROBEI USLUGA

2. UZORKOVANJE ZRNASTIH PROIZVODA ZA KONTROLU KVALITETA

Metode uzimanja pojedinačnih uzoraka
Pakovanje, plombiranje, označavanje, evidentiranje i čuvanje uzoraka

3. PŠENICA

Standardni-uzans kvalitet pšenice
Kontrolisanje kvaliteta pšenice na otkupnom mestu
Primese u pšenici i razni tipovi oštećenja
3.1 Bolesti pšenice
3.2 Ocene reoloških ispitivanja testa
Pšenica kao sirovina za mlinsku industriju (prema JUS standardu)
Pšenica kao sirovina za mlinsku industriju – izmena (prema JUS standardu)
Durum pšenica kao sirovina za mlinsku industriju (prema JUS standardu)
Kvalitet pšenice prema EEZ i US standardu
GOST standard
Internacionalni standard ISO 7970
3.3 Preračunavanje hektolitarske mase pšenice na 13 % vlage

4. JEČAM

Kontrolisanje kvaliteta ječma na otkupnom mestu
4.1 Bolesti ječma
Pivski ječam (prema JUS standardu)
Slad, ječmeni (prema JUS standardu)
Slad, ječmeni – izmene (prema JUS standardu)

5. KUKURUZ

Standardni-uzans kvalitet kukuruza
Kontrolisanje kvaliteta kukuruza na mestima prijema/isporuke
Razni oblici oštećenja zrna kukuruza
5.1 Bolesti kukurza
Kukuruz kao sirovina za industrijsku preradu i stočnu hranu (prema JUS standardu). Kukuruz kao sirovina za industrijsku preradu i stočnu hranu-izmene (prema JUS standardu)
US standard za kukuruz
Interni standard o uzorkovanju i kontrolisanju sirovog kukuruza

6. SOJA

Standardni-uzans kvalitet soje
Kontrolisanje kvaliteta soje na otkupnom mestu
Razni oblici oštećenja zrna soje
6.1 Bolesti soje
Seme soje za industrijsku preradu (prema JUS standardu)
Kvalitet i klase soje prema US standardu

7. SUNCOKRET

Standardni-uzans kvalitet suncokreta
Kontrolisanje kvaliteta suncokreta na otkupnom mestu
7.1 Bolesti suncokreta
Seme suncokreta za industrijsku preradu (prema JUS standardu)
Seme uljarica – Određivanje sadržaja nečistoća (prema JUS standardu)

8. ŠEĆERNA REPA

8.1 Bolesti šećerne repe
Šećerna repa – Zahtevi za kvalitet i uzimanje uzoraka (prema JUS standardu)
Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji uzorkovanja i kontrolisanja šećerne repe
Suvi izluženi rezanci šećerne repe

9. SKLADIŠTENJE ZRNASTIH PROIZVODA

Uticaj mikroorganizama, grinja, insekata, glodara i ptica
na uskladištenu masu zrna
Samozagrevanje zrnaste mase u sldadištu

10. SKLADIŠNE ŠTETOČINE

11. MEREINORMATIVI

Opis postupka utvrđivanja ponderisanih vrednosti kvaliteta proizvoda
Opis postupka utvrđivanja količine pšenice u skladišnom prostoru kubiciranjem

12. LITERATURA

12.1 Foto literatura

Uvod

“JUGOINSPEKT-NOVI SAD” je najstarija kontrolna organizacija u našoj zemlji, osnovana 1949. godine. Na svom razvojnom putu “JUGOINSPEKT-NOVI SAD” je prošao sve oblike transformacije, a danas je akcionarsko društvo sa preko 200 zaposlenih radnika, podeljenih u četiri sektora: Poljoprivreda, Industrija, Pan Cert i Pan Cert Organic.

Za vreme svog postojanja, uprkos mnogobrojnim teškoćama i problemima, naše preduzeće je sačuvalo imidž stručne, pouzdane, objektivne i neutralne kontrolne kuće. Tome u prilog govori podatak da smo 1998. godine uveli standard za upravljanje kvalitetom JUS ISO 9001, a krajem 2001. godine akreditovani smo od strane JUAT-a standardom za priznavanje kontrolne organizacije JUS ISO / IEC 17020 i 2003. godine Laboratoriju za ispitivanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda prema standardu JUS ISO / IEC 17025.

“JUGOINSPEKT-NOVI SAD” je preduzeće čija je isključiva delatnost ugovorna kontrola kvaliteta i kvantiteta roba i usluga u domaćem i spoljnotrgovinskom prometu, a cilj ovog priručnika je da obradi jedan segment kontrole poljoprivrednih proizvoda. Naime, osnovni motiv za pisanje i štampanje ovakvog priručnika je želja da se olakša rad kontrolnog osoblja na terenu, te da se uvede izvesna jednoobraznost prilikom kontrolisanja kvaliteta i kvantiteta najvažnijih žitarica i industrijskog bilja. U priručniku su data uputstva za kontrolisanje onih biljnih vrsta, koje su najvažnije i najčešće u prometu: pšenice, ječma, kukuruza, soje, suncokreta i šećerne repe.

Priručnik je namenjen prvenstveno mlađim stručnjacima-pripravnicima, a nadam se da će u izvesnim situacijama pomoći, ili bar poslužiti kao podsetnik i iskusnijim kontrolorima/inspektorima. Nadam se da će u nekim slučajevima biti od koristi i široj stručnoj javnosti.

Doslednom primenom uputstava o kontrolisanju, od strane našeg kontrolnog osoblja, želimo da izbegnemo sve eventualne primedbe komintenata koje bi našem preduzeću donele, pored materijalnih, i znatnu moralnu štetu.

Na kraju, pozivam kontrolno osoblje a.d. “Jugoinspekt-Novi Sad” i sve čitaoce priručnika, da sve uočene nedostatke i mane rukopisa predoče autoru u vidu sugestija.

Autor

Sektor poljoprivrede u a.d. “Jugoinspekt-Novi Sad”

Sektor Poljoprivreda u svom sastavu ima sedam poslovnica i savremeno organizovanu i opremljenu Centralnu laboratoriju u Novom Sadu, koja prati i potvrđuje rad kontrole na terenu. Organizovan je na teritorijalnom principu sa poslovnicama i njihovim ispostavama u svim većim gradovima Vojvodine i to:

 1. Poslovnica “Banat” u Zrenjaninu, Zorana Kamenkovića 9, Telefon: 023/561-714 Ispostave u Kikindi, Čoki i Padeju
 2. Poslovnica “Srem” u Sremskoj Mitrovici, Jarački put bb, Telefoni: 022/225-633 i 022/213-594 Ispostave u Šidu, Rumi, Staroj Pazovi i Inđiji
 3. Poslovnica “Severna Bačka” u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada 3, Telefon: 024/558-382 Ispostave u Bačkoj Topoli i Bajmoku
 4. Poslovnica “Zapadna Bačka” u Somboru, Njegoševa 9, Telefoni: 025/36-470 i 025/28-136 Ispostave u Crvenki i Kuli
 5. Poslovnica “Južna Bačka” u Novom Sadu, Dunavska 23/1, Telefon: 021/613-994 Ispostave u Vrbasu, Baču, B.Petrovcu, Rumenci, Kisaču i Bačkoj Palanci
 6. Poslovnica “Istočna Bačka” u Novom Sadu, Rumenačka 33, Telefoni: 021/512-255 i 021/512-233 Ispostave u Bečeju, Bačkom Gradištu, Adi i Srbobranu
 7. Poslovnica “Južni Banat” u Pančevu, Jabučki put 93, Telefon: 013/341-026 Ispostave u Vršcu, Kovinu, Kovačici, Alibunaru, Plandištu i Beloj Crkvi

U sektoru Poljoprivreda primarne su kontrole kvaliteta i kvantiteta:

 • žitarica i proizvoda od žitarica
 • uljarica i proizvoda od uljarica
 • industrijskog bilja i njihovih prerađevina
 • voća i povrća svežeg, sušenog i zamrznutog
 • stočne hrane
 • mesa i proizvoda od mesa
 • mleka i mlečnih proizvoda
 • alkoholnih pića i duvana
 • kafe, čaja, konditorskih proizvoda i začina
 • mineralnih đubriva i drugih hemijskih proizvoda

Slika 1. Geografski prikaz Poslovnica i njihovih ispostava u Sektoru Poljoprivreda a.d. “Jugoinspekt-Novi Sad”

Izostavljeno iz prikaza

Delatnost a.d. “Jugoinspekta Novi Sad” u domenu inspekcije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda obuhvata:

 1. kontrolu utovara / istovara roba
 2. uzorkovanje
 3. kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu
 4. laboratorijska ispitivanja
 5. kontrolu skladištenja, pakovanja i obeležavanja robe
 6. kontrolu podobnosti transportnih sredstava
 7. razne kontrole po ovlašćenju Saveznog tržišnog inspektora
 8. ekspertize

Kodeks ponašanja kontrolnog osoblja

1. Osnovna obaveza kontrolnog osoblja je da izvrši kontrolu identiteta, kvantiteta, kvaliteta i drugih svojstava robe, kao i kontrolu pakovanja, otpreme (utovar istovar), skladišnog prostora i transportnih sredstava u mestu, u vreme i na način predviđen Ugovorom sa naručiocem usluge, a u skladu sa:

 • specifičnim uputstvima naručioca usluge nalogodavca,
 • relevantnim nacionalnim i međunarodnim standardima i trgovačkim pravilima,
 • internim Specifikacijama, Procedurama i Instrukcijama,

2. Kontrolno osoblje je dužno da se pridržava Naloga za rad i da postupa onako kako to zahtevaju pravila struke, “primenjena sa dužnom pažnjom”, vodeći računa o propisanom i uobičajenom načinu kontrole.

3. Kontrolno osoblje je obavezno da bude na raspolaganju naručiocu kontrole tačno u zakazano vreme, bez kašnjenja.

4. Kontrolno osoblje je obavezno da kontrolu izvrši stručno, objektivno, savesno, neutralno i nepristrasno.

5. Kontrolno osoblje ne odgovara za kvalitet robe već samo za kvalitet svog rada. U slučaju neispravne kontrole snosi odgovornost za štetu koja je time nastala.

6. Kontrolno osoblje je obavezno da u toku kontrole obaveštava naručioca kontrole o svim važnim okolnostima od značaja za zaštitu prava naručioca kontrole.

7. Kontrolno osoblje je obavezno da u okviru svojih ovlašćenja po završetku kontrole izda odgovarajući dokument o kontroli.

8. Kontrolno osoblje se obavezuje da neće nekoj trećoj strani otkriti nalaze kontrole, ukoliko za to nije ovlašćen od strane naručioca kontrole.

9. Kontrolno osoblje je obavezno:

 • da pokaže spremnost da uradi posao po najboljem znanju i umeću na zadovoljstvo nalogodavca, njegovih komintenata i “Jugoinspekt-a Novi Sad”
 • da pokaže ljubaznost, predusretljivost, staloženost i korektnost prema komintentima i saradnicima
 • da bude fleksibilno i brzo rešava neočekivane zahteve
 • da govori jasno i ubedljivo
 • da bude spremno da učestvuje u neprijatnim situacijama
 • da pokaže spremnost za učenje i usavršavanje znanja
 • da znanje i iskustvo prenese saradnicima

10. Kontrolno osoblje se obavezuje da neće delovati ni na koji način koji bi bio štetan za reputaciju “Jugoinspekta-Novi Sad” ili reputaciju NARUČIOCA KONTROLE.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">