SADRŽAJ

1. D. Davidović:
PRIRODNI ZNAČAJ RIBARSKE PROIZVODNJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA RIBARSTVA U JUGOSLAVIJI
2. I. Nemarnik:
MORSKO RIBARSTVO JUGOSLAVIJE KAO FAKTOR U PROIZVODNJI HRANE
3. C. Bojčić:
POTROŠNJA RIBE U ZEMLJI I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA
4. A. Blagaić:
DALEKOMORSKI RIBOLOV — OSNOVA RAZVOJA RIBARSKE PRIVREDE I IZVOR SNABDJEVANJA STANOVNIŠTVA RIBOM
5. Tamara Vučetić:
MOGUĆNOSTI REPRODUKCIJE JADRANSKOG MORA
6. Đ. Đenadić:
PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE U ŠARANSKIM RIBNJACIMA
7. D. Morović:
MOGUĆNOSTI RAZVOJA LAGUNARNOG RIBARSTVA NA JADRANU
8. K. Apostolski:
MOGUĆNOSTI UZGOJA PASTRMKI U RIBNJACIMA U JUGOSLAVIJI
9. J. Bauer:
MOGUĆNOSTI RAZVOJA ŠARANSKIH RIBNJAKA S OBZIROM NA KAPACITETE VODE I NJIHOVIH POVRŠINA U JUGOSLAVIJI
10. M. Turk:
SAVREMENA TEHNOLOGIJA U PROIZVODNJI TOPLOVODNIH VRSTA RIBA
11. Tamara Vuković
PRIMENA IHTIOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA U PROIZVODNJI RIBA
12. D. Hristić:
MREST BILJOJEDNIH RIBA
13. Sibila Marko:
BILJOJEDNE RIBE KAO FAKTOR POVEĆANJA PROIZVODNJE I PROŠIRENJA ASORTIMANA RIBLJEG MESA
14. V. Lepetić:
MORSKO RIBARSTVO JUŽNOG JADRANA
15. M. Ristić:
SAVREMENA TEHNOLOGIJA U PROIZVODNJI RIBLJEG MLAĐA
16. M. Aganović:
MOGUĆNOSTI RAZVOJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI
17. N. Petrovski
SADAŠNJA I BUDUĆA PROIZVODNJA RIBE U MAKEDONIJI
18. Đ. Drecun:
SLATKOVODNO RIBARSTVO U CRNOJ GORI
19. V. Đorđević
PLASMAN SLATKOVODNE RIBE KONFEKCIONIRANJEM I DRUGIM OBLICIMA PRERADE, KAO FAKTOR POTROŠNJE RIBE
20. J. Silvano:
ULOGA LANCA HLAĐENJA U RIBARSTVU
21. J. Molk:
PROIZVODNJA RIBLJEG BRAŠNA KAO VAŽNA KOMPONENTA ISHRANE STOKE I RIBE
22. Marija Hrs-Brenko, Ž. Filić:
ZNAČAJ I MOGUĆNOSTI ŠKOLJKARSTVA NA JADRANU

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">