SADRŽAJ

I. UVOD U RADIJACIOHU HIGIJENU

1. Kratak istorijski pregled
2. Osnovni principi primene radioizotopa
5. Primene radioaktivnih izotopa u veterinarskoj medicini
4. Elementi radijacione higijene animalne proizvodnje

II. FIZIČKA SVOJSTVA ZRAČENJA
A. STRUKTURA MATERIJE
1. Strukture atoma
Shvatanje o atomskoj strukturi
Fizičke karakteristike atoma
Elektronski omotač atoma
Atomska stanja
2. Atomsko jezgro
Elementarne čestice
Osnovne osobine jezgra
Stabilnost jezgra
Struktura jezgra

B. RADIOAKTIVNOST
1. Prirodna radioaktivnost
Vrste zračenja
2. Veštačka radioaktivnost
2.1. Mirnodopsko dobijanje nuklearne energije
2.2. Dobijanje nuklearne energije za ratne svrhe
Vrste nuklearnih borbenih sredstava
Način primene
Oslobađanje nuklearne energije
Nuklearno oružje
Nuklearna eksplozija
Jačine nuklearnog oružja
Efekti nuklearne eksplozije
Radioaktivne padavine
3. Radioaktivni raspad
Radioaktivni nizovi
Vrste radioaktivnog raspada
Zakon radioaktivnog raspada
Vreme poluraspada
Jedinice radioaktivnosti
Ukupna i specifična radioaktivnost

III. DETEKCIJA I DOZIMETRIJA JONIZUJUĆEG ZRAČENJA

A. DETEKCIJA NUKLEARNIH ZRAČENJA
Principi detekcije
Karakteristike detektora
Gasni detektori
Specijalni uređaji za detekciju niske aktivnosti
Specijalni uređaji za detekciju visoke i srednje aktivnosti

B. DOZIMETRIJA NUKLEARNIH I JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
1. Radijacione veličine i jedinice
2. Radijacioni rizik
3. Dozimetri

IV. BIOLOŠKO DEJSTVO JONIZUJUĆEG ZRAČENJA

1. Mehanizam dejstva jonizujućeg zračenja
Dejstvo zračenja na mrtvu materiju
Dejstvo zračenja na živu materiju
2. Radiobiološka reakcija
Prag reakcije
Radiosenzibilnost
Radijacione promene
Opšte i lokalno ozračivanje
Spoljašnje i unutrašnje ozračivanje
Akutno i hronično ozračivanje
3. Radijacioni efekti
Faktori koji utiču na radijacione efekte
Somatski efekti zračenja
Genetski efekti zračenja
Norme sigurnosti

V. RADIOPATOLOGIJA

1. Radijacione povrede
Faktori koji utiču na stepen povreda
Klasifikacija radijacionih povreda
Tok radiopatoloških promena
Specifične patoanatomske promene
2. Radijacioni sindrom čoveka
3. Radijacioni sindrom domaćih životinja
4. Radiološko trovanje
5. Beta opekotine
6. Udružene radijacione povrede

VI. RADIOKONTAMINACIJA

A. RADIOAKTIVNA KONTAMINACIJA BIOSFERE
1. Radiokontaminacija vazduha
Neposredne padavine
Lokalne padavine
Troposferske padavine
Stretosferske padavine
2. Radiokontaminacija vode
3. Radiokontaminacija zemljišta
4. Maksimalno dozvoljena količina

B. RADIOAKTIVNA KONTAMINACIJA ČOVEKA I DOMAĆIH ŽIVOTINJA
1. Putevi i načini radiokontaminacije
Putevi radiokontaminacije
Načini kontaminacije
2. Mehanizam procesa radiokontaminacije
Tipovi adsorpcije
Pojam „kontaminabilnost“
3. Biološki značajni radionuklidi
Stroncijum. Cezijum. Jod. Plutonijum. Cink. Barijum. Cerijum. Ugljenik

C. RADIOAKTIVNA KONTAMINACIJA NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA I STOČNE HRANE
1. Oblici radiokontaminacije namirnica i hrane
Neposredna radiokontaminacija
Posredna radiokontaminacija
Induktivna radiokontaminacija
2. Prirodna i veštačka radioaktivnost namirnica i stočne hrane
Prirodna radioaktivnost
Veštačka radioaktivnost
3. Faktori koji utiču na koncentraciju radionuklida u biljkama
Nivo aktivnosti radioaktivnih padavina
Tip resorpcije radionuklida
Morfološko-fiziološke karakteristike biljaka
Fizičko-hemijske osobine zemljište

VII. RADIODEKONTAMINACIJA

1. Pojam radiodekontaminacije
Mehanizam radiodekontaminacije
Merenje dekontaminabilnosti
2. Metode radiodekontaminacije
Mehaničke metode
Hemijske metode
Izbor metode
3. Radiodekoataminacija neorganskih i organskih materija
4. Radiodekontaminacija biosfere
Radiodekontaminacija vazduha
Radiodekontaminacija vode
Radiodekontaminacija zemljišta
Radiodekontaminacija domaćih životinja
Radiodekontaminacija stočne hrane
Radiodekontaminacija namirnica animalnog porekla
Radiodekontaminacija namirnica biljnog porekla

VIII. ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA

A. OPŠTI PRINCIPI RADIJACIONE ZAŠTITE
1. Vrste i načini radijacionog opterećenja
Prirodno i veštačko opterećenja
Spoljašnje i unutrašnje opterećenje
Otvoreni i zatvoreni izvori zračenja
2. Principi zaštite
Zaštita od ozračivanja
Zaštita od kontaminacije

B. ZAŠTITA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA I STOČNE HRANE OD OZRAČIVANJA I OD RADIOKONTAMINACIJE
1. Zaštita domaćih životinje od ozračivanja
2. Zaštita domaćih životinja od spoljašnje radiokontaminecije
Kolektivna zaštita
Individualna zaštita
3. Zaštita domaćih životinje od unutršnje radiokontaminacije
4. Zaštita namirnica animalnog porekla i stočne hrane od radiokontaminacije
Zaštita od neposredne radiokontaminacije
Zaštita od posredne radiokontaminacije
Zaštita od neutronske indukcije

C. NEŠKODLJIVO UKLANJANJE RADIOATIVNOG MATERIJALA
1. Sakupljanje i skladištenje radioaktivnih otpadaka
Tečni radioaktivni otpaci
Čvrsti radioaktivni otpaci
2. Transportovanje radioaktivnih otpadaka
3. Neškodljivo uklanjanje radioaktivnih otpadaka

D. PROCENA RADIJACIONE OPASNOSTI
1. Sistem OJOU
Uzbunjivanje
Izviđanje
Obaveštavanje
2. Procena radijacione situacije
3. Procena uslova rada na KonZu

IX. RADIJACIONO-HIGIJENSKA KONTROLA

A. RADIJACIONO-HIGIJENSKA KOTROLA ŽIVOTNE SREDINE U SFRJ

B. RADIJACIONO-HIGIJENSKA KONTROLA PREDMETA VETERINARSKOG NADZORA
1. Dozimetrijska kontrola
Kontrola na mestu kontaminacije
Uzimanje uzoraka
Slanje uzoraka na analizu
Kontrola u radiometrijskoj laboratoriji
2. Kategorizacija
3. Radijaciono-higijenska ekspertiza stoke za klanje
Pregled i trijaža stoke pre klanja
Organizacija klanja
Radijaciono-higijenska ekspertiza svežeg mesa
4. Radijaciono-higijenska ekspertiza stočne hrane i vode
Stočna hrana
Voda
Ekspertiza mesa i proizvoda od mesa
Ekspertiza jaja i proizvoda od jaja
Principi određivanja konzumne vrednosti namirnica animalnog porekla i stočne hrane

X. KONZERVISANJE NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM

1. Opšte dejstvo jonizujućeg zračenja
Izvori zračenja
Dejstvo zračenja na osnovne sastojke namirnica
Dejstvo zračenja na mikroorganizme
Dejstvo zračenja na materijale za pakovanje namirnica
2. Održivost ozračenih namirnica
Uticaj atmosfere i temperature
Količina vode u namirnicama
Dodatna sredstva
Uslovi skladištenja
3. Ozračivanje namirnica animalnog porekla
Meso i proizvodi od mesa
Ribe i proizvodi od riba
Jaja i proizvodi od jaje
Mleko i mlečni proizvodi
4. Podnošljivost ozračenih namirnica
5. Kontrola ozračenih namirnica
BIBLIOGRAFIJA

SADRŽAJ

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">