Govedarska proizvodnja, kao najvažnija grana stočarstva, značajna je po proizvodnji animalnih proizvoda za ishranu ljudi. S obzirom na značaj mesa u ishrani stanovništva sve je veći uticaj kadrova na njenu intenzifikaciju, te je veća i potreba za obradu materije iz ove oblasti. Savremena proizvodnja mesa, iako jednostavnijeg tehnološkog procesa od proizvodnje mleka, zahteva odgovarajuće uslove, za koje proizvođači moraju znati pre nego što organizuju tov junadi.

Ova knjiga, kao rezultat višegodišnjeg rada autora u procesu proizvodnje i nauci iz ove oblasti, sadrži sledeća poglavlja: I Karakteristike govedarstva, II Poreklo i anatomsko-fiziološže osobine goveda, III Rase goveda, IV Ispitivanje sposobnosti za proizvodnju mesa i utvrđivanje kvaliteta mesa, V Metode odgajivanja goveda, VI Sistemi držanja i tipovi tova goveda, VII Otkup teladi, VIII Objekti, IX Stočna hrana, X Ishrana junadi u tovu, XI Higijena u objektima, XII Bolesti goveda, XIII Isporuka utovljenih grla i ekonomičnost tova i XIV Organizovanje proizvodnje na gazdinstvima zemljoradnika.

Ova knjiga bi pomogla prvenstveno osposobljavanju novih hadrova i poslužila stručnjacima koji rade na farmama društvenih i privatnih preduzeća, i u kooperaciji sa zemljoradnicima. Posebno se preporučuje studentima Agronomskog fakulteta, kojima će poslužiti za dopunu znanja iz ove oblasti. Knjiga će biti od velike koristi odgajivačima — stočarima, koji se bave ovom proizvodnjom.

Primedbe i preporuke koje bi omogućile da ova knjiga bude poboljšana i dopunjena biće prihvaćene sa zahvalnošću autora.

Ovom prilikom želim da se zahvalim svima, koji su pomogli u pripremi i štampanju ove knjige.

Čačak, 1993.
Autor

SADRŽAJ

PREDGOVOR

I KARAKTERISTIKE GOVEDARSTVA
1. Privredni značaj govedarstva
2. Brojno stalje goveda
3. Mogućnosti i mere daljeg razvoja govedarstva

II POREKLO I ANATOMSKO-FIZIOLOŠKE OSOBINE GOVEDA

III RASE GOVEDA

A. Tovne rase goveda
1. Šorthorn rasa
2. Hereford rasa
3. Aberdin-angus rasa
4. Šarole rasa
5. Limuzin rasa
B. Kombinovane rase goveda
1. Simentalska rasa
2. Montafonska rasa
3. Oberintalska rasa
4. Domaća šarena rasa
5. Buša

IV ISPITIVANJE SPOSOBNOSTI ZA PROIZVODNJU MESA I UTVRĐIVANJE KVALITETA MESA

1. Izbor grla za priplod
2. Tovne sposobnosti goveda i faktori koji utiču na proizvodnju mesa
3. Utvrđivanje kvaliteta mesa i razvrstavanje u klase i kategorije

V METODE ODGAJIVANJA GOVEDA

1. Odgajivanje goveda u čistoj rasi
Odgajivanje goveda u čistoj rasi van srodstva
Odgajivanje goveda u čistoj rasi u srodstvu
2. Odgajivanje goveda ukrštanjem različitih rasa
Industrijsko ukrštanje
Melioracijsko ukrštanje
Potiskujuće ukrštanje
Kombinacijsko ukrštanje

VI SISTEMI DRŽANJA I TIPOVI TOVA GOVEDA

1. Sistemi držanja goveda
Vezani sistem držanja goveda
Slobodni sistem držanja goveda
Poluslobodni sistem držanja junadi
Pašnjačko držanje junadi
2. Tipovi tova goveda
Tov koncentratima
Polukoncentrovani tov
Tov kabastom hranom
Tov rezancima šećerne repe
Tov teladi
Tov junadi
Tov odraslih goveda

VII OTKUP TELADI

1. Izbor teladi
2. Transport teladi
3. Prijem teladi

VIII OBJEKTI

1. Objekti za smeštaj goveda
Izbor lokacije
Izbor tipa objekta
Izbor građevinskog materijala
Pojedini delovi objekta
Kontrolni koridor
Električna instalacija
Rešenje izđubravanja
2. Pomoćni (prateći) objekti
Objekti za smeštaj stočne hrane
Đubrište i osočna jama
Prostorije za smeštaj bolesnih hrla
Objekti za uginula grla
Objekti za snabdevanje vode

IX SOČNA HRANA

1. Pripremanje silaže
a) Spremanje silaže od cele kukuruzne biljke
Silo objekti
Pregled i ocena silaže
2. Spremanje senaže i sena
Spremanje senaže
Spremanje sena
3. Hemijski sastav i hranljiva vrednost hraniva za goveda

X ISHRANA JUNADI U TOVU

1. Normiranje ishrane
2. Balansiranje obroka
3. Ishrana teladi
4. Ishrana junadi
5. Organizacija ishrane junadi u tovu

XI HIGIJENA U OBJEKTIMA

1. Mikro-klima u objektima
2. Održavanje higijene

XII BOLESTI GOVEDA

1. Preventivne mere
2. Bolesti grla u tovu
Bolesti organa za varenje
Bolesti organa za disanje
Bolesti papaka
Oboljenja kože
Parazitarne bolesti

XIII ISPORUKA UTOVLJENIH GRLA I EKONOMIČNOST TOVA

1. Vreme i priprema za isporuku
2. Merenje, utovar i transport junadi
3. Ekonomičnost tova

XIV ORGANIZOVANJE PROIZVODNJE NA GAZDINSTVIMA ZEMLJORADNIKA

1. Organizovanje proizvodnje
2. Ugovaranje proizvodnje
3. Obračun proizvodnje

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">